เกร็ดความรู้

(ข้อคิดสอนรวย) ตื่นเช้าออกจากบ้านไปทำงานทุกวันวนไปอยู่แบบนี้แต่..ทำไมถึงยังไม่รวยสักที

ทำไมเหมือนเราอยู่ในยุคที่ต้องทำงานตลอดเวลา แล้วทำไมยังไม่รวยสักที

ชีวิตคนยุคนี้เรามักได้ยินคนส่วนใหญ่พูดเสมอว่า

ทำงานประจำอย่างเดียวไม่พอ ต้องมีอาชีพเสริม ไม่ว่าจะทำงานอ อ นไ ลน์ข ายของผ่าน F a c e b o o k

ซึ่งเรียกได้ว่าแทบจะ ทำงานกันตลอดเวลากันเลยทีเดียว ตอบลูกค้าเช้า สาย บ่าย เย็น ดึก ค่ำ

แล้วทำไมยังไม่รวยสักที แล้วจะให้คิดถึงวั ยเกษี ยณ ไม่ต้องทำงานแล้วมีเงินใช้ได้อย่างไรจริง ๆ แล้วการเกษี ยณไม่จำเป็น

ต้องอยู่ในวัย 60++ ถึงหยุดทำงานและไม่จำเป็นเสมอไป

ว่าการเกษี ยณอายุจะต้องหยุดทำงานเลย 100% เสมอไปเช่นกัน

1. เปลี่ยนตัวจากนักใช้เงิน เป็นนักสร้างเงิน

สิ่งแรกที่คิดมักคิดว่าเราจะใช้อะไรก่อนดี แต่ถ้าลองคิดกลับกัน เราทำงานได้เงิน

แล้วเราจะให้เงินทำงานแทนเราในแบบไหนดี ปล่อยกู้ ล ง ทุ นหุ้น หรือสร้างกิจการเล็ก ๆ จากความชอบ หรือแม้แต่ใช้เงินเพิ่มความรู้ให้ตัวเอง

2. เลือกทำงานที่ใช้เวลาน้อยลง แต่ได้เงินมากขึ้น

แบ่งเวลาชีวิตเป็น 3 ส่วน เมื่อเราทำงานประจำ ซึ่งกินเวลาในชีวิตแต่ละวันไปกว่า 1 ส่วน เวลานอนอีก 1 ส่วน

เวลาอีก 1 ส่วนต้องเลือก ทำสิ่งที่ได้ผลตอบแทนหรืออาชีพเสริมที่ใช้เวลาน้อย

แต่ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า นักธุรกิจ เจ้าของกิจการหรือคนบางคน จึงเลือกศึกษาการล ง ทุ นในหุ้ น

เพื่อทำกำไรจากเวลาที่เหลือจากการดูแลกิจการตัวเองจากบทสั ม ภ าษณ์หนึ่งของเ จ้เล้ งดอนเมือง

เคยให้สั มภ าษณ์ไว้ว่า ตัวเองเป็นนักธุรกิจที่ถนัด

ทางด้านการขายเครื่องสำอาง เพราะทำมาตั้งแต่เด็ก ๆ แต่ธุรกิจเครื่องสำอางไม่ทำงาน

ทำกำไรให้มากนักแต่ต้องลงเวลากับมันเยอะ

เพราะความชอบและความใส่ใจ จึงสร้างธุรกิจอื่นที่ใช้เวลาไม่มากแต่ทำกำไรได้มาก

เพื่อนำเงินที่ได้จากธุรกิจอื่น มาหมุนธุรกิจเครื่องสำอางที่ต้องลงเงินสดเยอะ

แต่ทั้งหมดทั้งมวล ธุรกิจทั้งสองทางไม่ได้มีการกู้สินเชื่ อจากธนาคาร หรือแม้แต่เอาเงินเก็บมาใช้ทำธุรกิจใด ๆ

ให้ธุรกิจ 1 เลี้ยงอีกธุรกิจหนึ่งเป็นวงจรในตัวเอง

3. ช้าหมดอดแ ด ก

โลกที่เปลี่ยนในแต่ละครั้ง เกิ ดผลกระทบทั้งสังคม เศรษฐกิจ และคน ยกตัวอย่าง G r a b B i k e

ที่เข้ามาในเมืองไทยปุ๊ บ อาชีพวินมอเตอร์ไ ซต์ที่มีจากการผูกข าด

บริการขนส่งที่ว่องไวแบบเดียวในกรุงเทพ จู่ ๆ ก็กลายเป็นตัวเลือกที่ไม่ค่อยมีคนอย ากเลือก

เพราะมีทางเลือกที่ดีกว่า สะดวกกว่า บริการดีกว่า ทั้งยังใคร ๆ ก็เรียกได้อีกด้วย

4. เปิดใจหาประสบการณ์ใหม่ ๆ

เปิดใจ หาเวลาเติมประสบการณ์ชีวิตจากคนอื่น งานแบบอื่น ท่องเที่ยวประเทศอื่นให้ตัวเองบ้ าง

เพื่อสร้างวิสั ยทัศน์ และความรู้ที่มากขึ้น บางคนไปเที่ยวและเจอนวัต ก ร ร ม

ที่บ้ านเราไม่มีก็นำไอเดียกลับมาประยุกต์เพื่อสร้างเงินได้

หรือมีรถแต่ไม่กล้าไปสมัครขับ U B E R หรือ

G r a b B i k e เพราะกลั วไม่มีเวลา เพราะกลั ว การเจอคนแ ป ล กหน้า ก็อาจจะปิดกั้นโอกาสบางอย่างของตัวเองไป

ลอง..ถ้าไม่ชอบค่อยเลิ ก ไม่เสี ยหาย

5. ช้า ๆ ได้พร้ าเล่มงาม

บางอาชีพมีโอกาสจะสูญหายไปในอนาคต เพราะหุ่ น ย นต์หรือคอมพิวเตอร์มาทำงานแทน

บางคนไม่มองอนาคตของตัวเองแบบนั้น

รอให้ถึงเวลาที่เรียกว่าเกือบจะสายค่อยตัดสินใจและกลายเป็นความล้ มเ ห ล วในที่สุด

อย่าลืมว่าอายุที่มากขึ้นในแต่ละปีก็หมายถึงกำลัง

แร ง กายที่ถดถอยลงด้วยเช่นกัน ถ้าไม่เริ่มปรับเพื่อพร้อมเปลี่ยน แต่รอให้สถานการณ์บังคับ ถึงตอนนั้น

คุณอาจจะเป็นคนเกษี ยณที่ตกงานก่อนวัยอันควรและไม่มีเงินเลี้ยงใครแม้แต่ตัวเอง

6. รู้อะไรเพียงอย่างเดียว

แต่ก่อนรุ่นพ่อแม่ อาชีพส่วนใหญ่จะเป็นอาชีพที่เชี่ ยวช าญเฉพาะด้าน แต่เดี๋ยวนี้ความเชี่ ยวช าญแต่ไม่รอบรู้อาจจะทำให้

ไม่สามารถต่อยอดความเชี่ ยวช าญของเราไปในทางอื่น ๆ ได้ ยกตัวอย่าง นัก ก ฎ ห ม า ยบางคน

ไม่รู้จักการเล่น F a c e b o o k เพราะยุ่ง และไม่มีเวลาเล่น ถือเป็นเรื่องไ ร้ส า ระแต่เมื่อวันหนึ่งที่เกิ ด

คดีฟ้ องร้ องเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คอมพิ วเ ต อร์หรือการหมิ่ นประม าทบนโ ล ก อ อ นไ ลน์

การใช้แค่ความเชี่ยวชาญในข้อก ฎ ห ม า ยอาจจะไม่เพียงพอให้สามารถตัดสินคดีได้อย่างยุติธร รม

ก็อาจจะทำให้ล้ มเ ห ล วในอาชีพตัวเองได้เช่นกัน

 

ขอบคุณ : w e a l t h i