7 สิ่งที่ควรเข้าใจ เมื่อถูกทิ้ง ว่ารักมากแค่ไหน ก็ต้องเลิ กรักได้

รักกันมาดีๆ แต่พอมาวันนึง อีกคนกลับแปรเปลี่ยนไม่เหมือนเดิม ไม่รักกันเหมือนก่อน เมื่อถึงเวลา

ที่รักสิ้นสุดลงคนที่ เจ็ บก็ต้องรับความรู้สึกนั้นไป และเราจะมีวิ ธี อย่ างไร ให้ลืมเขาไป

7 วิ ธี เมื่อถูกทิ้ง รักได้ก็ต้องเลิ กรักได้

1. ถ้าความรักของคุณ กำลังอยู่ในช่วงวิก ฤ ติ

เพราะเขาเองไม่สนใจ ไม่ให้ความรักกับคุณเหมือนเมื่อก่อนแล้ว และสิ่งที่จำเป็น

สำหรับคุณคือ ยอมรับมัน เมื่อเค้าเลิ กรักตัวคุณก็ต้องหยุดคิด ไม่ต้องไปยื้อ ให้เขากลับมาคุณแล้ว และอย่าจมอยู่กับเรื่องราวร้ ายๆ

หากิจก ร ร มดีๆ ทำ ออกไปสัง ส ร ร ค์ ไปหาเพื่อนให้สบายใจ ดีกว่าอยู่คนเดียว

2. เหตุผลหลายๆ ข้อ ที่มันทำให้คุณ เลิ กรักเขาไม่ได้

อย่างการคุณคิดถึงแต่วันดีๆ สิ่งดีๆ ที่เคยทำร่วมกันมา นึกถึงร ายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ที่เคยมีในอดีต ฉะนั้นแล้ว

คุณนั่นแหละที่ต้องมองข้ามสิ่งเหล่านี้ไป มันจะได้ไม่จมอยู่กับความรักที่เป็นอดีตไปแล้ว จงอยู่กับความเป็นจริงให้ได้

3. คำที่ไม่ควรพูดคือ ผมข าดคุณไม่ได้ ฉันเลิกรักคุณไม่ได้

หยุดพูดสิ่งเหล่านี้ซะเถอะ เพราะคุณไม่จำเป็น ต้องปิดโอกาสตัวเอง

แต่เมื่อหยุดตัวเองไม่ได้ ฉะนั้น ลองปรับชีวิตประจำวันดูสิ หาอะไรดีๆ ทำ เพื่อไม่ให้ตัวเองคิดมากนะ

4. ถ้ายอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ ก็ลองใช้เวลากับตัวเองได้แล้ว

ก็เพราะเพื่อหาต้นตอ ส าเ ห ตุว่ าทำไม คุณและเขานนั้นจึงไปกันไม่ได้

และในใจของคุณเอง อาจจะคิดวนเวียนอยู่ว่า หากคุณทุ่มเทความรักไป

แล้วทำไมเขาจึงไม่ให้สิ่งเดียวกันกลับมา มันจึงเป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจ ว่าคุณไม่ได้

เป็นคนสร้างปัญห า แต่กลับกัน ปัญห านั้นมันคือ เค้ามีเห ตุผ ลในใจที่ทำให้ไม่สามารถรักคุณได้นั่นแหละ

5. หากใช้ความพย าย ามย ามอย่ างเต็มที่ไปแล้ว

สำหรับการดูแลสายสัมพันธ์ ที่มีให้คนรัก แต่เขานั้นกลับไม่สนใจคุณฉะนั้นแล้ว จงเตือ นตัวเองไว้ว่า

เขาเป็นฝ่ายปฏิเสธความรักจากคุณไปเองนะ เขาเลยไม่ค่อยรู้สึกทุ กข์ร้ อ น มีแต่คุณที่กลับจะเป็นฝ่ายเจ็ บมากขึ้น จำไว้นะ

6. เมื่อคุณลืมเรื่องราวต่ างๆ ได้ จากนั้นคุณก็ต้องเปิดโอกาสให้ตัวเอง

ได้ทำความรู้จักเพื่อนใหม่ เพื่อทำให้ความสำคัญของเขา ที่มีต่อคุณลดลงไป

คุณเอง ก็ต้องเลิ กให้ความสำคัญกับเขาด้วยเช่นกัน เพร าะคนที่จะช่ วย

ให้คุณตัดใจได้เร็วที่สุด ไม่ใช่ใครแต่คือตัวของคุณเอง จำไว้นะ

7. ของต่างๆ ที่เก็บความทรงจำเอาไว้

อะไรที่มันทำให้ลืมไม่ได้ จงทิ้งมันไปซะ คุณอย่ าปล่อยให้เกะกะสายต าร บ กวนใจ

คอยเตือนตัวเองให้รู้ว่าข้างๆ คุณ ยังมีคนดีๆ ให้คุณได้พบเจอมากมาย และได้

ทำความรู้จักอีกจำนวนมาก

ขอบคุณ : s h o w b i z i n f o o