เกร็ดความรู้

อย่าเลี้ยงลูกให้ “เรียนอย่างเดียว” ให้ลูกรู้จักความลำบๅก พ่อแม่ควรสอนให้รู้จัก “รู้จักหน้าที่” หน้าที่ความรับผิดชอบด้วย

การเลี้ยงดูลูกในแต่ละครอบครัว มีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความรู้ และประสบการณ์ของพ่อแม่ผู้ปกครอง

บางครอบครัวมีการปูพื้นฐานให้กับลูกตั้งแต่เด็กๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา ด้านประสบการณ์ชีวิต

การสอนให้เค้ารู้จักหน้าที่ ก็จัดว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญ ที่มีส่วนช่วยพัฒนาไอคิวและอีคิว

ให้ลูกนั้นเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ มาดูคำแนะนำสำหรับใครที่ต้องการเลี้ยงลูกให้ดีที่สุดกันดีกว่ากับ 6 เทคนิคเลี้ยงลูกที่ง่ายที่สุด ต่อไปนี้

1. สอนลูกให้มีความรับผิ ดชอบ

ถึงแม้จะเป็นลูกคนเดียว แต่พ่อแม่ก็ไม่ควรตามใจลูก จนทำอะไรเองเป็น เมื่อถึงวัยที่เหมาะสมก็ควรสอน

ให้ลูกรู้จักรับผิดชอบในหน้าที่ตัวเอง มอบหมายง านบ้านให้รับผิ ดชอบ  เพื่อให้ลูกเรียนรู้การช่วย และความรับผิ ด ชอบ

2. สอนลูกให้รู้จักวางตัว

การสอนให้รู้จักวางตัว ไม่ก้าวล่วงในเรื่องส่วนตัวของคนอื่นมากเกินไป พ่อแม่จำเป็นต้องขี ด เส้นแบ่งให้ลูกได้รู้ว่า..

(จุดใดที่ลูกไม่ควรเข้าไปยุ่มย่ าม ในชีวิตคนอื่น )

การที่เด็กได้เรียนรู้ถึงเส้นแบ่งเหล่านี้จะทำให้เขาเข้าใจว่าชีวิตของคนอื่นๆ ก็มีเขตที่เขาต้องให้ความเคารพด้วยเช่นกัน

3. ฝึกลูกให้อยู่ได้ด้วยตัวเอง

เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะต้องฝึกให้เขารู้จักรับผิดชอบ และช่วยเหลือตัวเองได้เมื่อโตขึ้น

ซึ่งทำได้โดยการให้เขาเรียนรู้จากความผิดพล าด พ่อแม่ไม่ต้องลงไปช่วยในทุกกรณี

หรือจะลงไปช่วยก็ต่อเมื่อลูกขอความช่วยเหลือ

4. สอนลูกให้รู้จักประหยัดอดออม

การที่พ่อแม่ซื้ อของเล่นให้บ่อยๆ ตามที่ลูกเรียกร้อง อาจทำให้ลูกน้อยที่น่ารักของคุณกลายเป็นเด็กที่ไม่รู้จักพอ

อย ากได้ของเล่นใหม่ๆ ตลอดเวลา จึงเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะต้องระวั ง

ไม่ให้ความรัก ความทุ่มเทของตนเองกลายเป็นการเอาใจจนทำให้เสี ยคนในที่สุด

5. ไม่จับผิดลูก

พ่อแม่ต้องใจกว้างพอที่จะยอมรับว่า ความผิ ด พล าดนั้นเกิดขึ้นได้ และเป็นสิ่งที่ลูกต้องเรียนรู้

อย่าทำให้ลูกรู้สึกเหมือนพ่อแม่รวมหัวกันกลั่ นแกล้ งเขาเลย

หากพ่อแม่ต้องการวาง ก ฎเ ก ณฑ์ต่างๆ ก็ควรทำด้วยความรักและความเข้าใจในตัวลูกเพราะในท้ายที่สุดแล้ว สิ่งเหล่านี้จะไปทำ ล า ย

ความมั่นใจในตัวลูกของคุณในที่สุด

6. ให้ลูกให้รู้จักการเข้าสังคม

ในช่วงก่อนเข้าเรียน อาจจะต้องพาลูกไปรู้จักเรียนรู้เจอกับเด็ก ๆ ในวัยเดียวกันบ้างเพื่อให้ลูกได้ปรับตัวเข้ากับสังคมได้

เช่น อาจจะพาไปเล่นที่สนามเด็กเล่น พาไปพบปะเพื่อน ๆ ที่มีลูกวัยเดียวกับเรา

หรือไปรวมญาติในง านเทศกาลต่าง ๆ แล้วเมื่อพอโตเข้าโรงเรียน ก็จะทำให้เขาปรับตัวได้ดีขึ้น

และไม่ต้องห่วง เพราะว่าเขาจะมีเพื่อน ๆ มากขึ้นเองตามวัย

ดังนั้นควรสอนลูกสอนลูกให้รู้จักหน้าที่ ความรับผิดชอบ ทั้งต่อตนเองและสังคม ตั้งแต่ตอนยังเป็นเด็ก

จะได้ไม่ต้องมาตามแ ก้ไขกันภายหลัง เพราะถึงตอนนั้นแล้ว คุณอาจต้องป ว ดหั ว มากกว่าเดิมอีกหลายเท่า

บางครั้งจะแก้ไขยังไงก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้แล้ว

 

ขอบคุณที่มา : วิถีเกษตรพอเพียง

ขอบคุณรูปภาพ : Mi Community