ข้อคิด

“อยู่อย่างโ ง่ๆ แล้วสุข ดีกว่าทุ กข์เพราะฉลาด” ไม่จำเป็นต้องฉลาดกับเรื่องที่ควรแ กล้ งโง่

คนโ ง่ชอบเถียง เขาจึงได้การทะเล าะเบาะแว้ง และความบาดหมางตอบแทนคนฉลาดชอบถาม เขาจึงได้ความรู้ และมิตรภาพตอบแทน

คนเจ้าปัญญาชอบนำเสนอ เขาจึงได้โอกาส และความเจริญตอบแทน

คนโ ง่ คิดแต่เรื่องส่วนตัว ทำอะไรก็เพื่อตนเอง แม้อาจทำให้คนอื่นเสี ย หาย จึงเป็นที่รั งเกี ยจ สังคมไม่ต้องการ คนฉลาด

คิดแต่เรื่องส่วนรวมทำอะไรก็เพื่อส่วนรวม แม้อาจทำให้ตนเสี ย หาย สังคมต่างต้องการ แต่ตนไม่อาจตั้งอยู่ได้

คนเจ้าปัญญา คิดแต่เรื่องคุณธรรม ทำอะไรก็เพื่อประโยชน์สุข วันนี้เรามีข้อดี 6 ข้อของคนฉลาดที่แกล้งโ ง่มาฝากกันค่ะ

1. แ กล้ งโ ง่ทำให้มีเวลามากขึ้น

คนอวดฉลาด ไม่ว่าอยู่ที่ใดก็มักต้องทำงานมากกว่าคนอื่นหากอยู่ที่ทำงาน ไม่เพียงงานของตนเอง จะมากกว่าเพื่อนร่วมงานเท่านั้น

ยังมักต้องคอยช่วยเหลืองานคนอื่น จนกลายเป็น เจเ นรั ลเ บ๊ ของที่ทำงานไปโดยปริย าย

2. แ กล้ งโ ง่ ทำให้ชีวิตสบายขึ้น

คงไม่มีใครอย ากดูเป็นคนโ ง่ ในสายตาคนอื่น แต่การพย าย ามทำตัวฉลาด ทั้งที่ฉลาดไม่จริง หรือแม้จะฉลาดจริงก็ตาม มักส่งผลในแ ง่ลบมากกว่าแ ง่บวก

ในขณะที่การแ ก ล้ งโ ง่ ที่ดูเหมือนเป็นแ ง่ลบนั้น กลับได้ประโยชน์มากกว่า งานนี้ต้องยกประโยชน์ให้จำเลย รักเธอดอกนะพี่จึงทำให้

สำหรับชีวิตคู่ การที่แต่งงานร่วมหอกันแล้ว ถือว่าโชคดีเป็นของกันและกัน

บางคู่ผู้หญิงทำกับข้าว งานบ้านงานเรือนเก่ง เป็นแม่ศรีเรือน คุณผู้ชายก็โชคดีไปบางคู่ผู้หญิงทำอะไรไม่เป็นสักอย่าง คุณผู้ชายชอบงานบ้านก็จัดให้อย่างดี

อาจจะไม่รู้ว่าเธอแ กล้ งโ ง่ทำอะไรไม่เป็นหรือเปล่าอย่าไปยุ่ งเรื่องครอบครัวดีกว่า เอาเป็นว่า ทั้งคู่สบายใจที่มีกัน และกันก็พอ

3. แ ก ล้ งโ ง่ ทำให้พัฒนาตนเองได้มากขึ้น

คนอวดฉลาด ที่หลงลำพองในตัวเอง มองว่าตัวเองรอบรู้ทุกด้าน และไม่จำเป็นต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมอีกแล้ว จะไม่สามารถพัฒนา

ตนเองได้อีก เหมือนกับอึ่งอ่าง ที่พองตัวอยู่ในกะลาแคบๆ จนไม่สามารถขยับเ ข ยื้ อนตัวไปไหนได้

ตรงกันข้ามกับคนแ ก ล้ งโ ง่ ที่จะทำตัวเล็ก ลีบ อยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าอยู่ที่ใดจึงไม่คับแคบ และยังสามารถเดินต่อไปได้เรื่อยๆ โดยไม่เจอทางตัน

เพราะพวกเขาคิดว่า ยังมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้อีกมาก จึงทำให้พวกเขาสามารถพัฒนาตนเองและก้าวหน้าต่อไปได้อีก ในขณะที่คนอวดฉลาดจะยังคงอยู่ที่เดิม ซึ่งนับวัน ก็ยิ่งจะถอยหลัง ลงคลองไปทุกที

4. แ กล้ งโ ง่ ทำให้รู้ข้อมูลมากขึ้น

บรรดาสายลับในหนัง เมื่อต้องปลอมตัวไปสืบข้อมูลต่างๆ ก็มักแกล้งทำเป็นคนซื่อๆ เหมือนคนที่ไม่รู้เรื่องราว

และไมมีพิ ษภั ยอะไร หรือพูดง่ายๆ คือแ กล้ งโ ง่นั่นเอง ซึ่งมันก็ทำให้พวกเขาสามารถสืบข้อมูลที่ต้องการได้ง่ายขึ้น

เพราะคนอื่นๆ ต ายใจ จนไม่ทันได้ระวังตัว คุณสมบัติในการเป็นผู้ฟังที่ดีของคนแ กล้ งโ ง่

สามารถล้ ว ง ความลั บของใครต่อใครได้มากมาย เพราะเมื่อคนอื่นมองว่าคุณเป็นคนที่ไม่มีพิ ษสงอะไร จะทำให้เขาระวังตัวน้อยลง

และกล้าเปิดปากพูดอะไรมากขึ้น คุณจึงสามารถรู้ข้อมูลทุกเรื่องที่อย ากรู้ได้ เพียงแ กล้ งโ ง่เท่านั้น

5. แ ก ล้ งโ ง่ ทำให้ฉลาดขึ้น

การไม่ถาม หรือการพย าย าม ทำตัวฉลาดนี่ล่ะ ตัวการสำคัญที่ทำให้กลายเป็นคนโ ง่ หากกล้ายอมรับว่า ตนเองไม่รู้ และเอ่ยปากถามออกไป

ไม่นานก็จะได้คำตอบที่ช่วยคลายความสงสัยได้ และความโ ง่ก็จะหายไป

แต่หากไม่กล้าถาม ความสงสัย และความไม่รู้ก็จะยังอยู่ตรงนั้นหากยอมเอ่ยปาก ถามคำถามที่ไม่เข้าใจออกไป ก็โ ง่เพียงวินาทีเดียว

แต่การแ ก ล้ งทำตัวฉลาด ไม่ยอมถาม ทั้งที่ไม่รู้ เหมือนเป็นการผูกตัวเอง ไว้กับความโ ง่ไปตลอดชีวิต

6. แ กล้ งโ ง่ ทำให้มีประสบการณ์ และได้เรียนรู้มากขึ้น

คนอวดฉลาด มักทำอะไรอยู่ในกรอบ ความฉลาดของตนเองและจะไม่ยอมทำอะไรเสี่ ยงๆ หรือทำสิ่งที่ตนเอง

หรือคนอื่นมองว่าเป็นเรื่องโ ง่ๆ เด็ ด ข าด

ทำให้พวกเขาหมดโอกาส ที่จะได้มีประสบการณ์ใหม่ๆ ไปอย่างน่าเสี ยดายบางคนเครี ยดกับชีวิตตัวเอง กับกระแ สสังคม ลองแ กล้ งโ ง่ในบางเรื่องดูบ้าง

เผื่อว่าจะได้เห็นโลกอีกมิตินึง ที่น่ารื่นรมย์ก็เป็นได้ จะแ กล้ งโ ง่ดีมั้ยนะ

เราไม่ได้บอกว่าคนฉลาดนั้นไม่ดี แต่บางทียิ่งฉลาด อาจยิ่งมีความสุขน้อยลงก็ได้

“อยู่อย่างโ ง่ๆ แล้วสุข ดีกว่าทุ กข์เพราะฉลาด ไม่จำเป็นต้องฉลาดกับเรื่องที่ควรแ กล้ งโง่”

บางครั้งการปิดหูปิดตาไม่รู้ ไม่ดู ไม่สนใจ ก็เป็นทางเลือกที่ดีกว่า จะสอดส่องไปเพื่ออะไร

ถ้ารู้แล้วรกสมอง เห็นแล้วป ว ดใจ ทำอะไรไม่ได้ นอกจากทุ กข์ เอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่ามั้ย

 

ขอบคุณ : d h a m m a s a w a t d e e