เกร็ดความรู้

11 ข้อของคนฉลาดใจเย็น ยุคสมัยนี้ต้องเอาตัวรอดเป็น คนฉลาดเขาทำกันแบบนี้

1. มีอารมณ์ขัน

คนที่มีอารมณ์ขันส่วนใหญ่ มักจะเป็นคนที่ฉลาดมีงานศึกษาชิ้นหนึ่งระบุว่า คนที่ทำคะแนนการเขียนคำบรรย าย

การ์ตูนตลกได้สูง จะเป็นคนที่ฉลาดด้านการใช้ภาษา ขณะที่งานศึกษาอีกชิ้นระบุว่านักแสดงตลก

มักจะทำคะแนนความฉลาดทางด้านภาษา ได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของคนทั่วไป

2. สนใจใคร่รู้ตลอดเวลา

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ เคยพูด ถึงตัวเองว่าผมไม่ได้มีความสามารถพิเศษอะไร ผมเป็นแค่คนอย ากรู้อย ากเห็น

แค่นั้นเองงานวิ จั ย ตืพิมพ์ปี 2016 ระบุว่าการได้ เปิดโลกในวัยเด็กสัมพันธ์กับความสนใจใคร่รู้ในตอนเป็นผู้ใหญ่

3. เอาใจใส่คนรอบข้าง

คนที่เอาใจใส่ในเรื่อง ความต้องการความรู้สึกของผู้อื่น และทำในสิ่งที่คนเหล่านั้นต้องการ คือคนที่ฉลาด

ทางอารมณ์ขณะเดียวกัน ความฉลาดทางอารมณ์ ยังหมายถึง ความสนใจที่จะเข้าไปพูดคุยกับผู้คนใหม่ๆ

และพร้อมที่เรียนรู้ สิ่งต่างๆ จากคนที่คุยด้วย

4. ผัดวันประ กั นพรุ่ง

คนฉลาดจะผัดวันประ กั นพรุ่ง จากงานที่ทำประจำวัน หรือทำซ้ำๆ

ในเวลาที่เขาพบเป้าหมายหรือสิ่งที่สำคัญกว่านักจิตวิทย ากล่าวว่า นี่คือหัวใจของการสร้างสรรค์นวัตก ร ร มเลยก็ว่าได้

5. ใคร่ครวญกับคำถามย ากๆ

คนฉลาดมักจะมี คำถามเกี่ยวกับจักรวาล และความหมายของชีวิต พวกเขามักจะกระวนกระวายกับ

เรื่องเหล่านี้ที่อาจจะมีส่วนจริงอยู่บ้ าง เพราะปราชญ์ในโลกนี้ ล้วนแต่ตั้งคำถามพื้นๆ ที่ว่า ชีวิตคืออะไร?

6. ชอบอยู่กับตัวเอง

คนที่ฉลาดจะมีความ เป็นปัจเจกบุคคล ซึ่งคาดเดาได้ว่า พวกเขาอาจใช้เวลาเหล่านั้นขบคิดคำถามหรือ

บางเรื่องที่ตัวเองกำลังสนใจสัมพันธ์กับในชีวิตจริง

7. มีวินัย

ความมีวินัย หรือความสามารถ ในการควบคุมตัวเอง มีความเกี่ยวข้องกับความฉลาด จากการศึกษาทดลองในปี 2009

ได้ให้ผู้ร่วมทดลอง เลือกระหว่าง การได้รับเงินจำนวนหนึ่งทันที หรือรอรับเงินก้อนใหญ่ภายหลังปรากฏว่าผู้ร่วม

ท ด ล อ ง ที่เลือกรอรับเงินก้อนใหญ่ มักจะทำคะแนนในการทดสอบสติปัญญาได้สูงกว่าอีกกลุ่มหนึ่ง

8. เชื่ อ ม โยงความคิดในเรื่องต่างๆ ได้

คนฉลาดจะมองเห็น ในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็น เพราะว่าพวกเขาสามารถเชื่ อ ม โยงความคิด จากเรื่องที่ดูเหมือน

จะไม่เกี่ยวกันได้ อาทิ คุณคิดว่าซาชิมิ กับแตงโมเหมือนกันตรงไหน? คำตอบคือทั้ง 2 อย่ าง ต้องกิน

ตอนที่ดิบและเย็นเหมือนกันถึงจะอร่อย

9. รู้ว่าตัวเองไม่รู้

ไม่กลั วที่จะพูดว่า ฉันไม่รู้และพร้อมจะเรียนรู้ ในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้ เพราะคนที่ไม่ฉลาดจะประเมิน

ความสามารถตัวเอง สูงกว่าความเป็นจริง

10. ปรับตัวและยืดหยุ่น

คนที่ฉลาด มักจะมีความ ยืดหยุ่น และปรับตัวได้ดีในสถานการณ์ต่างๆ

โดยไม่หวั่นไหวกับความไม่ชัดเจนหรือข้อจำกัดใดๆ

11. เปิดกว้าง

คนที่ฉลาดจะไม่ ปิ ด กั้ น ตัวเองเมื่อมีโอกาสหรือไอเดียใหม่ๆ เข้ามา

เขามักจะมองหาทางเลือกแล้วชั่งน้ำหนั ก เพื่อหาเหตุผลที่ดีที่สุด คนเหล่านี้จะเกลี ย ด

การยอมรับอะไรง่ายๆ จะมีหลักฐานที่ยืนยันได้จริงๆ เท่านั้น

 

ขอบคุณ : s i a m e d t a r o