เกร็ดความรู้

9 อย่างที่ดีต่อเราเอง คนเป็นผู้ใหญ่แล้ว เขาจะไม่ทำกัน

1.จงฟังให้มาก คิดให้เป็น

เลิ กพูดจาข่ มคนอื่น อย่ากดคนอื่นลง เพราะการที่เราผ่านโลกมาเยอะ

มันก็ใช่ว่าเราจะเก่งทุกเรื่องหรอกนะ กลับกัน และมันก็ไม่มีใคร ที่จะแ ย่ไปหมดทุกอย่างเช่นกัน

2.อย่าเสี ยเวลา เพราะเรื่องไม่เป็นเรื่อง

เวลาเป็นสิ่งเดียวที่ย้อน ให้เหมือนเดิมไม่ได้ คุณจงอย่าไปเสี ยเวลา

กับเรื่องพวกนี้เลย เช่น ความรักที่ป ล อ ม เพื่อนไม่จริงใจ หรือว่าตอนนี้

คุณกำลังฝืนทำในสิ่งที่ไม่อย ากทำ ฉะนั้น เมื่อเลิ กได้เวลาของคุณจะมีค่ามากๆ

3.เลิ กรักษ าน้ำใจคนอื่นได้แล้ว

ยิ่งคนที่ไม่ให้เกียรติคุณนั้นก็อย่าไปสนใจเขามากนัก เพราะการที่ให้เกียรติคนอื่นนั้น

มันเป็นสิ่งที่ดี แต่ถ้าคนนั้น ไม่เคยเห็นค่าเรา สุดท้ายมันก็เปล่าประโยชน์

ไม่ได้อะไร แต่ถ้าวันนี้นั้นคุณอย ากรักษาความสัมพันธ์ที่มี และยิ่งโตขึ้น

จะยิ่งพบว่าก ารที่คุณจะรักษ าน้ำใจ เพื่อคนที่ไม่เคยให้เกียรติคุณนั้น มันเป็นการกระทำที่ เสี ยเวลา

4.ให้ค่ าคน ให้ถูกคน

เพราะไม่ใช่ทุกคนที่เรา ต้องแคร์ ฉะนั้นเราควรแคร์ให้ถูกคน มันจึงจะดี

เพราะคนที่เขาอยู่ กับคุณในวันที่คุณไม่เหลือใคร

เขาเป็นใคร คนที่เขาเคยปลอบคุณ เขานั้นเป็นใคร เพราะงั้นคุณจง

เห็นค่าคน ๆ นั้นซะนะ ก่อนที่อะไรจะสายไป จนทุกอย่างมันคืนกลับมาได้เลย

5.อย่าหยุดเรียนรู้ ต้องไม่หยุดพัฒนาตัวเอง

เพราะความรู้ไม่มีวันหมด มันจะทำให้เราอยู่ได้ทุกยุคอย่างสบาย ๆ เพราะความรู้ เดิมที่เราเคยมีมันอาจจะใช้ในยุคนี้ได้หรือ

เราอาจนำมาพัฒนาต่อไปได้ ความรู้ที่มีในตอนนี้ต่อไปอาจจะใช้ไม่ได้

ดังนั้นการที่เรียนรู้ การพัฒนาตัวเองจึงสำคัญ มันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคนที่อย ากประสบ

6.ถ้าได้ทำอะไรแล้ว ต้องทำให้ถึงที่สุด

ไม่ใช่ ทำ ๆ เลิ ก ๆ เพราะถ้า คุณไม่เร่ งให้สุดเมื่อไหร่ คุณจะไปถึงเส้นชัยเหมือนคนอื่นเขาได้ล่ะ

คุณอย ากให้ชีวิตเป็นชิ้น เป็นอันคุณก็ต้องฟั น ฝ่ า มีความกล้าที่เอาจริงกับมัน

จะมาทำเล่นๆ ไม่ได้แล้วนะ เพราะเราก็โตแล้ว ใส่ไปเลยอย่าไปยั้ง

7.อย่าสนใจว่าใครจะพูดถึงเรา อย่างไร

การที่ใครจะพูดถึงเรา ก็ปล่อยเขาไปเถอะ เรื่องเขานี่ เพราะไม่ว่าคุณจะทำดีแค่ไหน

ถ้าวันนี้เขาไม่ชอบเราขึ้นมา เขาก็ยังเกลี ย ดคุณอยู่ดี ฉะนั้น

มันไม่มีประโยชน์อะไร ที่จะควรไปใส่ใจ ควรหันไปทำให้ตัวเองมีความสุขดีกว่า หรือทำสิ่งที่มีประโยชน์

8.ไม่หวั่นที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆ

เพราะทุกปัญหา เราอย ากให้คิดว่ามันไม่ใช่เรื่องใหม่ ทั้งมันยังเป็นสิ่ง

ที่ทุกคนต้องเจอเป็นเรื่องปกติ คนส่วนใหญ่ที่ต้องใช้ชีวิต

พวกเขาทั้งหลายนั้นล้วนถูกทดส อบมาแล้วทั้งนั้น

9.อย่าเสี ยเวลา กับการไปนิ น ท าใคร

การที่สนใจเรื่องคนอื่นในสิ่งที่ไม่ดี มันจะทำให้เสี ยพลั ง งานชีวิต ควรเอาเวลา

ของคุณไปพัฒนาตัวเอง ไม่ใช่มามั วแต่นิ น ท าคนอื่น

ทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆ ก็เท่ากับเราประจ านตัวเราเอง เหมือนเรามีป ม อิ จฉ าเขาที่ได้ดี