เกร็ดความรู้

ดูคนไม่จริงใจ สังเกตได้ไม่ยากดูได้จากตรงนี้ รู้ไว้จะได้ทันเล่ห์เหลี่ยมคน

เดี๋ยวนี้ในสังคมเราคนส่วนมากนั้นใส่หน้าก ากเข้าหากัน เสแ สร้ งทำเป็นดี เพื่อหวังอะไรบางอย่าง

ในภายหลัง พูดตรงๆ เลยคือมันดูย าก ที่จะรู้ว่าใครจริงใจ ใครหน้าไหว้หลังหลอก

ควรอดทนให้มาก รอบคอบละเอียดละออ ใช้เวลาเป็นเครื่องพิสู จน์ เพราะคนพวกนี้

เขามีเล่ห์เหลี่ยม แพรวพราว มีศิลปะในการโน้มน้าวใจ แต่ไม่นานนักหรอกนะ คนเหล่านี้

พวกเขาต้องเผยธาตุแท้ ตัวเองออกมาแน่ๆ เพราะความอดทนคือวิธีในการเอาชนะคนเสแสร้ ง ไม่มีใครแสดง

เป็นคนอื่นได้ตลอดไปหรอก เพราะสักวันเขาก็ต้องแพ้ภั ยตัวเอง เอาชนะใจ ตัวเองให้ได้

จงบอกกับตัวเองว่า อย่าแพ้ทางพวก อย่าอ่อนแอให้พวกเขาได้เห็น

อย่าเถี ยงอย่างที่ใจ เราคิด แต่จงเงียบเข้าไว้ ยิ้มอย่างเดียวก็พอ

ไม่ว่าพวกเขาจะมาไม้ไหน แค่อย่าไปหลงกลเขาเป็นพอ

มาร้ าย มาดี ก็ช่างเค้า อย า กด่ าอย ากดูถู กก็ปล่อยไป อย่าไปรับเอาเราไม่เจ็ บไม่ป วด

ตามปากเขา อีกไม่นานหรอก คนพูดก็จะรู้สึกเจ็ บป วดไปเอง

ใครจะทำอะไรเราได้ อย ากพูดอะไรก็ให้เค้าพูดไป ถ้าเขาไม่เหนื่ อย

เขาจะพูดจนห ายใจไม่ทันก็ช่างเค้าสิ

เพราะคำพูดจากคนที่โก ร ธ มีแต่แร งกดดั นทางอารมณ์

และการแสดงออกล้วน แล้วแต่ใช้แร ง นอกจากเขาจะเหนื่อย

สุขภาพจิตของเขาเอง มันก็จะเสียไปด้วย

เพราะเขากลั วคนอื่นจะไม่เชื่อไง ก็เลยกลัวคนอื่นจะไม่เห็นด้วย ยิ่งออกแร งพูดมาก

ธ าตุแท้ก็จะหลุดออกมา ว่าเขาเป็นคนแบบไหน

เพราะความคิดของความทุ กข์ ในจิตใจของเขามันจะเผ าใจเขา

ให้ร้อนเป็นไ ฟ ทีนี้ถ้าใครอยู่ใกล้ ก็จะรู้สึกร้อนตาม

ไม่มีใครอย ากอยู่กับความร้ อนหรอก เราต่างก็ชอบความเย็นสบาย

ตัวเขาเองก็เถอะ แม้ให้ตัวอยู่ในห้องแอร์ ที่เย็ น

แต่หากภายในจิตใจร้อนเป็นไ ฟ ท้ายที่สุด อย่าหวังว่า

จะชนะใครได้เลยเพราะแม้แต่ใจตนเอง

ยังควบคุมไม่ได้ เมื่อมีความอดทนมันก็คือวิธีพิสู จน์

ว่าใครจริงใจ ใครไม่จริงใจ ที่สำคัญเลยคุณไม่สามารถทำให้ทุกคน ชอบคุณได้

แต่ที่สุดแล้วคุณ ก็แค่ดำเนินชีวิตด้วยการเป็นตัวเอง

ทำให้ตัวเองมีความสุข เท่านี้ก็พอแล้วละนะ

 

ขอขอบคุณ : b i t c o r e t e c h