ควรเข้าใจ 8 ข้อเสียนี้ไว้บ้างกับการเป็นคนใจดีเกินไป มันก็ไม่ได้ดีต่อตัวคุณ

การเป็นคนดีมากเกินไป ใช่ว่ามันจะดีนะ มันมีแต่ทำให้ตัวเองเดื อ ด ร้ อ น และต้องมานั่งเสี ยใจทีหลัง

1. กลืนไม่เข้า คายไม่ออก

หลายครั้งที่ความใจดีของเธอ ก็ทำให้เธออึ ดอั ด กลื นไม่เข้าคายไม่ออก

เพราะไม่สามารถ บอกปัด ปฏิเสธใครได้ แบบนี้คือตัวเธอ ไม่ได้เกิดมาเพื่อตัวเองแล้ว

เหมือนเธอเกิดมา เพื่อเป็นของคนอื่นไปแล้ว อะไรทำนองนั้น

2. ห่วงคนอื่น มากกว่าจนลืมตัวเอง

บุคคลเหล่านี้ จะเป็นคนใจดีที่พ่วงความสงส ารมาด้วย เพราะเป็นพวก อดทนเห็นคนลำบๅกไม่ได้

จนเธอต้องวิ่งพุ่งเข้าไปหาพร้อมให้ความช่วยเหลือ ด้วยตัวเองตลอด

และนี่ไม่ใช่เรื่องดีอะไร แต่มันเป็นเรื่องที่อาจ ส่งผลให้เธอลืมตัวเอง ลืมครอบครัว ลืมคนใกล้ชิดไปเลย ถ้าหากเป็นแบบนี้

3. ต้องเหนื่ อยกับปัญหา ที่ตัวเองไม่ได้สร้าง

แม้ในบางครั้ง ความใจดีก็ทำให้เธอต้องคอยมาเหนื่อยกับเรื่อง ที่ไม่ใช่ของตัวเอง คือมันเป็นปัญหาของคนอื่น แบบนี้มันไม่ใช่แค่เหนื่ อ ย

กายนะและมันก็ทำให้เธอเ ห นื่ อ ยใจไปด้วย แ ย่เลยแบบนี้

4. ตกที่นั่งลำบ าก

เพราะความใจดี ที่ทำให้ไม่ว่าใครก็เข้ามารุมล้อม คุณเองก็ยื่นมือเข้าช่วยเหลือตลอด จนบางครั้งก็ลืมไปว่า การมอบความช่วยเหลือมัน

อาจย้อนกลับมาทำร้ า ยตัวเองและคนใกล้ชิดทีหลังได้ เพราะทุกคนอาจจะต้องเข้าไปตก

ที่นั่งลำบ ากเหมือนกันกับเธอ หาทางหลุ ดพ้ นไม่ได้ ไม่มีทางห นี

5. คิดแต่ว่าคนอื่นจะไม่พอใจ

เพราะความใจดีของคุณ มันจะส่งผลต่อคุณในอนาคต เพราะช่วยเหลือคนอื่น จนติดเป็นนิสั ยไปแล้ว

มันกลายเป็นว่า หากวันไหนไม่ช่วย ก็จะทำให้รู้สึกเหมือน คนอื่นต้อง มองเธอไม่ดีงี้ มันเป็นความคิดที่แ ย่

เพราะต้องมาเหนื่ อ ยกับปัญหาของใคร ไม่รู้ ต้องมาแคร์ความรู้สึกคนอื่น จนไม่ได้ดูตัวเองเลย

6. เก็บการ กระทำคนอื่นมาคิด จนเครี ย ด

เพราะเมื่อใจดี มันก็จะกลายเป็นคนแ คร์คนอื่นกว่าตัวเอง ทีนี้ไม่ว่าคนอื่นจะพูดอะไร คิดอะไร เธอก็มักจะเก็บเอามาคิดตลอดเวลา

ซึ่งแก้ไม่ได้ มันเป็นเหมือนสัญชาตญ า ณแห่งความใจดีของเธอไปแล้วไง

7. ใจร้ ายเพราะปฏิเ ส ธ

หากเราที่เราไม่ปฏิเส ธใครเราก็จะเป็นคนใจดีอยู่ แต่หากเมื่อไหร่ที่เผลอปฏิเสธไปล่ะก็

ภาพลักษณ์ ความใจดีที่สั่งสมมา มันจะหายไปเลย ขนาดไม่ได้ตั้งใจจะปฏิเสธ

มันก็มีเหตุผลมากพอ ที่จะปฏิเส ธ และก็ยังโดนมองไม่ดีเลย แ ย่จริงๆ

8. หมดประโยชน์ ก็หมดความรู้สึกไปด้วย

มีคนอยู่มากที่เข้ามาในชีวิตเราวนเวียนในชีวิตเรา เพราะแสวงผลประโยชน์จากเรา คนพวกนี้เมื่อได้ประโยชน์

เขาก็จะสะบัดก้นหายเข้ากลี บเมฆไปทันที โดยไม่มีแม้แต่คำ ลาอะไรเลย แล้วจะโผล่มาอีก ก็ตอนที่มีปัญหๅ

หรือต้องการให้คุณช่วยเหลือเขานั่นแหละ