7 ข้อดีในชีวิตของคน ที่มีบุคลิกเงียบๆ นิ่งๆ แบบนี้สบายใจมากเลยนะ

การเป็นคนที่มีเงียบๆ นิ่งๆ ไม่ค่อยอะไรกับใคร นับว่าเป็นสิ่งที่ สามารถสร้างข้อดีหลายๆ อย่ างได้

พราะการอยู่คนเดียวไม่ได้แย่เสมอไป

1. กลายเป็นผู้ถู กเกรงใจ

เพราะว่าบุคคลในลักษณะนี้ จะได้รับความเ ก ร งใจ

คนอื่นไม่ค่อยกล้ายุ่งไปโดยปริย าย

เพราะความที่ไม่ค่อย แสดงออกอะไรมาก

นิ่งเฉยต่อสถานก ารณ์ต่างๆ ที่เข้ามา

จึงมีส่วนทำให้ ไม่สามารถมีใครรู้ได้ว่า ภายในใจคิดอะไรอยู่

จึงมักตกเป็นผู้ที่คน รอบข้างจะเทคแคร์ ความรู้สึกเป็นพิเศษไงล่ะ

2. ไม่ตกเป็นเป้ า จากการถูกนิ น ท าของคนอื่น

เพราะการไม่วางตัวให้มีบุคลิกโดดเด่นจนเกินไป มันอาจทำให้ไม่ค่อย

ได้รับการถูกพูดถึง หรือหากจะถูกพูดถึง ก็มักจะถูกพูดถึงในด้านทั่วๆ ไป

ที่ไม่ได้เป็นเชิ ง ล บมากกว่า เพราะถือเป็นเรื่องที่ดีนะแบบนี้

3. เก่งเรื่อง ซ่อนความรู้สึก

เพราะบางความรู้สึก ก็คงต้องยอมรับว่า ไม่เหมาะที่จะแสดงออกไปเลย และซึ่งก็ไม่ใช่

ว่าคนทุกคนนะ จะเก็บซ่อนมันเอาไว้ได้

นอกจากว่าการเป็นคนที่นิ่งให้กับทุกๆ เรื่องที่เกิดขึ้น

ทีนี้เมื่อทุกคนที่พบกับคนนิ่งๆ อาจช่วย เก็บงำความรู้สึก ไว้ได้ดียิ่งขึ้น

4. ไม่สุงสิงกับใคร และไม่มีใครรู้ว่าคิดอะไร

คนที่จะเดาทางได้ย าก มันคงหนีไม่พ้ นบุคคลประเภทเงียบๆ นิ่งๆ

มีบุคลิกนิ่งเฉย ไม่พูดเยอะ ไม่ค่อยอะไรกับใคร มากเท่าไหร่

และข้อดีของคนแบบนี้ก็คือ ไม่ค่อยมีใครจะรู้ได้ว่า กำลังคิดอะไรอยู่ ?

ซึ่งก็เป็นอีกวิธี สำหรับการป้ องกันตัวเอง จากการโด นตัดสินจากคนอื่นๆ

5. มีสติมาก

เพราะความเงียบ เป็นอีกสิ่งที่สามารถช่วยให้คนเรามีสติได้ไม่ย าก

ในการจัดการ กับปัญหาตรงหน้าได้ดีขึ้น ทั้งยังทำให้ดูเป็นคนฉลาดขึ้นอีกด้วย

เพราะเป็นบุคคล ที่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

แตกต่างจากคนโผงผางที่มักจะเอาแต่โวยวายไว้ก่อน

เมื่อต้องพบกับสถานการณ์คับขัน

จนทำให้ไม่สามารถค วบคุ มอะไรต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ จนทำให้อะไรต่างๆ แ ย่ลงไปอีก

6. ไม่มีใคร อย ากยุ่งด้วย

มันคงจะเป็นเพราะความที่มีบุคลิกนิ่งๆ ไม่ค่อยอะไรกับใคร จึงอาจมีส่วนทำให้ไม่ค่อย

มีใครเข้ามาตีสนิท ไม่ค่อยมีคนมาคุยด้วย และนับว่าเป็นข้อดี ที่สามารถช่วยในการตั ดปัญหา

ในเรื่องความน่ารำค าญใจ ที่อาจเกิดขึ้น

ยิ่งมีคนเข้ามาในชีวิตมากๆ ก็ยิ่งสร้างปัญหา เกิดความวุ่นวายมากขึ้น

7. ใช้ชีวิตอยู่ได้ อย่ างสงบสุข

คนประเภทนี้เขาจะไม่ค่อยคิดเล็กคิดน้อยอะไรหรอก

เพราะความที่เป็นคนนิ่งเฉย ให้กับทุกๆ เรื่อง

จึงช่วยลดความกังว ล ใจไปได้บ้างและใช้ชีวิตได้อย่ างปกติสุข

มากกว่าคนที่ชอบเก็บเรื่องราวต่างๆ มา

บั่ น ท อนความรู้สึกตัวเอง ไงล่ะ เห็นนิ่ง ๆ เงียบ ๆ อย่างนี้ ข้อดีเพียบใช่มั้ยล่ะ

จงอย่ากลั วที่ จะเดินคนเดียว มาคนเดียว ไปคนเดียว เพราะต ๅ ย แล้ว ต่างคนก็ต่างไป..

 

ขอบคุณ : k u m k o o m