สุขภาพ

อย่าไปคาดหวังกับใครมากไป เดินคนเดียวให้ไหว พึ่งตัวเองให้ได้ เพราะในวันที่เราไม่เหลือใครเรายังเหลือตัวเอง

แม้คุณจะเป็นคนโ ล กส่วนตัวสูง ที่คอยจะปรับตัวให้เข้ากับโล กภายนอกเสมอ

หรือคนชอบเข้าสังคม ที่กำลังเรียนรู้ที่จะอยู่เพียงลำพั ง คนที่ต้องใช้ชีวิ ตคนเดียว

ทั้งด้วยความเต็มใจ หรือไม่เต็มใจก็ตาม คนที่เพิ่งเลิ กกับแฟน หลายคนอาจไม่ชอบ

อยู่คนเดียวเพราะมีความคิดว่า กลั วจะเหงา แต่ที่จริงแล้วนั้น

การอยู่คนเดียว มันหมายถึงว่าการมีอิสระ และแน่นอนว่าหลายครั้ง

เราก็หนีความเหงาไม่พ้ น คนเราต้องเจอเรื่องราวต่างๆบ้าง

แต่นี่ ก็เป็นโอ ก าสที่ดีของหลายๆ คนให้ได้เรียนรู้

ที่จะสนุกสนานและเห็นความงดงามของชีวิ ต

ที่สั นโด ษและความมหัศจร รย์ ของการอยู่คนเดียวบ้าง

“เมื่อคุณต้องอยู่คนเดียว คุณก็ไม่จำเป็น

ต้องแบ่ งเวลาให้คนอื่นคุณจะได้ค้นหาว่าจริงๆ

แล้วเราเองชอบทำอะไร และใช้เวลาไปกับมันโดยไม่ต้องรู้สึ กผิ ด”

ไม่มีใครหรอ ก ที่อย ากจะเดินคนเดียวในถนนที่ย าวไกลและโด ดเดี่ ยวไม่มีที่สิ้นสุด

ไม่ว่าใครก็อย ากจะมีใครสักคนคอยเดินข้างๆ

คอยร่วมทุ กข์ร่วมสุขด้วยกันทั้งนั้น แต่พอดีบังเอิญว่ามันไม่มี

หรือแม้มันจะมี มันก็ไม่ใช่ นี่สิถ้าการต้องมีใครสักคน

ที่คอยเดินเคียงข้างเรา แต่เขาคนนั้นกลับต้องทำให้เราร้องไ ห้เสี ยใจอยู่ร่ำไป

เราก็ควรที่จะเดินคนเดียวมากกว่า

เพราะบางทีเราก็ต้องหัดที่จะเดินคนเดียว ใช้ชีวิตคนเดียว

อย่ าคิดหวังพึ่งคนอื่น คนที่เราควรพึ่งพา ก็คือตัวของเราเอง

เพราะในวันที่เราไม่เหลือใครเราก็เหลือตัวเอง

เราเดินคนเดียวให้ได้ แล้วเราจะเข้มแข็งมากขึ้น

เวลาเปลี่ยน ใจคนเราก็ย่อมเปลี่ยนความคิดไปบ้าง..

อย่าไปคาดหวังกับใครมากไป ไม่มีใครเป็นคนเดิมได้ตลอดไปหรอก

เพราะสุดท้ายแล้วคุณก็ต้อง “อยู่คนเดียวให้ได้”

 

ขอขอบคุณ : s a n s a b a i