เกร็ดความรู้

10 ข้อรู้สักนิด ประหยัดใช้เท่าที่จำเป็น ถ้าไม่อยๅกตกต่ำในยุคนี้

ทุกอย่างมีสองด้านเสมอ อย่าชะล่าใจกับเรื่องเงินๆ ทองๆ โลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอน

ถ้าเฉยชาทำตัวเรื่ อย เปื่อย ชีวิตบั้นปลายจะไม่สวยงาม

1. พูดไปสองไพเบี้ ย นิ่งเสี ยตำลึงทอง

แต่ถ้าเงียบผิ ดจังหวะ ก็อาจพล าดโอกาส ไม่มีใครรู้ว่ามีเราอยู่ในโลกนี้ด้วย ไม่มีใครรู้ว่าเราขายอะไร พูดบ้างก็ดีค่ะ

2. มีบัต รเ ค รดิ ตเยอะ คือมีเ ค รดิ ตดี

หมายถึง ประวัติความประพ ฤติเราดี มีห นี้แล้วจ่ายตรง และมีหนี้ไม่ท่วมหัวค่ะ

ไม่ได้เกี่ยวกับจำนวนบั ตรเ ครดิต

ซื้อทุกอย่างด้วยเงินสดต่างหากที่เ ครดิตดี ไม่ต้องไปยืมเงินใครมาใช้ล่วงหน้า

3. ชีวิตนี้สั้นนัก อย ากทำอะไรให้รีบทำ

ก็จริงค่ะ และเราควรคิดแบบนี้ กับเรื่องการสร้างงาน สร้างฐานะด้วยก็ดี

อย่าคิดแบบนี้กับแค่เรื่องใช้ชีวิตใช้เงินเผื่อบังเอิญ ชีวิตเกิ ดย าวขึ้นมา เงินหมดก่อนล่ะก็เศร้ าแน่ๆ ค่ะ

4. ทำอะไรให้ทุ่ม หมดหน้าตัก จะได้มีไฟ มีใจมีแร ง

ก็จริงอยู่ค่ะ มีทุกอย่างที่ว่ามา และมีความเสี่ ยงที่จะผิ ดหวัง และหมดตัวด้วย โปรดอย่าลืมเตรียม แผนสำรองบ้าง

อย่ามองแต่ทางได้ เผื่อใจสำหรับทางเสี ยไว้บ้าง จะได้ไม่ประม าท

5. ต้องมีเงินหลายล้าน ในบั้นปลายถึงจะสุขสบาย

อันนี้เรื่องจริงแต่ก็ไม่เสมอไป หากเงินหลายล้าน

ที่เรามีนั้นได้มาจากการฉ้ อโ ก ง บั้นปลายชีวิตคงหาความสบายไม่ได้

6. เงินทองเป็นของนอกกาย หาใหม่ได้เสมอ

ก็จริง แต่ไม่ทั้งหมดนะคะ เพราะถ้าวันหนึ่งไม่มีแร ง

ไม่มีใครจ้าง แถมไม่มีเงินใช้ สุดท้ายชีวิตลำบ าก แน่นอนค่ะ

7. ผ่อน 0% คือข้อเสนอที่ดีที่สุด

ไม่จริงนะ รู้มั้ยว่าในบางครั้ง การเลือก ซื้อด้วยเงินสด

เราขอส่วนลดได้ ทุกการให้ผ่อนมักมีต้นทุนซ่อนอยู่เสมอ

อย่าวางใจในกลไกการตลาดที่เขาบอกเราไม่หมดค่ะ มีวาระซ่อนเ ร้ นเสมอค่ะ

8. เกษี ยณให้เร็วเข้าไว้คือเป้าหมาย

ถ้าอยากเกษี ยณไว ต้องให้เงินทำงานแบบไข่ทองคำ คือมีรายได้สม่ำ เสมอ แม้เราจะไม่ทำงานประจำ

แล้วก็ตาม การเกษี ยณไม่ได้หมายถึง ทุกอย่างจะต้องหยุดเดิน

9. เงินไม่ใช่สิ่งสำคัญ ที่สุด

ตร าบใดที่ปัจจัย 4 เรายัง ต้องใช้เงินซื้อ จริงมั้ย

โดยเฉพาะชีวิตในเมืองใหญ่ที่เราต้องซื้อทุกอย่าง แม้กระทั่งน้ำดื่ม

10. คนคิดเรื่องเงินเสมอ คือคนเห็นแ ก่เงิน, เห็นแ ก่ตัว

โอ้ว ไม่จริงค่ะ พวกเราต้องเอาตัวให้รอด เพื่อไม่เป็นภาระให้ใครไง เพราะถ้าคนไม่คิดเรื่องเงินเลย

คือคนไม่วางแผนชีวิต แล้วต้องพึ่งคนอื่นในภายภาคหน้า นั่นไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องค่ะ

 

ขอบคุณ : l a m u n l a m a i