ข้อคิด

“กาน้ำสอนใจ” อ่ า น จบทีไรใจสงบเมื่อนั้น 5 วิธี ฝึกให้เป็นคนใจเย็น และมีสติเสมอ

กาน้ำสอนใจ อ่ านจบทีไร ใจสงบเมื่อนั้น

ที่บ้านแห่งหนึ่งนั้น ได้มีกาน้ำชาสูงค่า เป็นกาที่ปั้นมาจากดิน

ชนิดพิเศษของประเทศ จี น และเจ้าของนั้น ได้วางไว้ที่หัวเตียง แบบทะนุถนอม

และมีอยู่คืนหนึ่ง ด้วยความที่ไม่ได้ ร ะ วั ง มือของเขาไปปัดโดนฝากาน้ำชากระเด็นตกสู่พื้น

เขาทั้งโก ร ธ ทั้งเจ็ บ ใจ เมื่อคิดว่าทำฝาแ ต ก แล้ว จะเก็บกาไว้ดูเล่นทำไมกันล่ะ

คิดได้อย่างนั้น เลยหยิบกาน้ำชา ขว้างออกไปนอกหน้าต่าง เช้าตื่นมา ลงจากเตียง

เห็นฝากาน้ำชาได้หล่นอยู่บนรองเท้านุ่นข้างเตียง และไม่ได้มีอะไรแ ต ก เ สี ยหายแต่อย่างใด

แต่กาน้ำชานั้น ก็ขว้างทิ้งไปแล้วไง ยิ่งเจ็ บ ใจไปกันใหญ่

เลย ก ร ะ ทื บ ฝาจน แ ต ก ละเอียด พอสายๆ ก็เดินออกไปนอกบ้าน

ปรากฏว่า..กาน้ำชาที่ขว้างออกไปเมื่อคืนนั้น

ยังคาอยู่บนต้นไม้ ไม่มีอะไร บุ บ ส ล า ย แม้แต่น้อยเลย

กับเรื่องบางเรื่องนั้น รอคอยบ้าง ตรองดูสักพัก รอดูสักหน่อย

เพราะมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราเห็น ที่เราคิด ที่เราเข้าใจก็ได้

ความวู่วามนั้น มันก็เหมือน ปี ศ า จ ร้ า ย

ฝึกให้ใจตัวเองเย็นไว้หน่อย เพราะนั่นคือ วิถีของคนฉลาด

5 วิ ธี ฝึกให้ตัวเองเป็นคนใจ มันจะทำให้เรา เป็นคนน่าเคารพ และมีเสน่ห์ ทั้งยังช่วยให้เรามีบุคลิกที่ดี ทั้งภายนอ กภายใน

1 ฝึกให้รู้จักการรอได้

ความพึงพอใจที่เกิดขึ้น พอได้รับในสิ่งที่ต้องการทันที แม้จะทำให้เรารู้สึกดี แต่มันก็ให้ความหมายที่ตรงข้ามกัน

การรอคอยบางสิ่งจะทำให้เรารู้สึก มีความสุขในระยะย าวมากกว่า และการทำให้เรามีนิสัยการรอคอยที่ดี ที่สุดคือ การฝึกตัวเอง

ให้รู้จักการรอไงล่ะ โดยอาจเริ่มจากการรอในระยะเวลาสั้น ๆ 10 นาที หรือ การรอ รายก ารโทรทัศน์ที่ชอบ ช่วงวันหยุด

พอเราสามารถรอ จนเป็นนิสัยได้แล้วนั้นก็จะทำให้เรา มีความอ ดทนมากขึ้น แล้วยังทำให้คุณมีความสุข

และไม่หงุดหงิดหากต้องพบกับ สถานการณ์ที่ต้องรอนาน ๆ ในวันต่อๆ ไปด้วยนะ

2 สุดห ายใจลึก ๆ

หากเมื่อไร ที่เรารู้สึกว่าหลาย ๆ สิ่งมันไม่เป็นดังใจ การถอนหายใจ แล้วหายใจเข้าลึก ๆ เช่นนี้ ก็ช่วยให้เราสงบจิตใจได้

ซึ่งวิธีการผ่อนคลายง่าย ๆ เช่นนี้ จะช่วยล ดความกระวนกระวายใจ ผ่อนคลายอ ารมณ์หงุ ดหงิ ด ผิ ดหวังหรือโ ก ร ธ ลงได้

ความอดทนเป็นสิ่งที่ เราต้องฝึกฝนด้วยตนเอง นั่นเพร าะไม่มีใครสามารถช่วยเราได้ และมันก็ไม่ใช่เรื่องย ากเลย ที่เราจะทำ

ถ้าเรามีความอดทนพอ เราก็จะมีความสุขมากขึ้น แบบที่ไม่ต้องพึ่งสิ่งของภ ายนอกเลยละนะ

3 การที่มีสติให้มากขึ้น

ไม่ว่าใคร ก็คงต้องเคย ทำในสิ่งที่เราไม่รีบร้ อ น ทำในสิ่งที่เร่ งด่ วนโดยที่เราเองก็ไม่รู้ตัว นั่นเป็นเพราะเราไม่สามารถจั ดลำดับความสำคัญกับอะไรๆได้

บ่อยครั้งที่ความคิดของเรา มักโ ด ดไปมาระหว่างเรื่องนั้นเรื่องนี้ จนไม่มีสติ ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เรารู้สึกยุ่งย าก วุ่นวายอยู่ตลอด

จนทำให้เรากลายเป็นคนเร่งรี บแล้วมีความอดทนน้อยลง การมีสตินี้ และการตระหนักถึงความคิดของเราอยู่เสมอเนี่ย จะช่วยทำให้เรา

สามารถจัดระเบียบ ความคิดของตนเองได้ดีขึ้น เขี ยนความคิดต่าง ๆ ลงในกระดาษดูสิ บางทีมันอาจจะช่วยให้คุณจั ดการความคิด

ของตัวเองได้ ให้ตัวเองรู้ว่าควรทำสิ่งไหนก่อนหลัง วิธี นี้จะช่วยให้เราสามารถควบคุมความคิด ไม่ให้โดดไปมาได้นะ

4 ยอมรับความ ลำบ ากให้ได้

บางที ความสะดวกสบายนั่นก็ไม่ได้ดีซะทีเดียว เพราะความสะดวกสบายนั้นจะทำให้เรา มีความอดทนน้อยลงไงล่ะ เมื่อเราต้องเจอกับความย ากลำบ าก

เราจึงไม่สามารถอดทนกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ ฉะนั้น เราจึงควรที่จะฝึกให้ตนเอง ทนกับความย ากลำบ าก ความไม่สะดวกสบายให้ได้

หากทำได้ เราก็จะมีความอดทน มากขึ้นและสามารถมีความสุขกับการใช้ชีวิต แม้ว่าต้องพบเจอกับอะไรก็ตาม

5 เอ่ ยขอบคุณ ให้มากกว่าเดิม

การพูดขอบคุณ นั้นมีประโยชน์มากมาย มันทำให้เรารู้สึกมีความสุขมากขึ้น เ ค รี ย ด น้อยลง และช่วยทำให้มองโลกในแง่ดีมากขึ้น

และมันยังช่วย ให้เรามีความอดทนมากขึ้นด้วยและการที่เราแสดงออกว่า เรารู้สึกยังไงจะช่วยให้เราควบคุมตัวเองได้ดีขึ้น

ช่วยลดการข าดความอดทนลงได้ เพราะงั้นจึงไม่ใช่เรื่องย ากเลยล่ะ ในการฝึกขอบคุณ ก็เพียงเราเอ่ยคำว่าขอบคุณ กับคนที่ทำบางสิ่ง

ให้คุณ ด้วยรอยยิ้มที่สดใส หรือบางครั้งเราอาจ นึกขอบคุณตัวเอง ที่สามารถทำบางสิ่งได้ หากเราทำจนเป็นนิสัยได้แล้ว

ก็จะทำให้เรามองโลกในแง่ดี แล้วเราเองก็จะความอดทน มากขึ้นได้อย่างแน่นอนนะ

ขอบคุณ : d h a m m a s a w a t d e e