ข้อคิด

15 คำสอนดีๆ ของแม่ไว้นะจำไว้ให้ขึ้นใจนะลูก แล้วชีวิตลูกจะดีขึ้น.

เมื่อครั้งที่คุณเป็นเด็กเคยจำได้ไหม ว่าแม่เคยสอนหรือพูดอะไรบ้าง มีประโยคไหนที่คุณจำและเก็บใส่ใจมาโดยตลอด..

1. ลูกเอ๋ยเจ้าจงฟัง

แม่คนนี้ไม่มีสมบัติอะไร ให้กับลูกเลย นอกเสี ย จากความรู้และความดี

จงจำไว้ว่าสิ่งเหล่านี้นี่แหละ จะคอยอยู่ติดตัวลูกของแม่ตลอดไป

2. ทุกอย่างมีสองด้านเสมอ

ลูกจงจำไว้ว่าเหรียญ นั้นมีสองด้าน สิ่งใดที่พ่อหรือแม่ของลูกได้ทำผิ ด พล าดไป จงรับรู้และเรียนรู้ ความผิ ด พล าดเหล่านี้

เอาไว้คอยเตือนใจลูกว่าอย่าทำตามเด็ ด ข าด

3. ลิ้มรสทุกช่วงเวลา

ลูกจงจำไว้ ไม่มีใคร มีความสุขได้ตลอดเวลา ในบางครั้งเราต้องเจอกับอุปสรรค ความไม่สมหวังและความเสี ยใจ บ้าง

ลูกจงก้าวผ่านความทุ กข์ย ากนี้ไปให้ได้และเก็บมันเอาไว้เป็นบทเรียน

4. ต่างคนต่างความคิด

ทุกคน ต่างมีความคิดความต้องการที่ต่างกัน ลูกอย่าพย าย ามบังคับให้คนอื่นทำตามใจลูก

หรือทำตามความคิดเห็น ของลูกโดยไม่รับฟังคนอื่น

5. เพื่อน

เรื่องเพื่อนเป็นเรื่อง ที่แม่ห่วงมากที่สุด ลูกจงเลือกคบ แต่เพื่อนที่ดี

จงระลึกไว้เสมอว่าเพื่อนนั้น มีหลากประเภท หากได้เพื่อนดีก็จะนำพากันไปในทางที่ถูกที่ควร

6. ใจเขาใจเรา

จงอย่าเห็นความทุ กข์ของคนอื่น เป็นเรื่องตลก หากเขาเดื อ ดร้ อนก็จงให้ความช่วยเหลือ หรือเป็นที่ปรึกษาที่ดี จงอย่าซ้ำเติม

เมื่อเขาทำผิด ให้ลูกระลึกเสมอว่าใจเขาใจเราหากวันหนึ่ง ลูกเดื อ ดร้ อน ลูกจะได้ไม่ต้องอยู่คนเดียว

7. พี่น้อง

จำไว้นะลูก สิ่งที่แม่ของลูกเสี ยใจมากที่สุด ก็คือ ลูกของแม่เกิดคลานตามกันมานั้นไม่รักกัน

ลูกมีกันแค่พี่น้อง ลูกอย่าเห็นคนอื่น ดีกว่าพี่น้องเด็ ด ข าด และอย่าอิ จ ฉ าซึ่งกันและกัน

8. ของขวัญให้แม่

ไม่ว่าจะเทศกาลอะไร ก็แล้วแต่ แม่ก็ไม่เคยต้องกา รสิ่งใดนอกจากลูก แต่ถ้าลูกอย ากจะให้อะไรแม่คนนี้จะไม่ขออะไรมาก

นอกจากขอให้ลูกออกห่าง จาก อบ ายมุ ข อย่าขั บ รถประม าท อย่าสร้างความเดื อ ดร้ อนให้ผู้อื่น และจงใส่ใจครอบครัว

9. การอ่อนน้อมถ่อมตน

ลูกจงจำไว้ สองมือของลูก ไม่ได้มีไว้เพียงแค่เขียนหนังสือ หรือหยิบจับสิ่งของเพียงอย่างเดียวแต่มือของลูกเปรียบเสมือน พลั ง

แห่งความรัก ความเมตตา จงเป็นคนอ่อนน้อมถ่อนตนเจอใครก็ต้องยกมือไหว้ ผู้ใหญ่จะได้รักและเอ็นดู

10. รู้จักเสี ย สละ

เมื่อลูกโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้น ลูกต้องอยู่ในสังคม ให้ได้ แม่ไม่อย ากให้ลูกนึกถึงแต่ตัวเอง

จนลืมเรื่อง ของส่วนร่วม ลูกต้องเสี ย สละส่วนตัวเพื่อคนอื่นบ้าง

11. อย่าลืมตน

หากวันหนึ่งในอนาคตลูกได้เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ ที่ประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงเงินทองมากมาย

จงจำเอาไว้นะลูก ว่าเรามาจากพื้นดิน จงอย่าลืมดินที่เราเหยี ย บ มาเด็ ด ข าด

12. ธรรมะ

จงจำไว้ว่าธรรมะ มีไว้ให้ปฎิบัติ ไม่ได้มีไว้ให้ลูกได้รับรับเฉย ๆ ถ้าลูกไม่ปฎิบัติธรรม แล้วลูกจะเข้าใจธรรมได้อย่างไร

13. อย่าหยุดเรียนรู้

ลูกจงรักในการอ่ าน การอ่ านไม่ใช้เรื่องน่าเบื่ อ แต่เป็นโอกาสที่ทำให้ลูกได้เรียนรู้ และเดินตามความฝัน เป็นรากฐานที่ช่วยให้ลูก ประสบความสำเร็จในอนาตได้

14. รู้จักขอโท ษ

ลูกจงจำไว้ ถ้าลูกทำผิด อย่าพย าย ามแก้ตัว อย่าโยนความผิดให้ผู้อื่น อย่ากลบเกลื่ อน

โดยเฉพาะเรื่องที่ทำให้ผู้อื่น ต้องเดือนร้อน แต่จงกล้าที่จะพูดขอโท ษ ออกมา

15. จงกล้าที่จะฝัน

หากลูกมีความฝัน ที่อย ากจะทำอะไร อย ากจะไปอะไร อย่าหยุดคิด หยุดทำและหยุดฝันง่าย ๆ

จงตั้งใจและมุ่งมั่น แม่คนนี้จะเป็นทั้งกำลังและแร ง พลั กดัน ให้กับลูกด้วยสองมือของแม่

ขอบคุณ : t h e a s i a n p a r e n t