เกร็ดความรู้

จุดสีเหลือง บนย างรถยนต์สำคัญอย่างไร ที่หลายคนใช้รถไม่เคยรู้

เชื่อว่าบางคนอาจจะไม่เคยสังเกตจุดกลมๆ บนแก้ม ย างรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นสีแดง หรือสีเหลือง ซึ่งในการเปลี่ยน ย างรถยนต์

แต่ละครั้งก็จะมีจุดกลมๆ แบบนี้อยู่บนแก้ม ย างรถยนต์ นั้นเอง แล้วเคยสงสัยหรือเอ๊ะใจกันบ้างหรือไม่ว่าจุดกลมๆ มัน มีไว้เพื่ออะไร แล้วมันสื่ อถึงอะไรได้บ้าง

หากเปรียบเทียบรถกับร่างกายของคนเรา คงเป็นเหมือนขาทั้งสองข้างที่จะพาเราไปได้ในทุกที่

ที่ต้องการโดย ย างรถก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งของรถที่ผู้ขับขิ่เจ้าของรถ จะต้องหมั่นดูแลบำรุง รักษาให้มีอ ายุการใช้งานที่ย าวนาน

และเพื่อความ ป ล อ ดภั ยในการขับขี่ในทุกเส้นทางด้วย และย างรถยนต์นั้นจะมีการบอกตัวเลขและตัวอักษรคล้ายกับเป็น C o d e ราย

ละเอียดที่จำเป็นต้องทราบ รวมถึงจุดสีที่หลาย คน มักจะมองเห็นบนย างรถยนต์ ตัว อย่างตัวเลขและตัวอักษรบนย างรถยนต์ โดยเรามักจะเห็นได้ที่แก้มข้าง ดังนี้

P185/75R14 82 S ตัวอย่างที่ปรากฏให้เห็นที่แก้มย างรถยนต์ ตัวเลข 185 เป็นความกว้างของย างรถยนต์ มีหน่วยวัดเป็น มิลลิเมตร

ตัวเลข 75 ความสูงของแก้มย าง ซึงจะคิดหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ ตามความกว้างของหน้าย าง มักถูกเรียกว่า ซีรี่ย์

ตัวอักษร R คือประเภทของย างรถ ซึ่งในประเทศไ ท ยส่วนใหญ่จะเป็นย างเ รเดี ยลทั้งหมด ตัวเลข 14 ใช้หน่วยวัดเป็นนิ้ว เป็นขนาดของ

เส้น ผ่ าศูนย์กลางของย างรถ หล าย คน มักจะคุ้นหูกันดี เพราะเมื่อต้องไปเปลี่ยนย างรถใหม่ ช่างจะดูว่าขนาดของขอบย างที่กี่นิ้ว

โดยย า งรถยนต์นี้จะมีขนาดอยู่ที่ขอบย า ง 14 นิ้ว

ตัวเลข 82 เป็นพิกัดสูงสุดในการรับน้ำหนักในการบ ร ร ทุ กของรถ ตัวอักษร S เป็นพิกัดอัตราความเร็วที่รถสามารถรับได้ อีกสิ่งสำคัญที่ผู้

ขับขี่หลาย ท่าน มักเผลอมองข้ามอย่างจุดสีบนย างรถยนต์ อีกทั้งหล าย คนยังไม่ทราบด้วยว่าจุดสีที่แต้มบนย างเหล่านี้หมายถึงอะไร โดยจุดสีบนย า งรถนั้น มีดังนี้

จุดสีเหลือง Weight Mark

จุดสีเหลืองที่แต้มไว้บนแก้มย างหมายถึง จุดนั้นจะมีน้ำหนักเบาที่สุดของย าง เพื่อให้ผู้ผลิตได้ทราบเมื่อต้องนำย าง

ไปประกอบกับกระทะของล้อรถ ควรเจาะให้วาล์วเติมลมรถอยู่ตรงจุดนี้เพื่อเป็นการถ่วงสมดุลของล้อรถยนต์ได้ดี และไม่เปลืองตะกั่ วล้อรถจนเกินไป

 

 

สิ่งสำคัญอีกอย่างนอกเหนือจากจุดสีนั้น คือ การหมุน ด อ ก ย างแบบธรรมดาและแบบทิศทางเดียวกัน

เพื่อความปลอ ดภั ยในการขับขี่ได้มากขึ้น รวมถึงแถบเส้นสีที่หน้าย างรถยนต์

จะเป็นการบ่งบอ กถึงความกลมของย าง ควรเลือ กย างที่มีแถบเส้นสีอยู่ตรงกลาง หรืออาจเลือกแบบที่ให้มีความสมมาตรทั้งซ้ายและขวา ไม่ควรเลือกย างที่มีเส้นสีอยู่ด้านเดียวกัน

เพราะจะทำให้ทิศทางการขับขิ่ กินฝั่งไปยังแถบที่มีเส้นสีนั้น มากกว่าเช่น หากแถบเส้นสีอยู่ด้านซ้ายทั้งสองล้อ หน้า-หลัง จะทำให้การขับขี่รถกินฝั่งซ้ายมากเกินไปนั่นเอง

อย่างไรก็ตามเกร็ดความรู้เล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้ขับขิ่ควรทราบไว้ เพื่อหากเกิดมีปัญหารถยนต์ขั ดข้ อง

หรือเหตุการณ์ ฉุ ก เ ฉิ น จะได้สามารถแก้ไขได้ทันท่วงที อีกทั้งการมีความรู้เกี่ยวกับย างรถยนต์ของตนเองจะทำให้ไม่โ ด น ห ล อ กจากกลุ่มพ่อค้าที่ไม่มีความรู้ หรือโดนเอารั ดเอาเปรียบได้อีกทางหนึ่งด้วย

 

ขอบคุณ : a u t o . m t h a i, k r u s t o r y