ข้อคิด

(อ่ๅนกี่ครั้งก็ชอบ) อยๅกบินขึ้นสูง ให้เลิกยุ่งกับฝูงไก่.. อยู่กับคนแบบไหนก็จะเป็นคนแบบนั้น

เพราะนอกจากไก่จะ “ไม่เข้าใจ” มันยังคอยทำให้คุณ “เสี ยกำลังใจ”

จำไว้ว่า ถ้าอย ากบินเหนือฟ้าก็ต้องทำตัวเหมือน “เหยี่ยว”

คอยบินสูง หาเป้าหมายที่ใหญ่ และ ชัดเจน แล้วบินโฉบลงมาหาเป้าหมาย

อย่าทำตัวเหมือน “ไก่” ที่คอยไล่ จิ ก เศษอาห ารตามพื้นดิน

หรือ รอให้คนคอยป้อนข้าวป้อนน้ำ ให้ถ้าไปปรึกษาไก่เรื่องบินขึ้นต้นไม้

ไก่ก็จะบอกคุณว่า “เพ้อเจ้อ” แกไปบินให้พ้นหลังคาก่อน!!

ถ้าไปปรึกษาอินทรีเรื่องบินขึ้นต้นไม้ อินทรีก็จะบอกคุณว่า “ก็ดีนะ” แต่ทำไมไปแค่ต้นไม้ล่ะ

“ทำไมไม่บินข้ามภูเขา” นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

เวลาที่คุณจะไปปรึกษาหรือ ขอคำแนะนำจากใคร

คุณควรคิดไตร่ตรองดูให้ดีซะก่อนว่า บุคคลที่คุณกำลังพูดด้วยอยู่นั้น

เขาเป็นไก่ หรือ เป็นนกอินทรี แน่นอนถ้าคุณไปคุยเรื่อง

การเป็นนายตัวเองกับมนุษย์เงินเดือน ผู้ยังไม่เคยเป็นนายตัวเอง

เค้าก็จะบอกคุณว่า..

มันย ากนะ อย่าออกไปเสี่ ย ง เลยและ หาเหตุผลต่างๆ (ที่เข้าข้างตัวเอง)

มาสนับสนุ น ความเป็นไปไม่ได้เหล่านั้นแล้วคุณก็จะหมดกำลังใจ

จนไม่กล้าทำอะไรกลับกัน ถ้าคุณไปถามเรื่องนี้

กับคนที่เป็นนายตัวเอง คนที่ใช้ชีวิตได้จากการไม่ต้องไปกินเงินเดือน

เค้าต้องมีคำแนะนำที่ดีให้กับคุณแน่เคยได้ยินไหม ตัวคุณ

คือ ค่าเฉลี่ย ของคน 5 คน ที่คุณคลุกคลีด้วยเป็นประจำ

อย ากเป็นคนแบบไหน ก็เอาตัวเข้าไปอยู่ในสังคมแบบนั้น

ถ้าคุณอย ากจะป่ ว ย คุณก็ต้องอยู่ในห้องเดียวกับคนที่ป่ ว ย

ถ้าคุณอย ากประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตาม

คุณก็ต้องไปคุยกับคนที่เค้าทำสำเร็จคุยกับคนที่เค้าทำได้มาแล้ว

เลือกคนคุยให้ถูกคน เพราะมันเป็นส่วนสำคัญ ในการทำให้ชีวิตของคุณก้าวหน้า

ถ้าคุณอย ากไปให้ถึงจุดหมายที่ฝัน อย ากทำในสิ่งที่ตั้งใจ นอกเหนือจากความพย าย ามแล้ว

คุณต้องพาตัวเองไปอยู่ในกลุ่มที่รายล้อมไปด้วยคนที่มีศักยภาพในด้านนั้นๆ

เพราะคนเหล่านั้นจะเป็นคนที่สร้างแร งบั น ด าลใจให้คุณ ทำให้คุณเลียนแบบสิ่งที่ดีมีคุณภาพ

และในขณะเดียวกันคุณก็จะมีนิสัยเปลี่ยนไปโดยไม่รู้ตัว

ดังคำที่ว่าถ้าคุณอยู่กับคนแบบไหน คุณก็จะกลายเป็นคนแบบนั้น ดังนั้นคุณจงเลือกคนที่ดีให้อยู่รายล้อมชีวิตของคุณไว้แล้วคุณจะพบแต่

เรื่องราวที่ดี เพราะไม่ใช่แค่นิสั ยของคุณที่จะเปลี่ยนไปเท่านั้นแต่แนวคิดต่างๆ ของคุณก็จะเปลี่ยนไปเช่นกัน

 

ขอบคุณ : R a m e t –  T a n a w a n g s r i