สุขภาพ

8 แนวคิดใช้ชีวิตแบบติดดินของคนธรรมดา ชีวิตมีความสุขมาก

ความคิดของคนหลายๆ คน ย่อมมีความแตกต่างกันไปอย่างสิ้นเชิง การใช้ชีวิตความเป็นอยู่ สิ่งแวดล้อม

สังคมรอบข้าง สิ่งเหล่านี้เป็นตัวกำหนดแนวคิดสำหรับการใช้ชีวิตของตัวเราทั้งนั้น

1. อย่าสนใจกับก ร ะ แ สสังคม

เพราะการ ที่เราอยู่ทุกวันนี้ เรื่องราวต่างๆ มันมีมากมายเหลือเกินและแต่ละคนมีเหตุผลของตัวเองกันหมด

แต่จงใส่ใจและโฟกั ส ที่ตัวเราไม่ต้องไปมอง หรืออย่าไปเหมือนใคร

เขาเป็นตัวของตัวเอง ใครจะมองยังไงก็ช่าง

2. ความโ ก ร ธทำให้เรา ไม่พูดคุยกันดีๆ

ฉะนั้นเราจึงเลือกไม่โกรธ ใครนาน เพราะใครทำดีกับเรา เราก็ดีกลับไปใครไม่ดี

ก็อย่ าไปใส่ใจปล่อยเขาไป ตามทางแล้วแต่เขาเลย

3. งานอะไรที่ไม่สำคัญกับความสุขในระยะ ย าวของตัวเองก็จะไม่ไป

เพราะมักให้ ความสำคัญ กับครอบครัวของเราเองก่อนเสมอ และให้ความสำคัญ

กับเพื่อนด้วยแจะมีเพื่อนที่สนิทน้อย แต่คุณภาพคั บ แก้วทั้งนั้นนะ

4. ใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียงดีกว่าติดหรูเพียงพอในการใช้ชีวิตที่เป็นอยู่ตอนนี้

ปลูกพืชผักสวนครัวทาน เพื่อเป็นการประหยัดรายจ่าย และยังสามารถส่งเสริ ม

อาชีพเกษตรกรได้ดีอีกด้วย ได้ช่วยเหลือ เพื่อนมนุษย์ด้วยกันอีกด้วย

5. แต่งหน้าน้อยลง กว่าเมื่อก่อน

ทุกวันนี้เรารู้แล้ว ว่าการแต่งหน้าจั ดๆ มันจะดูแก่และมันยังประหยัดเงินในการซื้ อ

เครื่องสำอ างได้อีกด้วย เราเอาเงินไปทำอย่างอื่นดีกว่านะ

6. ไม่ติดหรู อยู่แพง ใช้แต่ของธรรมดาๆ

เมื่อก่อนเคยเที่ยวเมื อง นอก และมักจะซื้ อของแบ ร นด์ เนมทั้งหมดแต่ทุกวันนี้เป็นคนใหม่แล้ว

เวลานี้หยุดทั้งหมดเพราะคิดว่าของธรรมดาๆ มันก็ใช้ได้ ไม่ต่างกัน

เสียดายเงินเสียดายทรัพย ากร ที่ใช้จ่ายไปนะ

7. ไม่ได้ขับรถหรู ขับรถธรรมดา เพราะใจมันชอบ

เพราะว่ารถ ธรรมดาๆ ก็ขับไปไหนต่อไหน ได้เหมือนกันไม่จำเป็นต้องซื้ อ

รถแพงๆ มาอวดใคร ให้เปลืองตังค์หรอก

8. ชีวิตผ่านอะไรมามาก ฉะนั้น จงใส่ใจและ ให้ความสำคัญกับปัจจุบันที่เราอยู่

ไม่ไปยึดติด คิดมากกังวลเกินไปเราจะไม่อยู่กับอะไรที่ผ่านมาแล้วอดีตมัน ก็คืออดีตและเราไม่สามารถ

กลับไปแก้ไขอะไรได้อีกแล้วเราต้องสนใจแค่กินอยู่ให้มีสุขก็พอ ชีวิตไม่มีอะไรย ากเกินหรอก

ถ้าต้องการจะเข้าใจมันและหลักการใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายเช่นนี้ ที่ต้องเรียนรู้ไว้

แต่สุดท้ายคุณเองนั่นแหละ ที่ต้องเป็นตัวเองทำตัวเองและคนรอบข้างให้มีความสุข

 

ขอบคุณ : t a m n a n n a