สุขภาพ

แม้อายุมาก ก็ไม่เป็นภาระใคร ฉันยิ่งเก่งมาก..เป็นหญิงอย่าหยุดทำ 10 ข้อนี้

เราทุกคนต่างรู้ดีว่าไม่มีใครที่ในชีวิต ไม่เคยพบเจอกับอุ ป ส ร ร ค

มันเป็นสิ่งธรรมดาสามัญที่ทุกคนต้องพบเจออยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน

เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วคุณไม่สามารถหลีกเลี่ ยงมันได้ แต่สามารถแก้ไขได้ ดังนั้น

1. อย่ าหยุด คบเพื่อนดีๆ

โดยเฉพาะเพื่อนเก่าที่ดีๆ จงหาเวลาไปพบปะสังสรรค์กับเพื่อนๆ บ้าง

ได้พูดคุยรำลึกความหลัง คุยกันอย่างมีความสุข เพราะจะทำให้เราไม่พล าด

ความประทับใจ กับความสุขเก่าๆ บางเรื่องไป

2. อย่ าหยุด ฉลาด

อ่ าน เขียน เรียนรู้ อยู่เรื่อยๆ คอยหาความรู้ใหม่ๆ ทุกวัน โลกทุกวันนี้มันไปเร็ว และความรู้ทำให้องอาจขึ้น

3. อย่ าหยุดออม

ไม่ว่าจะออมด้วยวิธีไหนก็ตาม จงรู้จักออม ทั้งซื้อพั นธบั ตรรั ฐบ าล ซื้อหุ้ น

ฝากธนาคาร หรือจะซื้อท อง ซื้อที่ดิน ก็จงรีบออมตั้งแต่เนิ่นๆ

ไม่จะมารอแต่พึ่งพาคนอื่น อย่าลิมว่าเขาเองก็มีภาระเหมือนกันนะ

4. อย่ าหยุดที่จะหาเงิน

จงให้มีประตูมากกว่าหนึ่งบาน ให้เงินเข้ามา เพราะหากว่าบานหนึ่งปิด

ก็ยังมีบานอื่นเปิดอยู่ ชีวิตที่สามารถพึ่งตนเองได้

จะรู้สึกว่าตนเองมีค่ามากยิ่งขึ้น ไม่ดู ถู ก ตัวเอง

5. อย่ าหยุดที่จะรัก

ในที่นี้ หมายถึงรักตัวเอง เพราะหากเราไม่รักตัวเองแล้วจะให้ใครมารัก

เมื่อเรารักตัวเอง เราก็จะใส่ใจตัวเองในทุกๆ เรื่อง และผลของการใส่ใจตัวเอง

ก็จะทำให้เราดูดีในทุกเวลา และทุก อ ริ ย บ ทด้วยล่ะ

6. อย่ าหยุดที่จะสวย

จงสวยงาม ตามวัยของตน ใส่ใจตัวเองให้มาก อย่ าได้ปล่อยตัวเองโ ท ร ม เป็นของโบร าณ

หรือกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำบ้านเด็ ดข า ด

7. อย่ าหยุด ที่จะทำงาน

แล้วมาเป็นแม่บ้าน ตามคำขอร้อง ของสามี คุณอย่าเชื่อสามีมากไป

เพราะชีวิตเราจะค่อยๆ ดูไ ร้ค่า ไปเรื่อยๆ กว่าจะรู้ตัวบางเรื่องก็สายไปแล้วล่ะ

8. อย่ าหยุด..หมั่นสร้างบุญสร้างกุศล

นั่นเพราะจะทำให้จิตใจเราผ่องแผ้ว เบิกบาน และส่งผลให้เรามีความสุข

มาจากข้างใน ที่เป็นความสุข อันแท้จริงของชีวิตคนเรา

9. อย่ าหยุด ที่จะท่องโลกกว้าง

นอกจากความสุข ที่ได้บินออกไปนอกรัง สู่โลกกว้าง ส่วนที่เป็น ความรู้ใหม่ๆ

จากการได้พบเห็น ยังมากขึ้นด้วย ราวกับว่า หนึ่งเป็นการเติมไ ฟให้กับชีวิต

10. อย่ าหยุด กตัญญูรู้คุณคน

คนที่สำเร็จในชีวิตนั้น ส่วนมากแล้วเป็นคนกตัญญูรู้คุณคนเสมอ

และคนกตัญญูรู้คุณคนนี่แหละ มักจะประสบความสำเร็จ

ขอขอบคุณ  : p o s t s r e a d