(31 ข้อคิดเตือนใจ เพื่อให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าได้เร็วขึ้น) หมาเห่า…อย่าเห่าตอบให้มันมากไป

1. ถ้ามีคนมาด่ า เรา ก็อย่ าด่ าตอบให้มันมากไป หมา กั ด คุณจะกั ดตอบหรือไง?

2. ใครจะวิจารณ์เรายังไงก็ช่าง ไม่ต้องไปเสี ยเวลาตอบโ ต้

3. ประเมินตนเองด้วยมาตรฐานของตัวเอง ไม่ใช่ด้วยมาตรฐานของคนอื่น

4. เราไม่ได้ต่อสู้กับ “คนโ ห ด ร้ าย” แต่เราต่อสู้กับ “ค ว า ม โ ห ด ร้ าย” ในตัวคน

5. เวลาเล่นเก ม กับเด็ก ๆ ก็ปล่อยให้แกชนะไปเถิด

6. จะคิดการใดจงคิดการให้ใหญ่ๆ เข้าไว้แต่เติมความสุขสนุกสนานลงไปด้วยเล็กน้อย

7. ให้ความนับถือแก่ทุกคนที่ทำงานเพื่อเลี้ยงชี พ ไม่ว่างานที่เขาทำนั้นจะ ก ร ะ จ อ ก ง อ ก ง่ อ ย สักปานใด

8. คำนึงถึงการมีชีวิตให้ “กว้างขวาง” มากกว่าการมีชีวิตให้ “ยืนย าว”

9. มีมารย าท และอดทนกับคนที่สูงวัยกว่าเสมอ คุณทำอย่างนั้นอยู่หรือเปล่า?

10. คิดให้รอบคอบก่อนจะให้เพื่อนต้องมีภาระในการรักษาความลั บ

11. เป็นคนถ่อมตนคนเขาทำอะไรต่ออะไรสำเร็จกันมามากมายแล้วตั้งแต่เรายังไม่เกิด

12. เมื่อมีคนเล่าว่าตัวเขามีส่วนในเหตุก ารณ์สำคัญอะไรก็ตามเราไม่ต้องไปคุยทับปล่อยเขาฟุ้ งไปตามสบาย

13. ทำตัวให้สบาย อย่ าคิดมาก ถ้าไม่ใช่เรื่อง ค อ ข า ด บ า ด ต ๅ ย แล้วอะไร ๆ มันก็ไม่ได้สำคัญอย่างที่คิดไว้ทีแรกหรอก

14. ใช้เวลาน้อย ๆ ในการคิดว่า “ใคร” เป็นคนถูกแต่ใช้เวลาให้มากในการคิดว่า “อะไร” คือสิ่งที่ถูก

15. จริงจังและ เ คี่ ย ว เ ข็ ญ ต่อตนเอง แต่อ่อนโยนและผ่อนปรนต่อผู้อื่น

16. อย่ า ทำ ล า ย ความหวังของใครเพราะเขาอาจเหลืออยู่แค่นั้นก็ได้

17. อย่ าไปหวังเลยว่าชีวิตนี้จะมีความยุติธรรม

18. คนเราถ้าไม่ชอบใคร มักจะจั บ ผิ ด คนอื่น แม้แต่เรื่องเล็กๆ ที่คนอื่นเขามองไม่เห็น

19. จำไว้ว่า.. ข่ า ว ทุกชนิดล้วนถูก บิ ด เ บื อ น มาแล้วทั้งนั้น

20. เมื่อมีใครสวมกอดคุณ ให้เขาเป็นฝ่ายปล่อยก่อน

21. หัดทำสิ่งดี ๆให้กับผู้อื่นจนเป็นนิสัยโดยไม่จำเป็นต้องให้เขารับรู้

22. อย่ า ร ะ ดม ส ม อ ง เพราะไอเดียดี ๆ ใหม่ ๆ และยิ่งใหญ่จนสามารถเปลี่ยนแปลงโลก

ได้ล้วนมาจากบุคคลที่คิดค้นอยู่แต่เพียงผู้เดียวทั้งสิ้น

23. คงไว้ซึ่งความเป็นคนเปิดเผย อ่อนโยน และอย ากรู้อยากเห็น

24. อย่ า ให้ปัญหาของเราทำให้คนอื่นเขาเบื่ อ ห น่ าย ถ้ามีใครมาถามเราว่า..

“เป็นยังไงบ้างตอนนี้” ก็บอกเขาไปเลยว่า “สบายมาก”

25. อย่ าพูดว่ามีเวลาไม่พอ เพราะเวลาที่คุณมีมันก็วันละยี่สิบสี่ชั่ ว โมงเท่าๆกัน

26. รู้จักฟังให้ดี โอกาสทองบางทีมันก็มาถึงแบบแว่ว ๆ เท่านั้น

27. หยุ ด อ่ านคำอธิบายสถานที่ทางประวัติศาสตร์ซึ่งอยู่ตามริมทางเสี ย บ้าง

28. ให้โอกาสผู้อื่นเป็นครั้งที่ “สอง” แต่อย่าให้ถึง “สาม”

29. อย่ า วิจ ารณ์นายจ้างถ้าทำงานกับเขาแล้วไม่มีความสุขก็ลาออกซะ…

30. เป็นคนใจกล้าและเด็ ดเดี่ยวเมื่อเหลียวกลับไปดูอดีตเราจะเสี ยใจ

ในสิ่งที่อย ากทำแล้วไม่ได้ทำมากกว่าเสี ยใจในสิ่งที่ทำไปแล้ว

31. ไม่ว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์อัน เ ล ว ร้ า ย เพียงใด…สุขุมเยือกเย็นเข้าไว้

“ทุกการลงทุนล้วนมีความเสี่ยงแต่การลงทุนที่เสี่ยงน้อยที่สุด คือการลงทุนที่ตัวเอง..”

 

ขอขอบคุณ c h o n b u r i p o s t