10 สิ่งอย่าไปแคร์ เลิกสนใจแล้ว จะมีความสุขขึ้น มากในแต่ละวัน

ชีวิตคนเรานั้น ย่อมต้องผ่านชีวิตกันไปเรื่อยๆ ทุกวัน ในทุกวันนี้เราต่างก็เสี ยเวลาชีวิตไปคนละ 1 วันเท่าๆ กันแต่ถ้าเราทำ 1 วันนั้นให้ดี

ที่สุด และมีประโยชน์ มากที่สุด ก็ถือได้ว่าเราทำกำไร ให้กับชีวิตเราได้แล้วนั่นเอง

10 สิ่งที่ควรเลิ กแคร์ เมื่ออายุ 35 เพื่อเป็นผู้ใหญ่ เต็มตัว และให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้นนั่นเอง

1. อย่าไปแคร์ว่าคนอื่นจะมองคุณอย่างไร แต่จงแคร์ว่าตนเองมองตนเองว่าอย่างไรจะดีกว่า

2. เลิ ก ตามกระแสของใหม่ เช่น มือถือรุ่นใหม่ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ฯลฯ เพราะเงินจะต้องเก็บให้มากกว่าจ่ายแล้วนะ

3. อย่าใส่ใจความคิดคนอื่นที่มีต่อคนรักของคุณ เพราะจะรักหรือไม่รักก็อยู่ที่ใจคุณเลือกเอง

ถ้าตัดสินตามความคิดคนอื่นแล้วมันจะดีได้ยังไง ใส่ใจเรื่องการสร้างตัว สร้างอนาคตตัวเองจะดีกว่า

4. อย่าใส่ใจโลกโ ซเชี ยลมาก นักแต่จงใส่ใจกับชีวิตจริงให้มากกว่า

5. เวลาคือสมบัติมีค่าที่สุด คุณควรจะรู้ว่า ควรจะแบ่งเวลาที่สำคัญนั้นไปให้กับอะไรและใครบ้ า ง

6. อย่าไปใส่ใจกับเรื่องซุบซิ บ นิ น ท าให้มากนัก มันหนีคนนินทาไม่พ้นอยู่แล้ว เราควรเอาเวลาไปทำสิ่งที่สำคัญมันจะดีกว่านะ

4. ไม่ใส่ใจความคิดของคนอื่นได้แล้ว เราต้องรู้ได้แล้วว่าตนเองต้องการอะไร

เป้าหมายในชีวิตคืออะไรมิใช่มั วแต่ไปทำในสิ่งที่คนอื่นอย ากจะให้เป็นอยู่อย่างนั้น

8. โสดไม่ใช่ปัญหาระดับโลก ที่จะต้องเป็นภั ยและโสดยังสบายอีกด้วยการแต่งงานการมีคู่ไม่ใช่กระแส

อยู่ที่ความพอใจของแต่ละคนต่างหากล่ะ

9. อย่าไปใส่ใจกับการจัดงานฉลองวันเกิด แบบจัดเต็มเฮฮาปาร์ตี้

มากนักไม่ใช่วัยรุ่นแล้วนะแค่ขอบคุณพ่อ กับแม่ฉลองเล็ก ๆ กับครอบครัวดีกว่า

10. พึ่งพาตนเองให้ได้ เลิ ก ขอเงินใครใช้ได้แล้ว

ควรจะเลี้ยงดูตัวเองให้ได้เลี้ยงดูครอบครัวได้สร้างความมั่นคง ในทุก ๆ ด้านในตนเอง วันหนึ่งเมื่อเราเติบโตขึ้น

กาลเวลาจะสอนให้เรารู้ว่าอะไรที่เราควรจะใส่ใจจริง ๆ

อะไรควรที่จะปล่อยวางมันไม่มีใคร อยู่ค้ำฟ้าหรอกถ้าวันนี้คุณก้าวเข้ามาสู่วัย 35 ปีขึ้น

ไปควรจะทำในสิ่งที่ต้องทำภาระความรับผิ ดชอบมากขึ้น จงใช้ชีวิตอ ย่ างคุ้มค่า และเป็นสุขมากที่สุด