เตือนใจดีมาก ถ้าวันหนึ่งพ่อแม่..ท่านไม่อยู่กับเราแล้ว อยๅกให้ลูกได้อ่ๅน “แล้วจะคิดถึงพ่อแม่”

หากวันหนึ่ง..พ่อกับแม่ต้อง จ ากไป ก็คงไม่มีใครที่รักเราโดยไม่แบ่งใจ เผื่อไว้อีกแล้ว

และในย ามนั้น ย ามที่เราคิดถึงพ่อกับแม่

เราจะร้องไห้น้ำตานองหน้าหรือไม่ เราจะต ีอ ก ช ก ตั ว ต่อหน้า โ ล ง ศ พ ของพ่อแม่ หรือไม่

หากว่างจากกิจการงาน ก็ควรหมั่นกลับไปเยี่ยมท่านเพราะคนแก่ทั้งสอง

เฝ้ารอคอยการกลับมา ของลูกๆ อยู่เสมอ อย่ าเปลื องเวลาไปกับสถานเริ ง ร มย์กับเพื่อนกินที่

ไ ร้ส าระเหล่านั้น ขอให้ระลึกไว้ ไนต์คลับไม่ใช่บ้าน

คาราโอเกะก็แค่ ที่ผ่ อ น คลายอารมณ์ อย่ าให้พ่อแม่เอาแต่เฝ้าชะเง้อมอง

มองจนทางแทบ ท ะ ลุ ก็ยังไม่เห็นหน้าลูกๆ กลับมาหากวันหนึ่ง..

พ่อกับแม่ต้องจ ากไ ป ก็จะไม่มีใคร กล้าเรียกคุณกินข้าว ทั้งๆ ที่รู้ว่าเรียกแล้ว

คุณจะโ มโ หท่านก็ตามที เพราะฉะนั้นไม่ว่าร้านอาห ารข้างนอกจะอร่อยและหรูหราเพียงใด

ก็อย่ าลืมกลับบ้านไปกินข้าวกับพ่อแม่

อย่ าให้พ่อแม่ต้องโทรหาคุณครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ก็ได้ฟังแต่ข้อความที่ว่า

“หมายเลขที่ท่านเรียก ยังไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้”

อย่ าให้ความเสี ยใจกลายเป็นบ าป ติดหัวใจ อย่ ารอให้พ่อแม่จ ากไ ป

แล้วจึงโ ห ย หาอย ากกินข้าว กับพ่อแม่อีกสักมื้อหนึ่งเหมือนคนอื่นเขา มันจะสายเกินไป

หากวันหนึ่ง พ่อกับแม่ต้องจ ากไ ป ก็จะไม่มีใคร คอยยุ่งเรื่องของคุณอีกต่อไป

“งานของลูกเป็นยังไงบ้าง เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ไหม เจ้านายใจดีไหม ”ลูกอ้วน/ผอมไปหรือเปล่า

“สีหน้าซีดๆ ไม่สบายหรือเปล่าลูก “กินให้เยอะๆ นะ

แม่ซื้ อไข่มาทำพะโล้ให้แกตั้งแผงหนึ่งเลยเอาไปฝากเพื่อนที่ทำงาน

ด้วยก็ได้นะ” “เมื่อคืนกลับมากี่โมง ได้นอนบ้างไหม ใครจะคอยใส่ใจห่วงใยคุณทุกขณะเวลา

หากไม่ใช่พ่อแม่ ย ามที่พ่อแม่ไม่สบาย ลางานไปเฝ้า ไ ข้

ท่านด้วย อย่ าเอาแต่จ้างพย าบ าลไปเฝ้าแทน เขาเหล่านั้นไม่ใช่ลูก

ที่พ่อแม่หวังจะได้กำลังใจหากวันหนึ่ง..พ่อกับแม่ต้องจ ากไป ไม่มีใครจะรัก และเอ็นดูคุณ

เท่ากับพ่อแม่อีกแล้ว ไม่มีใครคอยเรียกชื่อเล่นเชยๆ สมัยคุณยังเป็นเด็กอีกต่อไปแล้ว

จงเป็นลูกกตัญญูที่รู้คุณพ่อแม่ใส่ใจสุขภ าพท่านว่าช่วงนี้เป็นยังไง

หากไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ อาทิตย์ละหนึ่งครั้งโทรหาท่าน

ก็ยังดีเล่าเรื่องราวของคุณ ให้ท่านฟัง อย่ าให้ท่านต้องห่วงและกั ง ว ล อีกต่อไป

อย่ าพาคนที่รั งเกี ย จ พ่อแม่ของเขาเองเข้าบ้านอย่ าคบคนที่ไม่เคารพรักพ่อแม่

ของเขาเองเป็นเพื่อนอย่ าเลือกชาย หรือหญิงที่โ ก ร ธแค้น

พ่อแม่ของเขาเองมาเป็นภรรย าหรือสามีเพราะคน ที่ไม่เคารพรักแม้แต่พ่อแม่ของตัวเขาเอง

จะมีใจเคารพรักคนอื่นได้ยังไงเพราะคนที่ให้อภั ย

แม้แต่พ่อแม่ของตัวเองยังไม่ได้ เขาจะให้อภั ยใครคนอื่นได้ยังไง

“ชีวิตทุกคนมีค่า เพราะเวลานั้นมีจำกัด”บนโลกใบนี้มีความไม่เที่ยงอยู่มากถ้ารู้ว่าเวลามีไม่มาก

ก็จงทำสิ่งดีๆให้กันมากๆ อย่ าไป ท ะ เ ล า ะ ห งุ ด ห งิ ดใส่กัน

หรือมั วแต่มีอคติเพราะมันเสี ยเวลาที่มีค่าไปโดยเปล่าประโยชน์หากยังมี “โอกาส” ได้ดูแลท่านอยู่ ก็จงรีบทำซะ

ขอขอบคุณ : นุ ส น ธิ์ บุ คส์