สุขภาพ

จงแก่แต่มีความสุข ปล่อยวางให้มาก โมโหให้น้อย อย่างไม่ต้องพึ่งพาลูกหลาน ก็อยู่ได้

อะไรๆ ก็เปลี่ยนไปไวมากในทุกวันนี้ ในหลายๆ ประเท ศนั้น เริ่มเข้าสู่การเป็นสังค มผู้สูงอายุ

หากเป็นเช่นนั้นคงจะพึ่งพาลูกหลานไปตลอด เห็นจะไม่ได้แน่ พอเราแก่ตัวลง

ทุกๆ คนนั้น ก็ต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อที่จะสามารถอยู่ได้ เราคงจะพึ่งพาลูกหลานตลอดไปไม่ได้

เราทุกคนต้องเผชิญกับความแ ก่ชราและเราจะทำยังไง เพื่อที่จะสามารถอยู่ได้ด้วยด้วยตนเอง

และไม่ต้องพึ่งพาลูกหลานไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นๆ

1. อายุมากแล้ว ต้องใจกว้าง

และเราเอง ก็แก่แล้วไม่ต้องเคร่งครัดอะไรมากมาย ต้องใจกว้างเข้าไว้

จงมองโลกในแง่บวก เราจะกินอะไรก็กินอย ากใส่อะไร ก็ใส่ไปไม่ต้องกลั วการใช้เงิน เพราะช่วงนี้

เป็นช่วงชีวิตที่ควรใช้เงิน กับตัวเองบ้างถ้าไม่ใจกว้างกับตัวเอง เมื่อสิ้ น ใจเงินก็เอาไปไม่ได้นะ

2. การไม่มีความกังวล

เราก็จะได้ใช้ชีวิตอย่างไร้กังวล ส่วนเรื่องของลูกๆ อะไรที่คุณพอที่จะช่วยได้ ก็ช่วยไปละกัน และส่วนอะไรที่อยู่นอกเหนือนั้น

หรือลูกไม่ต้องการให้คุณช่วย ก็ไม่ต้องกังวลไป อย่าเข้าไปก้าวก่ายชีวิตเขามากไป แก่แล้วจัดการเรื่องของเรา

ก็เพียงพอแล้ว ไม่ต้องทำอะไรให้ยุ่งมาก เพราะจะยิ่งทำให้ตัวเองลำบ าก

3 อายุมากแล้ว ควรมีสุขภาพที่ดี

เพราะการมีสุขภาพที่ดี ร่างกายแข็งแร ง คือสิ่งที่สำคัญมากเมื่อเราอายุเยอะ แ ก่ตัวยิ่งสำคัญ เพราะสุขภาพที่แข็งแร งนั้น

มันดีต่อการใช้ชีวิตมาก จงกินอาหารที่มีประโยชน์ นอนให้เพียงพอ

เมื่ออายุมากขึ้นสนใจเรื่องของผู้อื่นให้น้อยเรียนรู้วิธีการดูแลสุขภาพ ที่ถูกวิธีชีวิตคุณจะได้มีความสุข สนุกด้วยสิ่งที่ทำ

4. ทำชีวิต ให้มีสีสัน

เพราะมันจะทำให้ชีวิตเรา เต็มไปด้วยเสียงเพลง เต็มไปด้วยความสดใส จงทำอะไรที่น่าสนใจ ผ่อนคลายอารมณ์

ยิ้มแย้ม ปล่อยปัญหา และความทุ กข์ไปบ้าง

ทำตัวเองให้มีความสุข เพราะอายุก็ไม่ใช่น้อยแล้ว

5. ต้องอยู่ด้วยตัวเอง

เพราะเมื่อคนเราแก่ ก็ย่อมต้องพึ่งตัวเอง เพราะลูกไม่สามารถ อยู่กับเราได้ตลอด อย่าเอาความหวัง ที่จะให้ลูกดูแล

ไปฝากไว้ที่เขาเพราะลูกนั้น ก็มีงานที่ต้องรับผิ ดชอบ

หากทิ้งภาระไว้ที่เขา ก็เพิ่มความกดดั นให้เขาอีก และเวลาคุณไปอยู่กับลูก ก็มักจะพูดเรื่องที่ไม่ควรพูด

สู้อยู่ที่บ้านของคุณเองดีกว่า และที่สำคัญอย่ าแบ่ งสมบัติให้ลูกเร็วไปนะ เพราะของพ่อแม่

ยังไงมันก็เป็นของลูกเสมอ แต่ว่าของลูก อย่างไรซะก็เป็นของลูก จำไว้นะ!

6. การไม่ทวง บุญคุณคน

แก่ตัวไปแล้ว เรื่องเล็กๆ น้อยๆ คุณเคยช่วยใคร คนอื่นทำดีกับคุณแค่ไหน ก็ปล่อยผ่านไปเถิด แค่รู้เพียงตัวคุณก็พอ

เช่นถ้าลูกๆ เขาขอให้คุณไปช่วยดูหลาน ก็อย่าได้หงุดหงิด

ไม่ต้องไปบ่นต่อหน้าหลานว่าลำบ าก เพราะถ้าตัวคุณอย ากทำ ก็ทำไป แต่หากไม่เต็มใจ ที่จะทำ ก็แค่หาข้ออ้างไป ก็แค่นั้นแหละ

ขอบคุณ : s a n – s a b a i