เมื่อเราตกงานนานเกินไป..(จะทำอย่างไรดี) ว่างงานอาจจะไม่ใช่เรื่อง เ ล ว ร้ าย

ปฏิเสธไม่ได้ว่าการว่างงานอาจทำให้ใครหลายคนรู้สึก เ ค รี ย ด และวิตกกังวล

โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ว่างงานเป็นเวลานานๆ ซึ่งการว่างงานอาจจะไม่ใช่เรื่อง เ ล ว ร้ า ย

เสมอไป หากเรารู้จักเลือกมองในมุมดีๆ และสร้างกำลังใจให้ตัวเองพร้อม ฝ่ า ฟั น

1. คิดบวกเข้าไว้

เมื่อว่างงานเป็นระยะเวลานาน อาจทำให้ใครหลายคนเกิดความท้อแท้ เพราะคิดว่าส่งไปก็ไม่ได้อยู่ดี

ซึ่งควรเปลี่ยนวิธีคิดแบบนี้ มาให้กำลังใจตัวเองเสี ยใหม่

ลองคิดในแง่ดี ถึงแม้จะถูกปฏิเ ส ธมาแล้วหลายครั้ง แต่การส่งเ รซูเม่ หรือ

การไปสัมภาษณ์งาน จะทำให้เราได้ฝึกฝนทักษะและประสบการณ์

พร้อมนำความผิ ด พล าดที่ผ่านมากลับมาทบทวนและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

2. ออกไปพบปะผู้คนเพื่อสร้างเครือข่าย

ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนใหม่ หรือเพื่อนเก่าจากกลุ่มที่หลากหลาย

เช่น งานเลี้ยงรุ่นศิษย์เก่า งานสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับสายงานที่สนใจ ฯลฯ อาจช่วยให้รู้ว่าตอนนี้มีองค์กรไหน

กำลังเปิดรับสมัครงานอยู่บ้าง ไม่แน่ว่างานใหม่ที่กำลังจะได้ อาจเป็นงานที่เพื่อนแนะนำ

3. พัฒนาทักษะที่ข าด

ลองสำรวจตัวเองว่ามีตรงไหนที่ข าดตกบกพร่อง หรือควรเพิ่มเติมประสบการณ์จากสายงาน

ที่สมัครหรือไม่ หากทราบแล้วก็ควรหาวิธีเพิ่มพูนทักษะดังกล่าว

ไม่ว่าจะเป็นการเลือกลง ค อ ร์ ส ฝึกอบรมระยะสั้น หรือการเลือกไปศึกษาต่อ ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจทำให้เราได้

ค้นพบอาชีพใหม่ๆ นอกเหนือจากที่เคยสมัครไปแล้ว

4. เพิ่มโปรไฟล์ให้ดูดีขึ้น

ลองหาประสบการณ์การทำงานแบบไม่รับค่าจ้างดูบ้าง หรือลองรับงานอาสาสมัคร

ซึ่งประสบการณ์ที่ได้นับเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยเพิ่มโอกาสในการได้งานมากยิ่งขึ้น

เนื่องจากงานเหล่านี้ล้วนต้องใช้ทักษะต่างๆ

ที่ไม่แตกต่างจากการทำงานทั่วไป ยิ่งไปกว่านั้น หากเราสามารถทำงานออกมาได้ดี

เราอาจจะได้รับการพิจารณาให้เป็นพนักงานประจำที่มีเงินเดือนก็เป็นได้

5. ข ย า ย ขอบเขตการหางานให้กว้างขึ้น

เพิ่มโอกาสในการได้งานด้วยการ ข ย าย ขอบเขตการหางานให้กว้างขึ้นกว่าเดิม เช่น

ดูตำแหน่งงานที่อาจจะไม่ตรงกับที่ อ ย าก ทำแต่สามารถนำทักษะบางอย่างไปปรับใช้

โดยประเมินเบื้องต้นแล้วว่าสามารถทำได้

หรือลองดูบริษัทที่แม้จะอยู่ไกลจากที่พัก แต่มีการเดินทางที่สะดวก

ซึ่งวิธีนี้จะเป็นอีกทางที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการได้งานอย่างแน่นอน