6 เหตุผลว่าทำไมคนเก่งๆ ทำงานเป็นและขยันๆ ทำงานกลับต้องลาออก

1. ทำงานหนัก เกินที่จะทนรับไหว คนบางคนทำงานเก่งมาก แต่มักโดนเพื่อนที่ทำงานเอ าเปรี ยบ

เจ้านายสั่งงานเยอะ ไม่ยอมแบ่งงานให้คนอื่นช่วย

แบบนี้ใครจะไปทนไหวล่ะใช่ไหม มันคงไม่คุ้มค่าหรอกนะ

ถ้าต้องถูกคนอื่น เอ ารั ดเอ าเปรียบอยู่ตลอดเวลา ถ้าทำงานเก่งและขยันก็ต้องได้เงินเดือนที่เหมาะด้วยสิ

2. ได้เงินน้อย จะว่าไปมันก็คือเหตุผลหลักๆ เลยก็ว่าได้ เพราะเงินเป็นแ ร งจูง

ใจที่ทำให้ลูกจ้างมีกำลังใจในการทำงาน ถ้าบริษั ทไหนให้เงินเดือนที่น้อย

มันก็จะไม่คุ้มค่ากับหลายๆสิ่งที่ต้องเสี ยถูกไหมล่ะ ถ้ามีที่ใหม่ที่เขาให้เงินเดือนที่สูงกว่าเดิม หรือมีสวั สดิก ารที่ดี

กว่าให้ พวกเขาก็ไปอย่ างแน่นอน

3. ไม่เติบโต ในสายงานที่ทำ ในการทำงานใครๆก็คงหวังอย าก เติบโตก้าวหน้าขึ้นกันทั้ง

นั้นแหละ ใครจะไปท นอยู่กับชีวิตที่มันจำเ จ เงินเดือนก็ไม่ ขยับขึ้น ยังคงอยู่เท่าๆเดิมงี้ อะไรก็ไม่ก้าวหน้าสั กกะอย่ าง

คนทุกคนก็ต้องหาอะไรที่ทำให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นอยู่แล้ว แต่

หากทำงานแล้วชีวิตมันไม่ก้าวหน้าไปไหนเลย การออกไปอยู่ที่อื่น มันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าอีกนะ

4. หัวหน้า บริหารงานห่ วย หัวหน้าบางคนไม่เข้าใจลูกน้องตัวเอง ว่าเหมาะกับสมกับ

งานแบบไหน และจ่ายงานที่ไม่ถนัดให้เขาทำ ใช้งานไม่ ตรงตำแหน่ง ทั้งๆที่ได้เงินเดือนเท่าๆกัน เพราะเป็นเช่นนี้

หลายคนเลยตัดสินใจที่จะลาออก บริษั ทจึงต้องเสี ยคนเก่งๆ ไป

5. สวั สดิก ารไม่ตอบโจทย์ บริษั ทบางที่ก็ไม่มีอะไรให้พนักงานเลย มีแต่เงินเดือนล้วนๆ

พนักงานต้องทนทำงานแบบฝื ดๆ ยิ่งทำก็ยิ่งจ น ยิ่งแ ย่ไปกันใหญ่ แต่พอหันไปดูบริษั ทอื่น เขามีทั้งค่าค อม มีเบี้ ยขยัน

โอที โบนั ส กองทุ น เที่ยวประจำปีต่างๆนาให้ ก็ไม่ต้องแปลก

ใจหรอกนะ ถ้าเขาจะออกจากที่ห่ วยๆตอนนี้ เพื่อไปอยู่กับองค์กรอื่น ที่ทำให้ชีวิตเข าดีขึ้นมากกว่าใครๆ ก็อย ากมี

ชีวิตที่ดีขึ้นกันทั้งนั้นแหละ

6. รูปแบบงานไม่ ตอบโจทย์ แม้จะทำงานเก่งขนาดไหน แต่ถ้ามันขัดกับไ ลฟ์ส ไ ตล์แล้ว

อยู่ไปก็ยิ่งรู้สึกว่ายิ่งอึ ดอั ด ไม่มีความสุขกับงานที่ทำเอ าเลย เพราะฉะนั้น ถ้าอย ากที่จะรักษาคนเก่งๆ เอ าไว้ ทางบริษั ทก็

ต้องรู้จักปรับตัวด้วย

 

ขอบคุณ : k i a d t i k u n