เกร็ดความรู้

5 วิธีการทำตัว เมื่อต้องทำงานกับ “คนเห็นแก่ตัว” ช่วยได้เยอะมาก สบายใจมากขึ้นฝึกทำดู

เมื่อต้องเจอคนเห็นแก่ตัว นี่คือ 5 วิธีที่รับมือได้ดีที่สุด

คุยเท่าที่จำเป็น หลีกเลี่ ยงได้เป็นเลี่ ยง ไม่คบหาเลย บอกเขาไปว่านิสัยของเขาทำให้คุณไม่สบายใจ

หรือทำใจ ทั้งหมดนี้น่าจะเป็นวิธีการที่หลายคนใช้กัน ซึ่งมีทั้งที่ได้ผลและไม่ได้ผล

1. ยอมรับเสี ยเถิด คนเห็นแก่ตัวไม่เคยสนใจว่าคนอื่นจะเดื อ ดร้ อนเพียงใด

กฎข้อแรกในการรับมือกับคนเห็นแก่ตัวคือ ยอมรับความจริงว่าคนพวกนี้เขาไม่เคยสนใจว่าคนอื่นจะเดื อดร้ อนเพียงใดจากการกระทำของพวกเขา และนิสัยแบบนี้ก็จะส่งต่อกันรุ่นสู่รุ่น

คุณอย่าได้ไปคิดเปลี่ยนเขาเป็นอันข าด คุณไม่สามารถเปลี่ยนคนที่มีนิสัยเห็นแก่ตัวได้ เพราะพวกเขาไม่ได้รู้สึกว่านี่คือนิสัยที่ไม่ดี แต่พวกเขามองว่านี่คือวิธีในการเอาตัวรอด

2. จงเดินออกห่างคนเห็นแก่ตัว และไปอยู่ในกลุ่มของคนที่มีศีลเสมอกับคุณ

ดังเช่นที่ระบุไว้ในข้อแรกว่าไม่มีประโยชน์ที่เราจะมานั่งอธิบายเรื่องความเห็นแก่ตัวของคนเหล่านี้

ดังนั้น ความพย าย ามในการเป็นมิตรกับคนที่มีนิสัยเห็นแก่ตัวคือการทำร้ า ยตัวคุณเองทางอ้อม จงเดินออกจากชีวิตคนในลักษณะนี้แล้วไปหาคนที่มีนิสัยที่น่ารักจะดีกว่า

3. บางทีต้องเตือนสติคนเห็นแก่ตัวว่า “โลกไม่ได้หมุนรอบตัวพวกเขา”

นิสัยอย่างหนึ่งของคนที่เห็นแก่ตัว คือไม่ได้สังเกตผู้คนรอบข้างเลยว่า พวกเขาทำให้คนที่ใกล้ชิดรู้สึกไม่ดี หรือไม่อย ากเข้าใกล้ขนาดไหน ดังนั้น

อีกหนึ่งวิธีที่จะรับมือกับคนเหล่านี้คือเอ่ยปากเตือนให้ “คนนิสัยเห็นแก่ตัว” หัดรู้จักมองความรู้สึกคนรอบข้างบ้ าง

เพราะถ้าคุณไม่พูดไม่เตือน แล้วคนที่มีนิสัยเห็นแก่ตัวดันเป็นคนในครอบครัว

เป็นเพื่อนในกลุ่มเดียวกับคุณ ความรู้สึกลำบ ากใจในการอยู่ร่วมกันทุกวัน ก็จะมีมากขึ้นเรื่อย ๆ แต่การพูดคุยกับคนที่แสดงนิสัยเห็นแก่ตัวเหล่านี้ ไม่สามารถใช้อารมณ์เข้ามาร่วมได้

และคงไม่เป็นการดีแน่ ถ้าคุณจะพูดถึงนิสัยแ ย่ ๆ ของพวกเขาในวันที่คุณหมดความอดทน

คุณควรใช้เหตุและผลในการพูดคุยเพื่อให้คนนิสัยเห็นแก่ตัว ได้รู้สึกถึงพ ฤ ติ ก ร ร ม ของตนเองบ้ าง แม้ว่าเขาจะไม่ปรับเปลี่ยนอะไรมากนัก แต่อย่างน้อยคุณก็ได้บอกให้เขารู้ตัว

4. อย่าได้รู้สึกเกรงใจ อย่าให้ตัวคุณเป็นเสมือนเบี้ ย รองบ่อนในชีวิตพวกเขา

คนที่นิสัยเห็นแก่ตัวมักจะมีนิสัยที่ชอบกดคนอื่นเป็นเบี้ ยล่าง และเอาคุณสมบัติที่เหนือกว่ามาข่มคุณ หรือเอาสถานะทางสังคมที่สูงกว่ามา

เอาเปรียบคุณ ดังนั้น จงอย่าได้ก้มหัวให้คนเหล่านี้

อย่าไปเล่นในเกมของพวกเขา อย่าได้ยินยอม ให้คนนิสัยแบบนี้มาเอาเปรียบเพียงแค่คุณเกรงใจ

หรือคิดว่าทำให้จบ ๆไปจะได้ไม่ต้องมายุ่งกันอีก จงจำเอาไว้ว่า เมื่อคุณทำให้หนึ่งครั้ง จะมีครั้งที่สองตามมา เพราะคนเห็นแก่ตัวนั้นคิดว่าพวกเขาสามารถใช้คุณได้

5. คนนิสัยเห็นแก่ตัวต้องอยู่กับความอย ากที่ไม่มีใครตอบสนองพวกเขา

วิธีการจัดการกับคนที่มีนิสัยเห็นแก่ตัวที่ไม่เคารพสิทธิของคนอื่น มีอยู่วิธีหนึ่งที่ได้ผลชะงัดที่สุด คือ การไม่ให้ค่าไม่ให้ความสำคัญกับคน

ที่นิสัยเห็นแก่ตัว ให้พวกเขาอยู่กับความสงสัยความอย ากรู้อย ากได้

แต่คุณไม่จำเป็นต้องไปหาให้ หรือจัดการให้ เมื่อต้องร่วมงานกันหรือไปเที่ยวด้วยกัน แล้วเจอกับคนนิสัยเห็นแก่ตัว

คุณจงอยู่แต่ในพื้นที่ของคุณ และปล่อยให้คนเห็นแก่ตัวดิ้นรนเอาเองบ้ าง

เพราะคนนิสัยแบบนี้ เมื่อมีคนทำให้พวกเขาก็จะได้รับจนเคยตัว และคิดว่าคนอื่นต้องจัดการให้ตลอดเวลา

ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วเป็นความรับผิดชอบที่พวกเขาควรจะต้องลงมือทำเอง

 

ขอบคุณ : s a n o o k