เกร็ดความรู้

หมดเยื่อใยต่อกัน จะรั้งกันไว้ทำไม ถ้ามันไม่ใช่ของเราพย าย ามเท่าไรก็ไม่ใช่อยู่ดี

1. เมื่อเธอปล่อยให้อะไร เกิดขึ้น และปล่อยไปแบบไม่สนใจ

แบบนั้นคือ เธอพร้อมจะปล่อยคุณไปแล้ว คือไปไหนก็ไป เพราะผู้หญิงที่มีรัก จะสู้จนกว่าจะถึงที่สุด หากเธอรักคุณจริง

เธอจะทำทุกอย่าง ไม่มีวันปล่อยคุณไป ผู้หญิงเมื่อเธอไม่รัก

เธอจะปล่อยๆมันไป เช่นเดียวกับ เมื่อเธอหมดใจ ก็จะไม่สนอะไร ไปไหนก็ไป

เพร าะเขาไม่สำคัญ สำหรับเธอ อีกต่อไปแล้วนะ รู้มั้ย

2. หากเธอไม่มีแพลนอะไร เกี่ยวกับชีวิตกับคุณเลย

คือ ไม่มีแผนระยะย าวด้วยกัน หากคุณไม่ใช่ส่วนหนึ่งในชีวิตเธอ และผู้หญิงนั้น ไม่แสดงความรู้สึกของตัวเองต่อคุณ

แบบนั้น คิดได้เลยว่า เธอเฝ้ารอที่จะมอบความรู้สึ กนั้นๆ ให้คนอื่นที่เธอรัก หากเธอไม่แลกเปลี่ยน

เรื่องราวอะไร ในชีวิตกับคุณเลย ไม่มีการวางแผนจริงจัง มันอาจแปลว่า รักเรามันจื ดจาง ไม่เหมือนก่อนแล้ว

3. หากเธอมีความสุข อารมณ์ดีตลอด

คือ ยอมให้คุณในทุกๆ เรื่อง ไม่ทุ กข์ไม่อะไรในเรื่องที่เกี่ ยวกับคุณ แปลว่าเธอมีที่หมายใหม่

การเป็นโส ดนี่มันเป็นอะไรที่เพ อร์เฟ็ กท์ บอกเลยว่า มันมีบางอย่าง ผิ ดปกติเกิดขึ้นเป็นแน่ เพราะยิ่งเธอยิ้มแย้ม

มากขึ้นเท่าไหร่ นั่นก็ยิ่งผิ ดปกติมากขึ้นเท่านั้น

4. หากเธอแค่เพียงมองคุณเฉยๆ

ปล่อยให้คุณทำอะไรตามใจชอบ แบบนี้มันหมายถึง เธอกำลังจะทิ้ งคุณ เพราะเวลาที่ผู้หญิงอย่างเราๆ

พูดถึงอะไรก็นั่นแหละ เพราะเราอย ากจะให้คุณได้ยิน ในสิ่งที่เราพูด

ที่เราบอ กกับคุณมันมีเห ตุผ ลนะ และมันเป็นประโยชน์สำหรับคุณแน่นอน

5. ถ้าเธอไม่จริงจังกับความสัม พันธ์กับคุณ

แบบนี้ จงร ะวัง เพราะเธอที่ไม่เคยเผ ยให้คุณเห็นถึงตัวตน ที่แท้จริงของเธอเลย

และคุณอาจจะคิดว่าเธอเป็นคนสบายๆ แต่ที่จริงแล้วคุณไม่ได้ถูกจั ดอยู่ในชีวิตของเธอ

6. หากเธอไม่ปริป ากอะไรทั้งนั้น

นั่นแปลว่าเธอนั้น ปฏิเส ธ ที่จะรักษ าความสัมพันธ์เอาไว้ แล้วทำไมต้องท ะเล าะกับคนที่เรา

ไม่ได้ต้องการจะอยู่ด้วยกันต่อล่ะ ทำไมจะต้องเสี ยเวลาล่ะ หากเธอเฉยชากับคุณในทุกเรื่อง

นี่แหละเป็นสั ญญ าณเ ตือนว่าคุณไม่ใช่คำตอบของเรา เพราะคนเราไม่มีทาง

เพิ กต่อความสัมพัน ธ์ที่เราต้องการรักษาหรอก

“ของใด.. รักใด

ถ้ามันจะเป็น ของเรา

มันก็จะเป็นของเราอยู่วันยังค่ำ

แต่ถ้ามัน ไม่ใช่ของเรา

พย าย ามเท่าไรก็ไม่ใช่อยู่ดี..”

ขอขอบคุณ w o m e n . m t h a i