ชีวิตคนเรามันไม่มีอะแน่นอน และถ้าหากผ่าน 4 เรื่องนี้มาได้ ต่อไปก็ไม่ต้องหวั่นต่ออะไรอีกแล้ว

1. เรื่องการ ผิ ดหวัง

อดที่ยอมรับไม่ได้ว่าคนเราทุกคนต่างก็กำลังสร้างความหวังให้กับตัวเองกันทั้งนั้น และเชื่อเถอะว่าไม่มีใครสามารถปฏิเ ส ธ

ความคาดหวังในสิ่งที่ตัวเองต้องการได้ ซึ่งมันก็อยู่ที่ว่า ความหวังที่ได้นั้นตั้งเอาไว้อยู่ในระดับไหน หวังมากหรือหวังน้อย

เพราะถ้าหากคาดหวังเอาไว้มาก บ าดแ ผ ล จากความผิ ดหวัง

ก็ย่อม ก รี ด ลึ กลงไปในใจได้มากด้วยเช่นเดียวกัน

2. การถูกหั กหลัง

สิ่งที่ทำให้เจ็ บได้มากยิ่งกว่าอาการอกหักก็คือการถูกหักหลัง

โดยเฉพาะการถูกหั กหลัง จากคนที่เราไว้เนื้อเชื่อใจ ซึ่งไม่คิดว่าจะทำร้ ายกันได้ลงคอ

จนมันอาจส่งผลให้เราไม่กล้า ที่จะเชื่อใจหรือให้ใจกับใครได้อีก เผลอๆ อาจส่งผลให้คนใจดีบางคน กลายเป็นคนใจร้ าย

ขึ้นมาอย่ างหลี กเลี่ ยงไม่ได้ เพราะความจำเป็นที่จะต้องปกป้องตัวเองจากความเ จ็ บ ป ว ด

และการถูกแ ท งข้างหลังอีกซ้ำสอง

3. เรื่องการ สู ญเสี ย

เชื่อว่าไม่มีใครเกิ ดมาไม่เคยไม่เจอกับความสู ญเสี ย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ หรือเรื่องที่ใหญ่ก็ตาม

ต่างก็ส่งผลกระทบอย่ างรุ นแ ร ง ต่อจิตใจได้มากเช่นกัน ซึ่งข้อดีของการปล่อยให้ชีวิตได้ลองเผชิญหน้ากับความ

สู ญเสี ยดูบ้าง อาจช่วย ทำให้เราได้เข้าใจถึงความเป็นไปของโลกใบนี้ ว่าทุกสิ่งไม่มีอะไรแน่นอน แม้กระทั่ง

ความคิดและความรู้สึกของตัวเราเอง

4. เรื่องการอ กหั ก

ว่ากันว่าอาการอ กหั ก แม้มันไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรต่อร่างกายอย่ างรุ นแ ร ง แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันว่า

บ าดแ ผ ลในใจนั้น กลับได้แผ่ขย ายวงกว้างออก ไปอย่ างไม่มีทางที่จะควบคุมความเ จ็ บ ป ว ดนั้นได้เลย

ซึ่งในอีกมุมงหนึ่งอาการ อกหั ก ถือว่าเป็นคุณครูที่สามารถช่วยให้บทเรียนแห่งความรักได้เป็นอย่ างดีเลย

เพราะสุดท้ายแล้วมันจะทำให้ตัวเรานั้น จะเข้าใจได้เองว่าคนที่ซื่อสั ตย์ต่อตัวเอง

และรักตัวเองได้มากที่สุด ก็คงหนีไม่พ้ นตัวเองอยู่ดี

ขอฝากคำคมดีๆ เหล่านี้ ไว้คอยเป็นกำลังใจให้ลูกเพจทุกๆ คนเลย

เรามีคำคมดีๆ ที่จะช่วยให้เพื่อนๆ มีกำลังใจ สติ และพลั งในการดำเนินชีวิตมากขึ้นเลยแหล่ะ

1. ขอบคุณความทุ กข์ ที่ทำให้ความสุขในคราวต่อมาเป็นความสุขที่แท้จริง

2. ยิ่งบทเรียนย ากขึ้นเท่าไหร่ ถ้าเราผ่านมันไปได้เราก็จะยิ่งเก่งขึ้นเท่านั้น

3. คาดหวังให้สูงเข้าไว้ และแน่นอนว่าต้องเตรียมใจที่จะพบกับความผิ ดหวังด้วย

4. ถ้าเราเชื่ อว่าเราไม่แ พ้ เราก็จะไม่มีวันแ พ้

5. อย่ ากั ง ว ลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึง แต่ให้คำนึงถึงสิ่งที่กำลังทำ

6. ถ้าอย ากจะประสบความสำเร็จ ต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง

7. กุ ห ล าบที่ไ ร้หน าม มีเพียงมิ ตรภาพเท่านั้น

8. อุ ป ส ร รค ล้วนเป็น ย ๅข ม ไม่มีใครอย าก ลิ้ ม ลอง แต่ขึ้นชื่อว่าย ๅข ม ส่วนใหญ่มักเป็นย ๅดีเสมอ

9. คนเข้มแข็งเท่านั้น ที่จะอยู่บนโลกใบนี้ได้

ทุกคนควรพึงเสมอเอาไว้ว่า..”ไม่ใช่ผู้ที่แข็งแร งที่สุดหรือฉลาดที่สุดหรอกที่อยู่รอด

แต่เป็นผู้ที่ปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงได้ดีที่สุดต่าง

ขอบคุณ : k i a d t i k u n