เกร็ดความรู้

9 นิสัยพาจน ทำมาหากินแบบนี้ มีแต่จะไม่ก้าวหน้า มีหนี้สินไม่จบสิ้น

1. คิดใหญ่ ไปไม่เคยถึง

อย ากเลื่อนตำแหน่ง แต่ก็ไม่กล้าแสดงออกทางความคิดเลย ไม่เคยคิดที่จะช่วยให้บริษัท มีร ายได้เพิ่มขึ้น หรือไม่มีการพัฒนามากขึ้น

ทำให้ความคิดที่มี กลายเป็นสิ่งที่ดูเพ้อเจ้อ เพราะเพียงแค่คิดแต่ไม่เคยทำตาม

2. เล่นการพนั น หวังร ว ย

ก็เพราะคิดว่าตัวเอง ไม่มีความสามารถ ในการประกอบสัมมาอาชีพจึงคิดไปว่า ทางเดียวที่จะทำให้ตัวเองมีฐานะ นั่นคือเล่นการพนั น

3. ความรัก ที่แลกมากับเงิน

เช่น การแสดงออกทางฐานะว่า ตัวเองมีฐานะดีกว่าใคร มักชักชวนคู่รักรับประทานอาหารร้านหรู ๆ เลือกซื้ อสิ นค้าแ บ ร นด์ดังแพงๆ

เพื่อมา เป็นของขวัญให้กับคู่รัก การปฏิบัติตัวแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนชินเป็นนิสั ย

จะทำให้ระบบการใช้จ่าย ของตัวเองข าดสภาพคล่องเป็นแน่ๆ

4. เป็นคนหน้าใหญ่ ใจโต

เพราะมักมีความคิดแบบคิดเอาเองว่า เป็นคนรวย เราสามารถใช้จ่าย เลี้ยงใครก็ได้ทำให้มีคนอย าก รวยส่วนหนึ่ง

ทำตัวด้วยการใช้เงินที่มีอย่ างฟุ่ มเฟื อย

5. ป าร์ติ้ถึงไหน ก็ถึงกัน

หากคำนวณแล้ว เงินที่เสี ยไปกับสิ่งเหล่านี้ ไม่น้อยเลย เพราะราค าของอาหาร แอ ล กอ ฮอ ล์ ในการป าร์ติ้

สามารถนำมาใช้ซื้ อเสบี ยงอาหาร ได้เป็นอาทิตย์เชียว

6. ลงทุ นแบบไม่มีความรู้

ด้วยความที่อย ากรวย จะมีคนกลุ่มนึง ที่พอมีเงินทุ น เลยคิดอย ากทำธุรกิจ

คนเหล่านี้ พวกเขาจะลงทุ นในธุรกิจตามกระแ ส โดยไม่ทำการศึกษ าข้อมู ล

7. ทำงานทางเดียว

ไม่คิดถึงเรื่องความไม่แน่นอน ในอาชีพที่ทำ ไม่คิดถึงความมั่นคงในอนาคต

เพราะทุกสิ่งย่อม สามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอ บริษั ทอาจจะประสบปัญหา ต้องปิดตัวลงงี้

8. คิดถึงแต่เรื่องใช้เงิน

คนประเภทนี้ เขาจะคิดเพียงแค่การหาเงินใช้ แต่จะไม่คิดเรื่องการให้ผู้อื่น

หรือการแบ่ ง ปั นเพราะเขาคิดเพียงแค่ นำเงินร ายได้ที่หามาได้ ปรนเปรอตัวเองแค่นั้น

9. ดวงและโอกาส

บางคนก็ถึงขั้นต้อง ดูด วงตลอด เช็ คให้รู้ว่าตัวเองจะร วยตอนไหน ยังไงแต่ไม่เคยลงมือทำอะไร

หม อดูบอกอะไรก็จะเชื่ อ จนถึงขั้นงมงายทำให้ชีวิตหม่นหมอง ไม่รู้จักกับคำว่ารวยจริง ๆ หรอกคนแบบนี้

 

ขอบคุณ : f o r l i f e t h