เกร็ดความรู้

คนไม่น่าคบ เพราะคำพูด 8 อย่างที่ไม่ควรพูด เพราะจะไม่มีใครอยๅกคบ

วิธีการพูด ที่ใช้เราบ่อยๆ สื่อถึงความเป็นตัวเราได้ดีที่สุด บางวิธีก็ช่วยกระชับความสัมพันธ์ ขณะที่บางวิธีอาจยิ่ง

ทำร้ า ยความรู้สึกให้ย่ำแ ย่ ไปกว่าเก่ามาลองดูกัน ว่าคุณหรือคนรอบข้างคุณ กำลังพูดแบบนี้จนเป็นนิสัยอยู่หรือเปล่า

หากใช่ ก็ขอให้ลดละเลิ ก เพื่อประคองความรู้สึกที่ดีระหว่างกันเอาไว้

1. พูดถึงเรื่องในอดีตที่ผิดพลาดของคนอื่น

การยกความผิ ด พล าด ของคนอื่น ขึ้นมาพูดถึงซ้ำๆ ทั้งที่หากคิดโดยใช้หลักเหตุผลก็รู้ว่าพูดบ่อยไป ก็ไม่มีประโยชน์

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือยกความผิ ด พล าดนั้นมาพูดต่อหน้าคนอื่นๆ การกระทำแบบนี้ไม่เพียง

แต่จะทำให้คนพูดดูเป็นคนจู้จิ้ ขิ้บ่น ยังถือเป็นการบ่มเพาะทั้งความขุ่นเคื อง

และความอับอายให้แก่คนฟัง ซึ่งไม่ส่งผลดีต่อทั้งความสัมพันธ์ และประสิทธิภาพในการทำงานอย่างแน่นอน

2. พูดเปลี่ยนเรื่องกระทันหัน

ในระหว่างบทสนทนา เราควรตั้งใจฟังให้ดีด้วยว่าคนอื่นเขาพูดเรื่องที่คุยค้างอยู่ จบหรือยัง

การตัดบทเปลี่ยนไปพูดเรื่องอื่นกระทันหัน

นอกจากจะทำให้คนอื่นๆ เสี ย อารมณ์แล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงความไ ร้กาลเทศะ และความไม่ใส่ใจผู้อื่นของเราด้วย

3. พูดถึงความจำเป็นของตัวเองฝ่ายเดียว

‘ทำเรื่องนี้ให้พี่หน่อย พี่ทำคนเดียว ไม่ไหวแล้ว ภาระพี่เยอะ’ ยกเอาความจำเป็นของตัวเองมาก่อน

ชักแม่น้ำสามสิบแปดสาย เพื่อโยนภาระของตัวเองให้คนอื่น

การพูดจาทำนองนี้ อาจเรียกความเห็นใจได้ในระยะสั้น แต่หากทำจนเคยตัว จะกลายเป็นน่าเอือมระอาไป

4. พูดเปรียบเทียบคนอื่นกับคนฟัง

เปรียบเทียบลูกตัวเอง กับลูกคนอื่นที่เรียนเก่งกว่า เทียบลูกน้องอีกคนกับลูกน้องตัวเอง

เปรียบเทียบคนอื่น กับแฟนตัวเอง จริงอยู่ที่คนเรามีความแตกต่างกัน แต่ไม่ใช่ทุกครั้งที่เราจะอย ากโดนเปรียบเทียบ

5. พูดเรื่องไม่จริงที่ทำคนอื่นเดื อ ดร้ อน

จะมีอะไรแ ย่ ไปกว่าการพูด โ ก ห ก จนคนที่ถูกพูดถึง ตกอยู่ในสถานการณ์ลำบ ากใจอีก การพูดกลับดำเป็นขาว

ต ีไข่ใส่สีจนเรื่องต่างๆ แ ย่ ลงกว่าเดิม นั้นไม่ใช่การกระทำของคนที่หวังดีต่อกันแน่ๆ

หากยังอย ากมองหน้ากันติดและมีความรู้สึกดีๆ ต่อกัน ก็ควร เลิ กพฤติก ร ร มแบบนี้ก่อนที่จะไม่เหลือใครให้คบ

6. พูดแ ช ร์ ความลับของอีกคนให้คนอื่นฟัง

ความไว้ใจไม่ใช่สิ่งที่ จะสร้างกันได้ในชั่ ว ข้ ามคืน กว่าเราจะเปิดใจพูดเรื่องลับๆ หรือเรื่องที่ตัวเราไม่สบายใจและไม่อย าก

ให้คนอื่นรู้ให้ ‘ใครสักคน’ ฟังได้ก็ต้องมีความไว้ใจกันพอสมควร

ลองคิดดูว่าหากความลับ ที่ว่าถูกคนอื่นที่เราไม่ได้สนิทใจรู้เข้าจะรู้สึกแ ย่ แค่ไหนหากไม่อย ากเปลี่ยนจากคนดีๆ

เป็นคนแ ย่ๆ ก็อย่าเอาเรื่องที่คนอื่น ไม่อย ากให้ใครรู้ไปพูดต่อ

7. พูดปัดความรับผิดชอบ

‘อ๋อ ฉันไม่รู้เรื่องนะ อีกคนต่างหาก ที่ดูแลจัดการเรื่องนี้’ การพูดปัดหรือโยนความรับผิดชอบ

นอกจากจะกระทบไปถึง คนที่เราโยนความรับผิดชอบไปให้แล้ว ยังทำให้ตัวเราถูกมองว่าข าด ความน่าเชื่อถือ

และพึ่งพาไม่ได้ไปด้วย โดยเฉพาะหากความรับผิดชอบ นั้นเป็นส่วนหนึ่งในหน้าที่การของเรา

8. เมินสิ่งที่อีกคนพูดกับเรา

ข้อนี้แม้ไม่ใช่วิธีพูด แต่กลับเป็นการแสดงออกที่ทำร้ า ยจิตใจคู่สนทนามากที่สุด หากเราไม่ได้กำลังทำธุระอื่นควรรับฟัง

สิ่งที่คู่สนทนาพูด หรือหากเรากำลังอยู่ในอารมณ์ที่ขุ่นมัวก็ควรจะตอบไปตามสมควรบ้าง

เพื่อรักษ า น้ำใจของกันและกันเอาไว้ ไม่มีใครหรอกที่อย ากถูกเมิน คุณเองก็เช่นกัน

ขอบคุณ : g o o d l i f e