เกร็ดความรู้

10 วิชาฝึกลูกให้เป็นเถ้าแก่ ก้าวหน้าในชีวิต นำไปใช้กับตัวเองยิ่งดี

ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของกิจการห้องแถว หรือ เจ้าของอาณาจักรธุรกิจใหญ่ตัวที่หวังส่งไม้ต่อให้กับลูกหลาน

หรือเป็นเพียงมนุษย์เงินเดือนที่หาเช้ากินค่ำ ก็สามารถปั้นลูกน้อยให้เติบโตโดยเปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณของเถ้าแก่

มีความเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้า เ สี่ ย ง เพื่อไขว้คว้าโอกาสที่จะสร้างธุรกิจของตัวเองได้

1.สอนให้ลูกเป็นคนไม่ยอมแ พ้

เราทุกคนล้วนต้องเคยลิ้มรสความสำเร็จและความล้ มเ ห ล วมาแล้วทั้งสิ้น เพราะฉะนั้น คุณต้องสอนให้ลูกรู้ว่าคนเราจะชนะ

หรือแ พ้กี่ครั้งไม่สำคัญเพียงแต่เมื่อล้ มแล้วต้องจดจำบทเรียนจากความผิ ด พล าดและอย่าทำผิดซ้ำ

2.สอนให้ลูกใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมาย

แม้แต่ทารกน้อย ยังรู้จักตั้งเป้าหมาย และอาศัยการร้ อ งไ ห้เพื่อบอกให้พ่อแม่รู้ว่า

กำลังหิว, ไม่สบายตัว หรือต้องการให้คนอุ้ม

เพราะฉะนั้น คุณไม่จำเป็นต้องอดใจรอให้ลูกค่อยๆ ค้นหาเป้าหมายให้กับชีวิต

แต่ควรส่งเสริมให้ลูกรู้จักกำหนดจุดหมายในชีวิตและก้าวไปให้ถึง เพราะสุดท้าย ไม่ว่าเขาจะไปถึงหรือไม่

อย่างน้อยระหว่างทางเขาจะได้เรียนรู้ที่จะริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ฝึกการแก้ปัญหา

ความอดทน ฝึกความเชื่อมั่น และรู้จักเคารพในตัวเองตั้งแต่เด็ก

3.คุณคือต้นแบบที่ดีที่สุด

โรงเรียนแห่งแรกของเด็กทุกคน คือ บ้ าน เพราะฉะนั้น

ถ้าคุณ อ ย า ก ปั้นให้เขาเป็นแบบไหน ลองสร้างสิ่งแวดล้อมแบบนั้นเพื่อเกื้อหนุนให้เขาดู

ยกตัวอย่าง ถ้าคุณ อ ย า ก ให้ลูกเติบโตไปเป็นคนที่ขยันทำงาน คุณก็ต้องทำเป็นตัวอย่างให้ลูกดูว่าคุณเองขยันทำงานขนาดไหน

หรือหาก อ ย า ก ฝึกให้ลูกรู้จักเป็นผู้ให้

คุณอาจพาเขาไปด้วยเวลาที่คุณเข้าร่วมในการทำงานจิตอาสา เป็นต้น

4.สอนให้ลูกรู้จักการทำงานเป็นทีม

ในโลกธุรกิจ ไม่มีตัวอย่างความสำเร็จไหน เกิดขึ้นจากน้ำพักน้ำแรงของคนเพียงคนเดียว

หากแต่ต้องอาศัยความร่วมมือของหลายฝ่าย

5.ฝึกให้ลูกเป็นนักสื่อส า รที่ดี

หนึ่งในคุณสมบัติของผู้นำที่ยิ่งใหญ่ คือ มีทักษะการสื่อส า รที่ดี เพราะฉะนั้นคุณควรปลูกฝังทักษะนี้ให้กับเขา

ควบคู่ไปกับการสอนให้ลูกตระหนักถึงอานุภาพของคำพูด

ก่อนพูดต้องคิดให้ถี่ถ้วนเช่นเดียวกับการให้คำมั่นสัญญา เมื่อได้ให้สัจจะออกไปแล้ว จะคืนคำไม่ได้

6.ฝึกนิสัยการเป็นผู้ฟังที่ดี

สำหรับเด็ก การรับบทผู้ฟังอาจเป็นเรื่องที่น่าเบื่ อ แต่เชื่อเถอะว่า ยิ่งฟังมากเท่าไหร่ ยิ่งเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เรียนรู้มากขึ้น

เท่านั้นไม่เช่นนั้นการฟังคงไม่จัดว่าเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของผู้นำที่ดี

7.สอนให้เขาทำงานที่รัก

“แพชชั่น” สามารถเปลี่ยนงานที่หลายคนอาจมองว่าเ ห น็ ดเหนื่ อย และน่าเบื่อให้เป็นความสนุก

และความสุขได้ หน้าที่ของคุณคือ ช่วยลูกตามหาแพชชั่นในงานที่เขารักให้เจอ

และส่งเสริมให้เขามีทักษะพร้อมจะโลดแล่นในเส้นทางที่เลือก

8.ปล่อยให้เขา นิ ย า ม ความสำเร็จของตัวเอง

ในฐานะพ่อแม่คุณไม่จำเป็นต้องกำหนดเป้าหมายหรือเส้นทางให้ลูกเดิน เพียงแต่คอยเป็นกองหนุน

และช่วยเหลือให้เขาไปถึงจุดหมายก็เพียงพอแล้ว

9.ปล่อยให้เขาได้ทบทวนตัวเองบ้ าง

ในฐานะพ่อแม่ หากคุณได้ทำในสิ่งที่ควรทำที่กล่าวมาครบถ้วนทุกข้อแล้ว ก็ถึงเวลาที่คุณต้องถอยออกมา เพื่อเปิดช่องว่างให้ลูกน้อย

ได้ทบทวนตัวเองว่า สิ่งที่เขาเป็นในตอนนี้ใช่ในสิ่งที่เขาต้องการหรือยัง

10.สอนให้ลูกเป็นคนดี

คุณสมบัติพื้นฐานของผู้ที่น่ายกย่อง คือ ขยัน จริงใจ ซื่อสั ตย์ ทำตัวน่านับถือ

และ จิตใจดี เพราะฉะนั้นถ้าหวังจะให้ลูกโลดแล่น

ในโลกธุรกิจได้อย่างเต็มภาคภูมิ สง่าผ่าเผยคุณต้องปลูกฝังและเป็นตัวอย่างให้เขา

ขอบคุณ : i n c – a s e a n