10 นิสัยสามีแสนดี ภรรยารักเขาให้มากนะ ภูมิใจเข้าไว้เขามีนิสัยแบบนี้

การแต่งงานเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมและมีความท้าทายในเวลาเดียวกัน

แต่ถ้าคุณโชคดีมีสุดยอด สามีที่ดี ชีวิตหลังแต่งงานก็ยิ่งมีความสุข

1. เขาทำให้คุณยิ้มได้เสมอ

แม้ว่าจะเคร่งเครี ย ด กับชีวิตมากมายแค่ไหน เขาจะเป็นคนรับฟัง และ ดึงคุณขึ้นมาจากหุบเหวแห่งความเศร้ าได้เสมอ

พร้อมแปรเปลี่ยนความทุ กข์เป็นเสียงหัวเราะ สร้างรอยยิ้มให้คุณและครอบครัว ความอารมณ์ขันของเขา

จะช่วยเยี ย ว ย าให้คุณมีความสุข เมื่อมีเขาอยู่ใกล้ๆ สุ ข ภาพ จิตก็จะดี

ยิ่งตอนท้อง ยิ่งอารมณ์ดี ลูกออกมาก็จะสุ ข ภาพ จิตดีไปด้วย

2. ทำให้คุณรู้สึกป ล อ ดภั ย

หากคุณเคยผ่านช่วงเวลาร้ า ยๆ ในชีวิต แต่เขาก็ยังอยู่ข้างๆ เป็นที่พักพิงให้คุณ ได้รู้สึกป ล อ ดภั ย คอยช่วยเหลือคุณในทุกเรื่องแม้จะ

เป็นเรื่องเล็กน้อย พร้อมที่จะร่วมทุ กข์ร่วมสุข ร่วมฝ่า ฟั น เคียงข้างในวันที่คุณทุ กข์ใจ ร่วมยินดีในวันที่คุณสุขใจ และ

อยู่ข้างๆ ไม่เคยห่างไปไหน และทำให้คุณสามารถนอนหลับสนิทได้ทุกคืน

เมื่อมีเขาอยู่ข้างๆ ก็ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่านี้แล้ว

3. เขาเสมอต้นเสมอปลาย

ถ้าสามีคอยดูแลไปรับไปส่งอย่างสม่ำเสมอ ตั้งแต่ช่วงโปรแรกๆ ที่รู้จักกัน จวบจนชีวิตหลังแต่งงานก็ไม่เปลี่ยนแปลง

นั่นแสดงว่า เขาเป็นคนเสมอต้นเสมอปลาย และพร้อมจะดูแลคุณได้ตลอดชีวิต

4. ช่วยคุณดูแลลูก

บางคนโ ช คดีสามี ดูแลดี๊ดีตั้งแต่ตอนท้อง และสิ่งที่พิสูจน์ว่า คุณมีหัวหน้าครอบครัว

ที่ดีอยู่เคียงข้างก็คือ สามีจะช่วยดูแลลูก ไม่ปล่อยให้คุณเลี้ยงดูลูกตามลำพัง

โดยเฉพาะช่วงแรกเกิด ที่คุณแม่หลังคลอดนั้นแสนจะเหน็ดเหนื่ อย

แถมท าร กแรกเกิ ดก็ร้ อ งไ ห้จ้าตลอดทั้งคืน

5. ไม่เกี่ยงงานบ้าน

บอกเลยถ้าคุณได้เจอคุณพ่อบ้านที่อาสาช่วยงานบ้าน ช่วยเลี้ยงลูก ไม่เกี่ ยงว่า

ต้องซักผ้า รีดผ้า ล้ างจาน ทำความสะอาดบ้าน นี่แหละถือเป็นของขวัญในชีวิตเลยล่ะ

ซึ่งมันก็ช่วยทำให้ทะเลาะกันน้อยลงด้วยนะ

6. สนับสนุนคุณอยู่เสมอ

สามีที่ดีจะสนับสนุนคุณและคอยให้กำลังใจอยู่เสมอไม่ว่าคุณจะทำอะไร เขาจะไม่กี ดกัน ไม่พูดจาบั่ นท อ นกำลังใจ

หรือทำให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่สามารถทำในสิ่งที่ตั้งใจให้สำเร็จได้ เขาจะอยู่เคียงข้างคุณตลอดการเดินทาง

คอยให้คำปรึกษาด้วยเหตุผล ให้กำลังใจ และยินดีกับสำเร็จของคุณ

7. ทำให้คุณรู้สึกสวยอยู่เสมอ

หัวหน้าครอบครัวที่ดีต้องชื่นชมในตัวคุณตั้งแต่วันแรกที่รู้จักจวบจนวันนี้ แม้ว่ารูปร่างหน้าตาของคุณจะเปลี่ยนแปลง

ไปมากน้อยแค่ไหน อาจไม่หุ่นดีเหมือนสมัยสาวๆ มีลูกแล้วโ ท ร ม

หรือแก่ลงตามกาลเวลา แต่สามีก็ยังชมว่า สวยอยู่ทุกวัน

8. เขาให้พื้นที่ส่วนตัวแก่คุณ

คำว่าครอบครัวต้องมีความไว้เนื้ อเชื่ อใจ ไม่ควรหึงหวงโดยไ ร้สาเหตุไม่ควรงี่เง่าอย่างไ ร้เหตุผล

ขณะเดียวกันภ ร ร ย าก็ต้องให้พื้นที่ส่วนตัวกับสามี ด้วย ที่สำคัญที่สุด

อย่ าลืมพื้นที่ส่วนรวมของเรา และหมั่นทำกิจก ร ร มครอบครัว อย่างพร้อมหน้า พ่อ แม่ ลูก ให้สม่ำเสมอ

9. รับฟังความคิดเห็นของภ ร ร ย า

คุณคงเป็นคนที่โชคดีมาก หากคุณและสามีคิดเห็นตรงกันอยู่เสมอ เข้าใจ และรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

เพราะเรื่องของครอบครัวต้องใช้สามีภรรย าร่วมกันตัดสินใจ

ขณะเดียวกันถ้าเขารู้ข้อผิ ด พ ล าด ของตัวเองยอมเอ่ยปากขอโ ท ษมากกว่าการทะเล าะกัน

10. เขารักเดียวใจเดียว ซื่อสั ตย์สุดๆ

สังคมนอกบ้านเต็มไปด้วยผู้หญิงสวยๆ น่ารักๆ มากมาย แต่สามีผู้น่ารักของคุณจะเป็นคนหนึ่งที่ไม่สนหรอกว่าผู้หญิง

คนอื่นจะสวยหรือดูดีมากแค่ไหน เพราะผู้หญิงคนเดียวและสวยที่สุด

สำหรับเขาคือคุณ และเขาจะไม่มีทางนอกใจคุณเด็ ด ข าด

ขอขอบคุณ : w o m e n m t h a i