ข้อคิด

(อ่านกี่ครั้งก็ชอบมาก)“เส้นด้ายชีวิต” อ่านในวันที่ชีวิตพบเจอปัญหา ต้องยอมรับความจริง ต้องกล้าเผชิญกับมัน

เด็กหญิงคนหนึ่ง…เห็นแม่นั่งแ ก้ ก ลุ่ มด้ายที่ยุ่งเหยิงด้วยความอดทน

แม่พย าย ามอยู่หลายครั้งก็ไม่สามารถแก้ด้าย กลุ่ มนั้นได้สักที แต่..แม่ก็ไม่ล้ มเลิ ก

พอเหนื่อยทีก็พักไปทำอย่างอื่น แล้วก็กลับมาหาทางแ ก้ด้ายกองนั้นอีก ครั้งแล้วครั้งเล่า. จึงถามแม่ว่า..

“หนูเห็นแม่พ ยาย ามแก้ด้ายกองนี้มานานแล้วก็ไม่เห็นแก้ได้สักที ทำไมแม่ไม่ตัดมันทิ้งไปซะ”

แม่ของเด็กหญิงตอบว่า..

“ด้ายกลุ่มนี้ มีเชือกแค่เส้นเดียวแม่หาปลายเชือกเจอแล้ว ยังไงก็ต้องแก้ให้ได้”

วันต่อมา.. เด็กหญิงเห็นแม่นั่งลูบไล้เส้นด้าย ที่สุดท้าย ก็แก้ออกมาจากกองด้ายที่ยุ่งเหยิง ด้วยความภูมิใจ

แม่ก็เลยบอกกับเธอว่า..จำไว้นะลูก..

เส้นด้ายก็เหมือนชีวิตเรา ถ้าเกิด ป ม พั น กันขึ้นมา

ก็เหมือนกับชีวิตเราเวลามีปัญหา ถ้าแม่ตัดด้ ๅยกลุ่มนั้นทิ้งไป

ก็เหมือนแม่แก้ปัญหาแบบสุ่ ม ๆ แล้วเอาด้ายที่มีรอยต่อไปทอผ้าก็จะทำให้ผ้าดูไม่มีราคาไม่มีใครอย ากซื้อ

เหมือนกับชีวิตคนเราที่เต็มไปด้วยปัญหาวุ่นวๅยเป็นหางว่าว

กลายเป็นคนจับจด หมกมุ่นกับปัญหา ไม่มีใครอย ากคบหาสมาคม

แต่ถ้าเรารู้ต้นตอของปัญหาแล้วให้เวลากับมันสักนิดเราก็จะคิดพิจๅรณาหาทางจัดการกับปัญหาได้

อย่ าเป็นคนทิ้งปัญหา หรือแก้ปัญหาส่งเดช เพรา ะชีวิตที่เต็มไปด้วยปัญหาคารๅคาซัง

แก้ไม่ตกหรือแก้ไม่ถูกทาง จะเป็นตัวถ่วงให้เราห่วงหน้าพะวงหลังไปเรื่อย ๆ

ไม่มีใครดีขึ้นได้จากการพย า ย ามเปลี่ยนคนอื่น.. เปลี่ยนที่ตัวเราเองเท่านั้น

การหนีปัญหา ไม่ใช่การแก้ปัญหา เมื่อแก้ไขไม่ได้ก็ต้องยอมรับความจริง ต้องกล้าเผชิญกับมัน..

 

ขอบคุณ : c h a y e n d