3 ข้อจัดการกับเงิน ในยุคที่หลายคนสร้างภาพอวดรวย เตือนใจตนเอง..ช่วยชีวิตจะมั่นคงยิ่งขึ้น

เพราะอะไรกัน บางคนนะมีเงินเดือนเท่ากัน แต่เขาดันมีเงินใช้แบบไม่ขัดสน

เขามีการจัดการยังไง กับเงินของเขา และวันนี้เรามาดูว่า เขาทำอย่างไรกัน

ซื้อของที่คุณภาพ อย่ ามองแค่ราค าอย่างเดียว

หลายๆ ท่านที่อาจจะติดนิสัยชอบซื้อของแล้วดูที่ร าคา

ต่อแต่นี้ไปควรเปลี่ยนพฤติกร ร มได้แล้ว

เราควรพิจารณาไตร่ตรองให้ดี เมื่อจะซื้อ นอกจากจะดูที่ราค า

แล้วควรดูที่คุณภาพด้วย การที่จะซื้ อของแต่ละอย่าง

ต้องได้ของที่มีคุณภาพจะส่งผลระยะย าว เราจะได้ใช้ของอย่างคุ้มค่า

ไม่ต้องเสี ยเงินซื้อบ่อยๆ ดูให้ดีด้วยว่า.. บางครั้ง

ของที่มีคุณภาพดีแต่ราค าเพิ่มขึ้นนิดๆ มันก็ย่อมคุ้มกว่า

งดค่าใช้จ่าย อันไหนที่ฟุ่ มเฟื อยเกินตัว

การใช้จ่ายที่เกินตัวมันทำให้เราขัดสนได้ทั้งนั้น

ไม่ว่าจะเป็นขนมกระเป๋าเสื้อผ้า สิ่งเหล่านี้เพียงเพราะชอบ ซื้อมาแล้วก็ไม่ได้ใช้

แล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จัดการได้ง่ายๆ เราเองก็ทำได้

แต่เราก็ต้องมีวินัยด้วยนะ มีเหตุมีผลคิดไตร่ตรอง

ช่วงแรกอาจจะทำได้ย าก

แต่ถ้าทำจนเป็นนิสัย มันก็จะทำให้เราชินไปเอง

เมื่อทำได้ก็จะส่งผลดี ให้เรามีเงินเหลือใช้ ไปทำกันดูสิ

แค่คุณเปลี่ยนทัศนคติ เปลี่ยนความคิด และลงมือทำเท่านั้นสิ่งดีๆ ก็เกิดขึ้นกับชีวิตคุณ

ทำบัญชี รายรับ รายจ่าย

เพราะว่ามันเป็นพื้นฐานในการออมเงินเลยก็ว่าได้

เชื่อว่าหลายๆ คนรู้จักเป็นอย่างดี

ถ้าอย ากมีวินัย สิ่งที่ต้องทำให้ได้คือ เริ่มทำบัญชี รายรับ รายจ่ายของตัวเอง

จะได้รู้ว่าอันไหน ที่เราจ่ายไปบ้าง

จ่ายไปเท่าไหร่ เงินที่เป็นร ายได้ของเราที่เราได้รับมาเท่าไหร่

หลังจากนั้น ให้เรามาคำนวณดูว่า

ค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน มันสิ้นเปลืองแค่ไหน เพราะเหล่านี้

จะส่งผลดีให้เรา รู้จักประมาณตน ไม่ใช้จ่ายเกินตัว

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเรามาวางแผนการออมกันเถอะ

ร่วมกันบอกคนในครอบครัว มิตรสหายคนสนิท เพื่อมั่งคั่งแก่ตัวเราเอง และ

เพื่อเสถียรภาพที่มั่นคงของประเทศ

ขอบคุณ : p o s t j u ng