8 การทำบุญ เหมาะกับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาหรือโอกาสได้เข้าวัด ทำได้ง่ายๆ ทุกคน

ใเราไม่ค่อยมีโอกาส ได้ไปเข้าวัดทำบุญ แต่เราเองก็อย ากทำบุญ  วันนี้เรามี การทำบุญทำทานแบบง่าย ๆ ที่ไม่ต้องไปวัดก็ได้ จะมีอะไรบ้าง ไปดูกัน

1. การคิดดี ทำดี

คอยคิดแต่เรื่องดี ๆ พูดแต่สิ่งดี ๆ ทำแต่สิ่งดี ๆ รู้จักปล่อยวาง และถ้ามีคนมาขอความช่วยเหลือ

ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องใด ถ้าเราสามารถช่วยได้ ก็ควรช่วยเถอะ ช่วยเขาด้วยความเต็มใจ

2. งดเว้นการ ฆ่ า สั ต ว์

ไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ได้ก็ตาม เช่น เมื่อเราทานอาหารอะไร เรียบร้อยแล้ว

ควรนำจานชามหรือแก้วน้ำไปล้างไม่ควรทิ้งไว้ ถ้าปล่อยไว้ ม ดก็จะขึ้นอาจทำให้เราเผลอฆ่ า มันไปแบบไม่ตั้งใจได้

3. ทำบุญ กับพระที่บ้าน

แค่คุณทำบุญกับพระที่บ้าน ไม่ต้องไปไกล ซึ่งก็คือ พ่อ แม่ ผู้ที่มีบุญคุณกับเราไง ที่เลี้ยงดูเรามา

เราจงเลี้ยงดูอุ้มชูท่าน ให้ท่านมีความสุข ถ้ามีเวลาก็พาท่าน ไปเที่ยวหรือไปทานอาหาร

เมื่อท่านมีความสุข ยิ้มได้ คุณรู้สึกอิ่มเอมใจและมีความสุขตามไปด้วยแล้ว

4. ทำบุญทำทาน ด้วยการให้

หมั่นทำบุญทำทานให้กับคนย าก ไ ร้ บริจ าค ข้าวของที่จำเป็น เครื่องใช้อาหาร ย า รั ก ษ า โ ร ค

ตามกำลังที่ตัวเองมี เอาที่ตัวเองสบายใจ แล้วไม่เดื อ ดร้ อนจะดีที่สุด

5. การรักษ าศีล

นับว่าเป็นการได้ทำบุญแล้ว ฉะนั้น พย าย ามหมั่นรักษาศีล ให้ได้นะ เมื่อศีล 8 ย ากไป

ลองให้รักษ าศีล 5 ให้ได้เป็นประจำเสมอ อานิสงส์เหล่านี้ จะส่งผลดีกับตัวเรา ให้ได้รับบุญกุศลด้วย

6. นั่งสมาธิ สวดมนต์

หาเวลานั่งสมาธิ วันละ 15 นาทีเป็นอย่างน้อย สวดมนต์บทอะไรก็ได้ ไม่ว่าจะแผ่เมตตา

บทพุทธคุณ อิตอิปิโส หรืออะไรก็ได้ ตามแต่ศรั ท ธ า และความสะดวกของเราเอง ถ้าปฏิบัติได้ทุกวัน

นอกจากจะทำให้จิตใจ เราสงบมีสติและสมาธิขึ้นแล้ว ยังได้บุญอีกด้วยนะ

7. ให้อภั ยคนอื่น

นับว่าเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่ เป็นสิ่งที่ดีมาก ๆ ฉะนั้นถ้าใครทำอะไรก็ตาม ให้เราเคืองเราเองก็ไม่ควรเก็บมาเคี ย ด แค้ น

ในทางตรงกันข้าม เราควรให้อภัยและอโ หสิ ก ร ร มแก่กันไปถ้าเราสามารถให้อภั ย ทาน

ก้าวข้ามผ่านมันไปได้ มันทำให้เราเติบโตขึ้น รู้สึกสบายและเป็นสุขด้วยนะ

8. ทำบุญ กับ สั ต ว์ ทั้งหลาย

เมื่อเราไม่มีเวลาไปไหว้พระ ทำบุญที่วัดก็ให้หาเวลาว่างไปปล่อยชีวิต สั ต ว์ เป็นทาน เช่น ปล่อยนก ปล่อยปลา

หรืออาจจะช่วยเหลือ สั ตว์ เช่นการทำบุญตามมู ล นิ ธิ ช่วยเหลือ สั ตว์

หรือถ้าใครมี สั ตว์ เลี้ยง ก็ไม่ควรละเลยเขา ควรใส่ใจดูแลรักษาความสะอาด พาเขาไปเดินเล่นข้างนอกบ้านบ้าง

 

ขอบคุณ : t o d a y . l i n e