10 ประเภท มิตรที่ไม่น่าคบหา เสี ยเวลาอยู่ด้วยก็ไม่มีอะไรดีขึ้น อยู่ห่างไว้จะดีกว่า

1.คนที่ไม่เคยหยุดโ ก ห กคุณ

เพราะการโ ก ห กเกิดขึ้นได้บ่อยๆ แล้วส่วนมากการโ ก ห กมันก็ไม่ได้มีพิ ษมีภั ยอะไร

เว้นแต่ว่าคุณรู้ว่าคนที่โ ก ห กคุณ คือคนที่คุณไว้ใจ

เชื่อเลยว่าการที่คุณคบห ากันที่ใจ ไม่เคยโ ก ห กในระยะย าว มันย่อมดีกว่า

2.คนที่ใช้ประโยชน์จากคุณ

จริงๆ แล้วทุกคนก็ใช้ประโยชน์ซึ่งกันและกันนั่นแหละ

เพราะเราไม่มีทาง อยู่ร อ ดด้วยตัวคนเดียว แต่มันจะมีการใช้

ที่ใช้ประโยชน์จากเรา แล้วมันทำให้เราเจ็ บเราเสี ยความรู้สึกไม่ใช่การใช้กันและกัน

แบบมีความสุขทั้งสองฝ่าย ฉะนั้นหากใครก็ตามที่คุณรู้สึกว่า เขาหลอ กใช้อยู่ คุณก็โบกมือลาได้เลย

3.คนหน้าไหว้ หลังหลอ ก

คนพวกนี้ต่อหน้ายิ้มแย้มเป็นคนดีพูดจาหวาน ทำให้เรามีความสุขรู้สึกดี แต่คนพวกนี้

พอลับหลังนั้น อยู่กับคนอื่นกลับนิ น ท าเราส ารพั ด

ฉะนั้นมันไม่สมควรได้รับการใส่ใจจากเราแม้แต่น้อย

4.คนที่ทำให้คุณเดินไปข้างหน้า สร้างชีวิตแบบของคุณเองไม่ได้

เพราะคนเราต่างกันความชอบไม่เหมือนกันความถนัดต่างกัน ความต้องการในชีวิ ตที่ไม่เหมือนกัน

แล้วบางคนไม่เข้าใจ คิดว่าหากคุณเดินตามทางของคุณมีอนาคตในแบบของคุณ

ก็จะไม่มีพวกเขา จะทำให้มัน ต่างกันเกินไป

เขาก็จะพย าย ามดึ งคุณไป อยู่ในโลกของเขาแทน

ซึ่งบอกว่าคนแบบนี้ มันมีอยู่จริงและมันทำให้คุณไม่สามารถเดิ นตามทาง ที่คุณสร้างไว้ได้

5.คนที่คอยดึงคุณไปหาคุณคนเก่า ในโลกเก่าๆ วันเดิมๆ

ชีวิตคนเราจะมีความหมายเมื่อเราก้าวไปข้างหน้าไม่ใช่เดินถอยหลังหรือย่ำอยู่กับที่

แต่หากคุณมีเพื่อนที่ไม่ดีใจกับคุณ ที่คุณก้าวหน้าในทางที่ดีขึ้น

แต่มีแต่จะดึงคุณกลับไปหาคุณคนเดิมนิสัยเดิมๆ ที่คุณเคยเป็น แปลว่าคนพวกนี้ไม่รักคุณจริง

6.คนที่เขาไม่เคารพคุณ

เมื่อเราเคารพใคร เราก็ควรได้รับการเคารพตอบแทน นี่แหละสิ่งที่ควรจะเป็น

ฉะนั้นหากใครก็ตามที่คุณรู้สึกว่าเขาไม่เคารพคุณเลย

พอเทียบกับสิ่งที่คุณทำ กับเขาด้วยความเคารพ ก็ไม่ควรจะต้องคบหาแล้วแหละ

7.คนที่ทำให้คุณเจ็ บหลายต่อหลายหน

คนเราหากพูดไปก็ถือว่า มีหลายๆ ครั้งที่เราไม่ฉลาดนัก เรามักจะเก็บคนบางคนไว้กับเรา

คนที่เราแ คร์ เขามากๆ แต่สุดท้ายนั้น มักเป็นคนที่ทำให้เราเจ็ บตลอด

เพราะทุกครั้ง ที่เขาทำเราเจ็ บมันก็เตื อนเราทุกครั้งไป ว่าเขามีความหมายต่อเราแค่ไหน

8.คนที่นำพาชีวิตคุณ เครี ย ดกว่าเดิม

ความเครี ยดไม่ใช่สิ่งที่แ ย่ มันขึ้นอยู่กับที่คุณมอง หากคุณมองว่ามันแ ย่

ก็คือแย่แต่หากมองว่ามันคือ สิ่งที่จะทำให้คุณมีแร งผลักดันนั้น ก็เป็นเรื่องดีเลยล่ะ

แต่ถึงอย่างไร คุณควรเครี ยดกับเรื่องต่างๆ

ที่เป็นเรื่องเป็นเหตุการณ์เป็นการเป็นงานมากกว่าจะไปเครี ยดเรื่อง “คน”

9.คนที่ไม่ใส่ใ จเรา แต่ปากบอกว่าใส่ใจ

เขาคือ “เพื่อนเที ย ม” เพราะคนพวกนี้ปากบอกว่ารักเรา ห่วง ใส่ใจเรา

แต่พอเวลาที่เรามีปัญหาทุกครั้ง เวลาที่เราต้องการหายเงียบไปไหนก็ไม่รู้

และคนพวกนี้ก็เป็นอีกพวก ที่เราไม่ควรเสียเวลากับเขาต่อไปแล้ว

10.คนที่มาใช้เวลา และทรัพย ากรของคุณ แต่ไม่เกิดประโยชน์ใดๆ

มันมีความจริงที่คุณต้องยอมรับ ว่าทุกอย่ างในโลกนี้จำกั ดเวลาเราก็มีจำกั ด ทรัพย ากรเรามีจำกั ด

เนื้ อที่เรามีจำกั ด ฉะนั้นแล้ว คนเราจะประสบความสำเร็จได้

เราต้องทำได้และทำให้ดีคือ การบริหารสิ่งเหล่านี้ ที่มีอยู่อย่ างจำกั ดให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

ขอขอบคุณ : k i i t d o o