ข้อคิด

เรื่องเตือนใจ ฝากไปถึงลูกผู้หญิงทุกๆ “อย่าเอาความสุขของเรา ไปฝากไว้กับใครจนเกินไป”

การที่ผู้หญิงจะได้เจอกับผู้ชายดีๆ สักคน ไม่จำเป็นเลยที่เธอจะต้องมีความเป็นผู้ใหญ่พอ เพราะเมื่อใดที่ผู้หญิงมีความเป็นผู้ใหญ่พอที่จะพึ่งพาตัวเองได้ เมื่อนั้นก็แปลว่า

“เธอไม่เคยพบเจอ กับผู้ชายดีๆ เลยแม้แต่คนเดียว ”จงจำเอ าไว้ว่า การเลือกคู่ครองของ ชีวิตนั้น ไม่มีเงื่อ นไขใดๆนอกหนือจากเลือกคนที่เขารักเรา ไม่ว่าเขาจะมีเงินทองมากมาย

แค่ไหน จะชอบช่วยคนอื่นแค่ไหน หรือจะมีความสามารถเพียงใด

จะฉลาด กตัญญู หล่อ พูดเก่งมากแค่ไหน ถ้าเขาไม่รักเรามันจะไปมีประโยชน์อะไรล่ะ จิ ต แ พ ท ย์ ได้กล่าวไว้ว่า

ต่อให้ รักผู้ชายคนนั้นมากแค่ไหน จุดเริ่มต้นของความรักก็เริ่มจากผู้ชาย

หากชายคนนั้นไม่ได้รัก เมื่อเสี ยเขาไป สิ่งนั้นคือความคุ้มค่ากว่าอีก

การไม่มีคู่อาจจะเหงาบ้าง แต่ก็มีความสุขได้ เราอย าก จะเดินทางไปเที่ยวทั่วโลกเพียงลำพัง จะพูดคุยกับชายอื่น

ได้ทุก เ พ ศ ทุกวัย ได้อย่ างสบายใจ สามารถเลือกที่จะกลับบ้าน หรือไปเดินห้างต่อ หลังจากเลิ ก งานก็ได้ ความเหงาตอนโสดไม่ได้น่า

กลั วอย่ างที่คิด สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือ เมื่อมีคู่ชีวิต แต่เรากลับยังรู้สึกเหงาต่างหากล่ะ

คุณพ่อท่านนึง ได้เตือนสติลูกสาวของเขาว่า “คนบางคนเหมาะสมกับลูก แต่เขาไม่ได้รักลูก และ

คนบางคนรักลูก แต่เขาไม่เหมาะสมกับลูก หากอย ากรู้ว่าเขารักลูกเราหรือเปล่า

อย่ าใช้หูฟัง แต่จงให้ใช้ตามองว่าเขาทุ่ มเทต่อลูกเรามากแค่ไหน

ถ้าอย ากรู้ว่าเขาเหมาะสมกันไหม อย่ าตัดสินเขา เพราะเขาไม่มีอะไร แต่จงตัดสินจากรอยยิ้มของลูกเรา

และน้ำตาที่ต้องเสี ยไปเพราะเขา คนที่ทำให้ ลูกร้ องไ ห้อยู่ตลอด ต่อให้เพียบพร้อมแค่ไหนก็อย่ าเลือกฝากชีวิตไว้

แต่ถ้าคนที่ทำให้ลูกยิ้มได้ ต่อให้ ฐานะ จะย ากจ นเพียงใด ก็คุ้มค่าที่จะฝากชีวิต จงเลือกเหนื่อยเพราะหัวเราะ อย่ าเลือกสบายแต่ต้อง

นอนร้ องไ ห้ในทุกวัน เลือกผู้ชายที่กล้าเก็บรูปเราไว้ในกระเป๋าตังค์

ผู้ชายที่กล้าลงรูปเราไว้หน้าไทม์ไลน์ ของเขาผู้ชายที่กล้าให้เรารู้ความเคลื่อนไหวของเขา

ผู้ชายที่เขากล้าทุ่มเทความรักให้กับเรา หากว่า ในการคบหากัน ผู้ชายคนนั้นไม่ได้ทำให้เราดูดีขึ้นในสายตาคนอื่นเลย

ก็ขอแสดงความเสี ยใจด้วยนะ“เธอนั้น เลือกคนผิดแล้ว ”

เพราะถ้า เขารักเธอจริงๆ เขาจะไม่ทำให้ผู้หญิงของเขาดูแ ย่ในสายตา

คนอื่น ผู้ชายที่รักเราจริงเขาต้องการใช้ชีวิตกับเราทั้งชีวิต แต่ผู้ชายบางคนที่รักเรา เขาต้องการใช้ชีวิต

กับเราแค่เพียง ชั่ วขณะ คนที่ต้องการใช้ชีวิตกับเราทั้งชีวิต เขาอาจไม่ได้ซื้อข้าวของหรือบอกรักเราใน

ทุกๆวัน แต่เขาพย าย ามสร้างตัวเพื่อเราและครอบครัว คนที่ต้องการใช้ชีวิตกับเราเพียงชั่ ว ขณะ เขาจะ

ปร ะเค นทุกอย่ างให้กับเรา เหมือนว่า “ข าดเราแล้ว จะข าดใจ ”จงจำไว้ “ผู้ชายดีๆ จะคิดถึงการร่วมชีวิต ”

ส่วน “ผู้ชาย เ ล ว ๆ จะคิดถึงแต่เรื่องการ ร่ ว ม หลับ นอน ” ขอฝากไว้ หญิงสาวเอย ถ้าเธอรักตัวเองมากเท่าไหร่ เธอก็จะมีค่าต่อตนเองและผู้อื่นมากเท่านั้น

อย่ าเอ าอกเอาใจใครๆ จนลืมห่วงตัวเอง ชี พหนึ่งไม่ย าวนาน ให้เธอจำเอาไว้ “จงรักตัวเองให้มากๆ ”

การอยู่คนเดียวอยู่ด้วยตัวเอง มันไม่ได้เหงาอย่างที่ใครๆ ต่างคิดกันหรอกนะ เรื่องราวบางสิ่งบางอย่างถ้าเราผ่านมันไปได้ คุณจะรู้สึกรักและภูมิใจในตนเองมากขึ้นเยอะ

เป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลัง พ ย า ย า ม อยู่นะ

“เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตคนเดียวบ้าง เพราะความจริงของชีวิตก็คือ เราเกิดมาคนเดียว แล้วก็ต ๅ ย คนเดียว เพราะฉะนั้น

อย่าเอาความสุขของเรา ไปฝากไว้กับใครจนเกินไป”

ขอบคุณ : นุสนธิ์บุคส์