อยๅกเห็นลูกได้ดี ต้องสอนลูกแบบคนจน..สอนลูกจับปลาไม่ใช่จับปลาให้ลูก

พ่อแม่หลายท่านแน่นอนว่าเคยผ่านความย ากลำบ ากมาอยู่ไม่น้อยกว่าจะมีวันนี้

คนเคยลำบ ากมาก่อนหลายคนพย าย ามเลี้ยงลูกให้ สบายที่สุด อย ากได้อะไรก็ต้องได้ ต้องมีมากว่าเพื่อนวัยเดียวกัน

เพื่อนมีกระเป๋าใหม่ต้องมีใหม่กว่าเพื่อนอย ากินอะไรก็ต้องได้กิน

เลี้ยงลูกแบบเทวดา ด้วยความคิดผิดๆ ที่ว่า ไม่อย ากให้ลูกลำบ ากเหมือนเราตอนเด็ก

เมื่อคุณเลี้ยงลูกแบบไข่ในหินเช่นนี้ ลูกของคุณเองนั่นแหละ

ที่จะทุ กข์ใจมากที่สุด จนตอนนี้มีโ ร คใหม่บัญญัติขึ้นนั่นคือ โ ร คไม่รู้จักความลำบ าก โ ร คใหม่ที่เกิดขึ้นกับเด็กในปัจจุบัน

โดยเกิดจากพ่อแม่ไม่สร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกตั้งแต่ยังเล็กๆ

ไม่ได้ให้ลูกออกไปเผชิญโลกของความจริงที่ว่า ในชีวิตคนเราจะรวย หรือจนทุกคนก็ต้องพบกับความลำบ ากกันทั้งนั้น

ไม่มีหรอกคนที่จะสบายไปตลอดชีวิต พ่อแม่บางคน ไม่กล้าใช้ลูก

ไม่กล้าให้ลูกทำอะไรด้วยตัวเอง ลูกมีหน้าที่เรียนหนังสือเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงแล้วในสังคมปัจจุบันเรียนเก่ง

อย่างเดียวมันไม่เพียงพอในการดำเนินชีวิตยกตัวอย่างคุณพ่อท่านหนึ่งที่ไม่เคยสอนให้ลูก

รู้จักความลำบ าก ไม่เคยห่างอกพ่อแม่เลย มีหน้าที่เรียนอย่างเดียว คุณพ่อท่านนี้ส่งลูกไปเรียนมหาวิทย าลัยชื่อดังในเมืองหลวง

อยู่ในคอนโดหรู ค่าเช่า ค่ากิน ค่าอยู่ พ่อออกให้ทั้งหมด

แม้ทางบ้านฐานะจะไม่ค่อยดี แต่คุณพ่อท่านนี้ก็ยอมเพื่อไม่อย ากให้ลูกลำบ ากเมื่อลูกโทรมาหาครั้งใดคำแรกที่ได้ยินคือขอเงินเพิ่ม

เงินไม่พอ ต้องทำกิ จ ก ร ร ม ซึ่งคุณพ่อท่านนี้ก็ส่งเงินให้อยู่ร่ำไป

ลูกอย ากได้ก็ซื้ อให้หมด แม้แต่รถยนต์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ จนในที่สุดความจริงก็เปิดเผยว่าที่ลูก

มาขอเงินเพิ่มในทุกเดือนนั้นไม่ได้เอาไปจ่ายค่าหน่วยกิจหรือค่ากิจกรร มที่บอกพ่อ

แต่เอาไปสำมะเทเมาตามผั บ บ าร์ คนเป็นพ่อเสี ยใจอย่างยิ่ง ได้แต่โท ษตนเองที่ ไม่เคยสอนให้ลูกรู้จักความลำบ าก

ไม่เคยสอนให้ลูกรู้จักหาเงินเอง มีอะไรก็ประเคนให้ตั้งแต่เล็กจนโต จนบ่มเพาะนิสัยแ ย่ๆ หลายอย่าง

ทั้งนี้จึงขอเป็นกระบอกเสียงเตือนคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ทั้งหลายว่า

แม้คุณจะรวยล้ นฟ้ามาจากไหนก็ขอให้เลี้ยงลูกแบบสมถะ เรียบ ง่าย และสอนให้เขาผิดหวังให้รู้จักความลำบ ากบ้าง

ลูกของคุณจะได้เติบโต อย่างเข้มแข็งและเป็นกำลังที่ดีของประเทศช าติต่อไปค่ะ

โบราณได้มีสุภาษิตที่ว่า “สอนลูกจับปลาไม่ใช่จับปลาให้ลูก

เพราะการจับปลาให้ลูก เขาจะได้กินปลาแค่วันนั้นวันเดียว

แต่ถ้าสอนให้ลูกจับปลาเป็น เขาจะหากินได้ไปทั้งชีวิต”

สิ่งที่ควรให้ลูกมากกว่าเงิน คือการที่ให้เขามีโอกาสที่จะได้เรียน

มีวิชาความรู้ติดตัวมากพอ ที่เขาจะสาม ารถใช้ชีวิต

และเอาตัวร อ ดได้ ถ้าหากวันหนึ่งคุณไม่ได้อยู่คอยช่วยเหลือ

เขาจากข้างหลัง คุณก็สาม ารถที่จะมั่นใจได้ว่า

ลูกๆ จะอยู่ได้ด้วยลำแข้งของตัวเอง

ขอบคุณ : b i t c o r e t e c h