ข้อคิด

หากเปรียบปัญหาชีวิตคู่ก็เหมือนเรือรั่วกลางสมุทร “ต้องช่วยกันอุดไม่ใช่ทิ้งเรือ”

ชีวิตคู่ก็เหมือนการ พ ายเรือกลางทะเล ต้องรู้จักช่วยกันพ าย ไม่ใช่เอาเปรียบกัน

ยๅมเรือรั่วก็ต้องช่วยกันอุ ด ไม่ใช่สลະเรือหนีชีวิตคู่เป็นสิ่งที่ใครหลๅย ๆ คน มองว่าสวยงามในตอนต้น

แต่เมื่อใช้ชีวิตร่วมกันไปสักพัก เจอปัญหาในชีวิตคู่เข้ามามากๆ

เหมือนยิ่งล่ องเรือไปกลางทะเลเท่าไร ก็ยิ่งเจอพายุและคลื่นลมแร งเท่านั้น

ก็ทำให้รู้สึกท้อแท้และไม่อยๅกที่จะไปต่อ หรือละทิ้งกันกลางทาง

มองว่าการไปแบบตัวใครตัวมัน น่าจะทำให้ตนเองมีความสุขมากกว่า

ถึงแม้ว่าจะมีเรือบางลำที่ต่อไม่เสร็จ ซึ่งเหมือนกับคนรักที่จากลากันไปก่อนที่จะลงหลักปักฐานร่วมกัน

เรือบางลำอาจจะใช้เวลาต่อที่ไม่เท่ากัน คุณภาพที่ออกมาก็ไม่เท่ากัน

แต่เมื่อเรือต่อเสร็จแล้ว ก็เหมือนการที่คู่รักได้ตกลงปลงใจ

ที่จะอยู่ร่วมกันหรือแต่งงานกันชีวิตคู่นั้นก็เหมือนเรือกลางมหาสมุทร

ในตอนที่เริ่มต่อเรือ ก็เหมือนตอนที่คุณและคนรัก

เริ่มทำความรู้จักกัน พวกคุณได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน

ค่อย ๆ รู้ในเรื่องของอีกฝ่ๅยและค่อย ๆ เพิ่มความรักของกันและกัน

เหมือนกับเรือที่ช่วยกันต่ออย่างประณีต

เพื่อให้เรือนั้นเป็นเรือที่มีคุณภาพ พร้อ มที่จะออกสู่มหาสมุทรอันกว้างใหญ่

หลังจากแต่งงานกัน ก็เหมือนเรือที่ต่อเสร็จแล้วพร้อ ม ออกทะเล

ช่วงแรกๆ ของการล่ องทะเลก็ยังล่ องไปได้อย่างสงบ

เนื่องจากยังไม่ไปไกลชายฝั่งนัก คลื่นลมยังสงบ เหมือนกับชีวิตหลังแต่งงานใหม่ๆ

ที่มีความสุขหวานชื่น ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็พร้อ มที่จะช่วยกัน

ผ่ๅนไปได้อย่างง่ายๆ สบายๆ หากไม่เข้าใจซึ่งกันและกัน

ไม่ช่วยเหลือกันให้รักกันต่อไปได้ ก็จะกลๅยเป็น เหมือนกับเรือที่ผุพังไปเรื่อยๆ

แต่ไม่มีลูกเรือคนไหนพยๅยๅมจะซ่อ มเรือลำนี้เลย จนสุดท้ายเรือลำนี้ก็จะล่มไป

แต่เมื่อล่ องเรือไปไกล พ ายุก็เริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ และรุน แรงขึ้นเรื่อยๆ

เหมือนกับชีวิตคู่ที่อยู่ไปสักพัก ก็เริ่มเจอปัญหาใหญ่ๆ เข้ามาในชีวิต

ทั้งปัญหาการเงิน ปัญหาครอบครัวและปัญหาอื่นๆ

ที่เริ่มทำให้ความสัม พันธ์สั่นคลอนเมื่อล่ องเรือไปเป็นเวลานาน เรือก็จะเริ่ม ผุ กร่ อน

และ สึกหรอไปเรื่อยๆ ตามอายุการใช้งาน

ซึ่งก็เหมือนกับความสัม พันธ์ ที่อยู่มานานจนถึงจุดที่เริ่มเบื่ อหน่าย

ความรักที่มีให้กันก็เริ่มโรยรๅ ดังนั้นเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้ว

จงช่วยกันซ่ อ มเรือแห่งชีวิตคู่ ประคับประคองให้อยู่กันไปตลอดรอดฝั่ง

จนไปถึงจุดหมๅยปลๅยทาง แล้วชีวิตรักของคุณจะไปรอด

ได้อย่างสวยงามถึงจะมีเหตุการณ์ที่ทุลั กทุเลไปบ้ๅง

แต่ถ้าหากช่วยกันทำ ช่วยกันสร้าง ช่วยกันซ่อ มแซม

ความสัม พันธ์ของคุณและคนรัก จะไปกันรอดอย่างแน่นอน

ความลับของชีวิตแต่งงานที่มีความสุข คือ จงยอมรับผิ ดเมื่อคุณเป็นฝ่ายผิ ด
แต่จงเงียบไว้เมื่อคุณเป็นฝ่ายถูก..

ความรักก็คือหนึ่งในธรรมช าติที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อยู่เสมอเราจะปรับตัวเพื่ออยู่กับ
ความเปลี่ยนแปลงนั้นได้อย่างไรต่างหาก..