(เตือนสติผู้หญิงได้ดีมาก) แบบนี้แล้วเธอยังกล้าที่ฝากความสุขทั้งชีวิต ไว้กับคนอื่นไหม?

เรื่องก็มีอยู่ว่า ฝ่ายชายมีเงินแสนห้าหมื่น และส่วนทางผู้หญิงมีเงินหนึ่งแสน

เมื่อก่อนที่จะแต่งงาน ทางฝ่ายผู้ชายนั้น ได้นำเงินหนึ่งแสนห้าหมื่นไปด าวน์บ้าน

แล้วฝ่ายผู้หญิงนำเงินหนึ่งแสน ไปตกแต่งบ้าน

ซื้อเครื่องใช้ต่างๆ เข้าบ้าน ผู้ชายผ่อนส่งค่ างว ดบ้านสามพันหยวนแบบนี้ไปทุกๆ เดือน

และเงินเดือนคงเหลือ หนึ่งพันหยวน ฝ่ายหญิงเงินเดือนเดือน ละสามพันหยวน

ทั้งคู่นั้นใช้ร่วมกัน จากนั้นพอสามปีต่อมาผู้หญิงตั้งค ร รค์ ทีนี้คล อ ดลูกออกมาผู้ชายได้เลื่อนตำแหน่ง

ในหน้าที่การงานของเขา และได้เงินเดือนเพิ่ม เป็นเจ็ดพันหยวน

ตอนนี้เด็ กต้องการคนดูแล ถ้าจ้างพี่เลี้ยง ต้องจ่ายเดือนละสองพันหยวน

ทั้งสองจึงได้ปรึกษาหารือกัน และได้ข้อสรุป

คือ ให้ผู้หญิงลาออกจากงานอยู่ดูแลลูก แบบนี้ผู้หญิงจึงกลายเป็นแม่บ้านเต็มตัวไปเลย

จากนั้น สิบปีต่อมาผู้ชายประสบความสำเร็จ ในหน้าที่การงานรั ศมีเปล่งปลั่ง

ส่วนผู้หญิงน่ะหรอ คลุกคลีอยู่กับลูก ๆ กับสามี และบ้าน หน้าตาหม่นหมองเข้าไปทุกวัน

ตอนนี้ผู้ชายรู้สึกว่าภรรย าตัวพาเข้าสังคมไม่ได้อีกแล้ว เพราะสิ่งยั่ ว ยวนภายนอกมันช่าง

ร้อนแร งเย้ ายวนใจเหลือเกิน แล้วสุดท้าย ผู้ชายเขาก็มีภรรย าน้อย หลังจากภรรย าของเขารู้เรื่อง

ก็เลยเกิดการท ะเล าะ ไม่เข้าใจกันเกิดขึ้น และสุดท้ายทั้งคู่ก็เตรียมตัวหย่ า

และเนื่องจากตามคำอธิบาย ในบทก ฎ หมายว่าด้วยการสมรส บ้าน ที่ผู้ชายได้ซื้อก่อนแต่งนั้น

ฝ่ายผู้หญิงไม่มีสิทธิ์ แต่ผู้หญิงนั้นเธอไม่ยอม เธอบอกว่า

พวกเราทั้งสอง ช่วยกันผ่อนค่า ง ว ดมาตั้งแต่แรก

แต่ทน ายถามว่า มีหลักฐ านที่ร่วมกันผ่อนหรือไม่ล่ะ?

ฝ่ายหญิงตอบว่า ไม่มีเพราะทุกเดือนจะหั กจากบัญชีเงินเดือน

ของผู้ชายโดยตรง และผู้หญิงบอกอีกว่า ฉันเป็นคนคล อ ดลูกฉันเอง

เลี้ยงดูจนเติบใหญ่มา ลูกต้องเป็นของฉัน ทน ายพูดว่า

“ในส่วนของลูกจะเป็นของใครเราจะดูว่าใครมีความสามารถ

ที่จะเอื้อประโยชน์แก่เด็ กมากที่สุด ฝ่ายหญิงเธอไม่มีงานทำไม่มีร ายได้ไม่มีบ้าน

ซึ่งเขาก็มองว่า มันย่อมไม่เป็นผลดีกับการเจริญเติบโตของเด็ ก ทีนี้ทางศ าลก็เลยจะตัดสิน

ให้ตกเป็นของฝ่ายชาย บัดนี้ผู้หญิงเธอสิ้นหวังแล้ว

โลกของเธอล่ มสล ายไป ณ ตอนนั้น ส่วนผู้ชายเขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่

กับผู้หญิงที่เขารัก รู้แบบนี้แล้วเธอยังกล้าที่ฝากความสุขทั้งชีวิต

ไว้กับคนอื่นไหม ? จะบอกให้นะ บนโลกใบนี้ไม่มีใครให้คุณ พึ่งพิงได้ตลอดไปหรอก

แม้แต่เงาก็ด้วย มันก็จะห่างหายไปจากเธอในความมืด แรกเริ่มผู้ชายรักเธอมาก

และผู้หญิงโดยส่วนมากแล้ว พวกเขามักจะละเลยสิ่งสำคัญไปคือ คนเรานี่แหละ

ขอเพียงแค่มีชีวิตอยู่ล้วนที่จะแปรเปลี่ยนไปได้เสมอ ผู้หญิงที่มีอาชีพมีความอิสระ

จึงจะดำรงชีวิตได้ตามที่ตัวเองอย ากเป็นได้..