ข้อคิด

10 วิธีเลี้ยงลูกอย่ างไร ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ และครอบครัวมีความสุข (โตมา..ชีวิตโ ค ร ตดี)

1. อย่ากดดันให้ลูก ต้อง “เรียนเก่ง” แต่จงสอนให้ลูก

“เรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยตัวเองได้” นั่นคือมรดกชีวิตที่เราควรมอบให้เขา

2. ดู ฝึกสั่งสอนลูกของเราด้วยเมตตาในวันนี้ ดีกว่าปล่อยให้โตไป แล้วถูก “สังคมสั่งสอน”

3. สอนลูกสาวว่า.. ไม่ต้องแข่งเท่าเทียมกับผู้ชาย และสอนลูกชายว่า อย่ าเอาเปรียบผู้หญิง

ในโลกแห่งความจริง ทุกเ พ ศควร “ให้เกียรติเพื่อนมนุษย์”อย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเ พศอะไร

4. ลูกสาวไม่แต่งงาน ไม่ใช่เรื่องน่าอาย

ถ้าลูกมีชีวิตที่สมบูรณ์เองได้ ผู้ชายก็เป็นแค่องค์ประกอบ

5. ลูกชายเป็นเ พ ศ ทางเลือก ไม่ใช่เรื่องต้องทุ กข์ ตราบเท่าที่ลูกมีความสุข

เป็นคนมีสำนึกดี มีชีวิตคุณภาพ ก็ประเสริฐกว่าเรื่องเ พ ศ สภาพใดๆ ทั้งสิ้น

6. การสอนเรื่องความกตัญญู เราต้องทำให้ลูกดู ไม่ใช่มาลำเลิ กเอาตอนเขาโต

7. ข าดสามีเราอยู่ได้ แต่ลูกข าดแม่ไม่ได้ อย่าเอาเวลาไปทุ่ม

ตามยื้อผู้ชาย ที่ทำ ลๅยความสมบูรณ์ของครอบครัว

8. การเลือกทนเพื่อ “ครอบครัวสมบูรณ์”

ไม่ใช่แค่อยู่กันพร้อมหน้า ถ้าอยู่แล้ว ไม่นำพา ไม่รู้หน้าที่ มีไปก็ป่ ว ย การ

9. อย่าเอาความหวังของเรา ทุ่มไว้บนไหล่ลูก

ความหวังเดียวที่พึงมีต่อลูกคือให้เขาดำรงชีพ ได้อย่างเป็นสุข แม้ในวันที่ไม่มีเราคอยประคอง

10. ลูกเราอาจไม่ได้สวย หล่อ เก่งกว่าลูกใคร แต่หัวใจลูกรักเรา ไม่น้อยกว่าลูกบ้านไหน เท่านี้ก็ภูมิใจได้แล้ว

คงมีคนจำนวนไม่น้อย คิดว่าการกระทำจะสำคัญกว่าคำพูด แต่คำพูดบางคำ กลับเป็นสิ่งที่ทำให้ครอบครัวรักกัน แน่นแฟ้นมากขึ้น

และยิ่งถ้าคุณพ่อคุณแม่แสดงออกถึงความรักด้วยคำพูดที่น่าฟัง ลูกก็จะสามรถซึมซับพฤติกร ร ม จนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในภายหน้า

 

ขอบคุณ : R a m e t T a n a w a n g s r i