สุขภาพ

6 วิธีการคบคู่ชีวิตเลือกคนรัก ให้รักยืนยๅว ไปกันได้

เคล็ ดลั บการเลือกคนยังไงให้ได้ผล หัดที่จะ คัดกรอง คนที่ไม่คู่ควรออกไปจากชีวิตเราดีกว่า ไปดูกันเลย

1. มองคนที่มีชีวิตคล้ายๆ กัน

คนคนนี้ช่างเร้ าใจ หุ่ นดี ดึงดูดใจเกินบรรย าย แต่เขาก็อาจจะไม่ใช่ คนที่ใช่ของเรา ถ้าเราและเขาไม่มีอะไรที่คล้ายกันเลย

ไม่ว่าความสนใจ ความชื่นชอบ หากยังฝืนคบกันไป ความต่างก็จะก่อให้เกิดความขัดแย้ ง นานวันไปก็ยิ่งสะสม มากขึ้นเรื่อย ๆ

และยังขย ายวงกว้าง จากเรื่องเล็ก เป็นเรื่องใหญ่ ความชอบและการชีวิตที่คล้ายกันเนี่ย

จะทำให้ความรักความผูกพัน นั้นมั่นคงและยั่งยืนในระยะย าว ความแตกต่างกันมันอาจจะเร้ าใจในช่วงแรก ๆ นะ แต่ไม่ใช่เนื้ อแท้ของความรักหรอก

2. มองหาคนหัวใจ ที่อบอุ่น

ไม่รู้เป็นยังไงนะ คนที่เฉยเมยเย็นชา มักจะดึงดูดเราให้เข้าหาเสมอ หรือเป็นเพราะสัญช าต ญ าณที่ชอบความท้าทายของคนเราหรือเปล่า ฉะนั้นเวลาในชีวิตจึงต้องเสี ยไปกับคนประเภทนี้โดยเปล่าประโยชน์

และยังได้ความเจ็ บช้ำกลับมา หากอย ากได้ความรักความสัมพันธ์ที่อบอุ่น ห่วงใย

จึงต้องมองหาคนที่มีคุณสมบัติเช่นนี้ ในตัวอยู่

3. เลือกผู้ชนะ มิใช่ผู้แ พ้

เราจงมองคนที่มีลักษณะของผู้ชนะ คนที่สามารถให้ความสุข ทำให้เราเ จ็ บ ป ว ดน้อยอย่ าไปเสี ยเวลากับคนที่เป็นผู้แ พ้ ไม่ว่าจะทำอะไรก็ล้ มเ ห ล วไปซะหมด เพียงครั้งสองครั้งก็ยังพออ้างได้แหละ

ว่าโช คไม่ค่อยดีอย่างนั้นอย่างนี้ แต่หากโช คไม่ดีสักสิบครั้ง อย่างนี้เริ่มทะแม่ ง ๆ ละ ฉะนั้นอย่ าไปเสี ยเวลากับผู้แ พ้เลย

4. มองภาพรวม ไม่ปิ๊ งเพียงบางอย่ าง

เสน่ห์ของคนประเภทที่ดึงดูด ผู้หญิงได้คือ ท่าทางที่เข้มแข็งแมนสุด ๆ บวกกับอุปนิสัยแบบนี้ละที่ส ย บผู้หญิง มานักต่อนักแล้วล่ะ แล้วของแบบนี้เป็นแค่สิ่งฉ าบหน้าแค่นั้น

บุคลิก ที่อยู่ภายใต้เสน่ห์ ต่างหากที่เป็นตัวตนของแต่ละคน

เมื่ออย ากได้ความรักที่เสมอต้นเสมอปลาย บุคลิกนี่ละคือตัวบ่ งชี้ ได้ดี

5. มองคนบุคลิกดี ไม่ขั ดแย้ ง

ทุกคนย่อมชื่นชอบคนที่มีบุคลิกดี บุคลิกบางอย่ างของเขา อาจเข้ากันได้ดีกับบุคลิกบางอย่ างของคุณมากกว่าคนใคร คนที่มีบุคลิกขั ดแย้ งคือมักมี ด้านลบในตัวสูง เช่นว่า ความผิดหวังเ จ็ บ ป ว ด

หรืออาจเป็นคนแปรปรวน เมื่อเราอย ากมีความสุขที่มั่นคง สม่ำเสมอและย าวนานละก็

ควรเลือกคนที่เข้ากับเราได้ ไม่ใช่มาขั ดแย้ งกับเรา

6. สำร วจความเร้ าใจ

เคยได้ยินมั้ย สุภาษิตที่ว่า ความรัก ไม่อาจงอกงามได้ถ้าปราศจากความใค ร่ สังเกตดูสิว่า คนๆ นี้เร้ าอารมณ์สามารถทำให้เรารู้สึกฮ๊ อ ตได้มั้ย หากจืดชืดจนกระตุ้ นไม่ขึ้น ขื น ลองคบต่อไปความสัมพันธ์

ที่มีก็จะไ ร้ซึ่งความโรแมนติค อย่ างนั้นลอง คบเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องยังดีกว่า

ขอขอบคุณ : วี นั ส