5 อย่างนี้ อย่าคิดทำ ในช่วงที่เศรษฐกิจกำลังวิ ก ฤ ติ อย่าเสี่ยงหากไม่อยๅกแย่กว่าเดิม

อย่ าลงทุนหวือหวา หวังรวยเร็วโดยไม่มีความรู้

คนที่ตั้งหน้าตั้งตาจะหาเงินให้ได้เป็นกอบเป็นกำ โดยนำความโ ล ภเป็นที่ตั้ง

อาจนำพาตัวเองไปลงทุนในช่องทางที่หวือหวาโดยไม่มีความรู้เช่น พวกหุ้นปั่นทั้งหลาย ช่องทางการลงทุนที่ไม่ชอบมาพากล

เช่นพวกแ ช ร์ลูกโซ่ หรือการ ห ล อ ก ให้นำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ ที่อาจไม่มีอยู่จริง

อย่ าค้ำประกันให้ใครเด็ดข าด

ข้อนี้อย่ าว่าแต่ในย ามเศรษฐกิจไม่ดีเลย บางคนตั้งปณิธ านไว้ จะรักกันแค่ไหน ก็จะไม่ค้ำประกั นให้ใครเด็ ด ข าด

หลายคนต้องเจอบทเรียน ชีวิตสะดุดจากการค้ำประกั นให้ผู้อื่น เข้าข่ าย

เนื้ อไม่ได้กิน หนังไม่ได้รองนั่งแต่เอากระดูกมาแ ข ว น ค อ

เพราะการค้ำประกั น คือการสัญญาว่า..

บุคคลหนึ่งจะชดใช้หนี้แทนลูกหนี้ หากลูกหนี้ไม่ยอมชำระหนี้หรือไม่สามารถชำระหนี้ได้

พักไว้ก่อนหากคิดจะลงทุนเพิ่ม

ในย ามเศรษฐกิจไม่ดี แน่นอนว่า..การค้าขายหรือผลกำไรย่อมลดลง

ผู้ประกอบการทั้งหลายต่างคิดหาหนทางที่จะ เพิ่มรายได้ให้มากขึ้น เพื่อดึงยอดขายและกำไรกลับมา หนึ่งในวิธีการเพิ่มกำไร คือ การลงทุนเพิ่ม

จะเป็นการเปิดสาขาใหม่เพื่อเพิ่มยอดขาย หรืออย่ างอื่นที่ต้องใช้เงินจำนวนมาก ตรงนี้ขอบอกว่า พักไว้ก่อนดีกว่า

อย่ านำเงินสำรองฉุ ก เ ฉิ น ออกมาใช้โดยไม่จำเป็น

เงินสำรองฉุ กเฉิ น ขั้นต่ำที่กำหนดไว้ ตามหลักการวางแผนการเงินส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์หลักคือ เป็นเงินที่จะสามารถนำมาเยี ย ว ย าเรื่องฉุ กเฉิ นต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต

บางคนไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินหรือธุรกิจ

แต่นำเงินส่วนนี้มาใช้เมื่อถึงคราวเกิดปัญหาจริง ๆ ก็ไม่เหลือเงินสำรองไว้ใช้

หลีกเลี่ ย งการสร้างหนี้ใหม่

ไม่ว่าคุณจะวางแผนเปลี่ยนรถคันใหม่ให้ใหญ่กว่าเดิม หรือซื้อบ้านหลังที่สองไว้ต าก อากาศ

เพราะตอนเศรษฐกิจอ่อนแอแบบนี้ อะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ ถนอมเนื้ อ ถนอมตัว

“อย่ าเพิ่งสร้างหนี้ใหม่ให้เป็นภ าระเลย จะได้ไม่ต้องใช้ชีวิตแบบห่วงหน้าพะวงหลัง”