ข้อคิด

5 ขั้นตอนเลี้ยงลูกไม่อยากให้ลูกลำบากในอนาคต จงฝึกเลี้ยงลูกอย่างนกอินทรี มีภูมิคุ้มกันดูแลตัวเองได้

พ่อแม่บางคน กลัวลูกลำบ าก จึงหวังดีเลี้ยงลูกแบบไข่ในหิน ไม่ค่อยให้เขาได้เผชิญความลำบ าก อย าก ให้ลูกสบาย จึงทำให้พวกเขา

ติดความสบายจนเคยตัวเมื่อเติบโตขึ้นจึงมักพึ่งพาตนเองไม่ค่อยได้ ส่วนพ่อแม่อีกกลุ่ม อย ากให้ลูกมีคุณภาพ

สามารถพึ่งพาตนเองได้ก็ให้แบบทดสอบชีวิตที่ลำบ ากเกินกว่าวัย ทำให้รู้สึกกดดันมากเกินไป ทำให้ดื้อ เกเร และ ไม่เชื่ อฟังพ่อแม่อีกเลยก็มีหากคุณคิดว่าคุณเลี้ยงลูกถูกต้องแล้ว

ลองมาดูวิธีการเลี้ยงลูกแบบนกอินทรีย์ รังนกเป็นสิ่งสำคัญ ก่อนวางไข่ ทั้งพ่อนกและแม่นกอินทรีย์จะช่วยกัน

สร้างรังให้ลูกๆ อยู่ บนหน้าผาสูงชัน หลีกเลี่ ยงการถูกรบกวน ซึ่งพวกมันจะสร้างรังถึง 5 ชั้น

ชั้นที่ 1 แม่นกจะวางก้อนหินใหญ่ๆ ล้อมกรอบขนาดพอดีตัว

ชั้นที่ 2 จะเป็นท่อนไม้โตๆ ไขว้กันไว้ เพิ่มความแข็งแร งให้รัง

ชั้นที่ 3 จะเป็นกิ่งไม้ที่มีหนามขนาดใหญ่ วางซ้อนกันไปมาต่อจากกิ่งไม้

ชั้นที่ 4 จะเป็นใบไม้หนา ป้องกันหน ามชั้นด้านล่าง และเป็นพื้นให้นอนได้

ชั้นที่ 5 แม่นกจะจิกขนอ่อนใต้ปีกตัวเอง ทำเป็นที่นอนนุ่มๆ ให้กับลูกๆ

และเมื่อถึงเวลาที่ลูกนกพร้อมเติบโต ช่วยเหลือตัวเองได้แล้ว แม่นกจะเริ่มพาลูกฝึกบิน

“ขั้นตอนการฝึกลูกนกอินทรีย์”

1. แม่นกจะจิกขนนุ่มบนรังออก

เพื่อที่ลูกนกจะไม่ได้นอนสบายเหมือนเดิม ให้ลูกๆได้เรียนรู้ถึงความลำบ ากทีละน้อย ให้ลูกๆ เริ่มปรับตัว

2. เมื่อลูกเริ่มชินกับการนอนบนพื้นใบไม้

แม่นกจะเอาใบไม้ออกจากรังจนหมด แล้วเหลือชั้นกิ่งไม้ที่มีหน าม

ลูกนกจะถูกหน ามทิ่ งแ ท งตลอดเวลาที่ขยับตัว

แต่วิธีนี้จะทำให้ลูกนกรู้จักฝึกความอดทนให้มีความแข็งแกร่ ง รวมถึงการระมั ด ร ะวัง ตัวอยู่ตลอดเวลา

3. จากนั้นแม่นกจะเอากิ่งไม้ที่มีหน ามออก

คราวนี้ลูกจะไม่มีที่นอน แล้วต้องเริ่มเรียนรู้ในการใช้ขาเกาะกิ่งไม้ท่อนใหญ่ๆ

ให้ลูกนกสามารถหลับได้โดยเกาะกิ่งไม้นอน

และยังเป็นการฝึกกล้ามเนื้อขาให้แข็งแร ง เพื่อในอนาคตจะใช้ในการ ล่ า เ ห ยื่ อ

4. ขั้นต่อมา แม่นกก็จะเอากิ่งไม้ออก

เหลือไม้แค่ฐานที่เป็นก้อนหิน ลูกๆ จะต้องใช้ความอดทนที่สูงมาก

เพราะในหน้าร้อนหินจะร้อนเหมือนไ ฟเ ผ า หน้าหนาวก็จะเย็นยะเยื อก เรียกว่า..”ต้องใช้ความอดทนขั้นสุด”

5. สุดท้ายจะเป็นการฝึกบิน

เมื่อลูกนกปีกแข็งแร งพอ แม่นกจะคาบลูกทีละตัว พาบินไปบนท้องฟ้าให้ลูกนกได้คุ้นชินกับอากาศ

การฝึกบินของลูกนกอินทรีย์

เมื่อถึงเวลาฝึกบินแบบจริงจัง แม่นกจะไม่คาบลูกบินแล้ว แต่จะกางปีกลงไปที่รั ง

แล้วให้ลูกๆ นั่งที่ปีกของแม่นกแทน แล้ว แม่นกจะพาบินขึ้นไปบนท้องฟ้า จากนั้นก็พากลับรั ง

ต่อมา แม่นกจะพาบินไปอย่ างรวดเร็ว และเริ่มพาบินขึ้นไปสูงเรื่อยๆ

จากนั้นแม่นกจะสลัดปีกตัวเองอย่ างแรง จนลูกนกลอยอยู่บนอากาศ แล้วดิ่งสู่พื้นอย่ างรวดเร็ว

(ขณะที่ลูกนกก็ร้ อง และพย าย ามจะกางปีก) เพื่อช่วยเหลือตัวเอง แต่เมื่อใกล้จะถึงพื้น

แม่นกอินทรีย์จะรีบบินมารับลูกก่อนถึงพื้นได้อย่ างแม่นยำ จากนั้นก็รับลูกกลับรัง ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ ทุกตัว

แม่นกอินทรีย์จะฝึกลูกๆ แบบนี้ไปเรื่อยๆ จนกว่าลูกนกจะกางปีก และบินได้เอง

และเมื่อถึงวันที่ลูกนกบินได้ หน้าที่ของพ่อแม่นกอินทรีย์ก็เป็นอันสิ้นสุด ส่งลูกไปได้สำเร็จ

ขนาดนกอินทรีย์ยังต้องฝึกลูกให้มีความอดทน ให้ช่วยเหลือตัวเองได้ แล้วคุณล่ะ อย ากจะเลี้ยงลูกให้เป็นแบบไหน คุณอย ากจะเลี้ยงลูกให้สบายที่สุด

หาทุกอย่ างที่ลูกต้องการประเค น ให้ เพราะไม่อย ากจะให้ลูกลำบ าก หรือปล่อยให้ลูกเผชิญกับความลำบ ากด้วยตัวเองให้เขาเข็มแข็งและมีภูมิคุ้มกัน ส่วนคุณก็คอยดูอยู่ห่างๆ

ดังนั้นคุณอย ากจะเห็นลูกเป็นแบบไหน ก็อยู่ที่คุณเลือกว่าจะเลี้ยงดูเขาแบบไหน

 

ขอบคุณที่มา : c h i t – i n