อย่าไปคิดมากวิธีเอาชนะคนที่เกลี ย ดเราด้วย 5 ข้อ ที่เขาจะแพ้ทางให้คุณ..เท่านั้นเอง

1. ทำความเข้าใจ กับสิ่งที่เขาเป็น

คนที่ทำตัวน่ารั งเกี ยจ ส่วนมากมักจะมีปั ญห าและไม่ยอมแก้ไขปั ญห า

หรือแม้แต่ที่จะรับรู้ด้วยซ้ำสาเหตุที่พวกเขานั้นเก ลี ย ดคุณ

อาจจะเป็นเพราะพวกว่าพวกเขาไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองกำลังเป็น

เขาถึงได้อิ จฉ า ริษย าคนอื่น สิ่งที่เขาเกลี ย ดจริงๆ แล้ว

มันคือสิ่งเดียวกับที่เขาแอบชื่นชมในตัวคุณ ( หรืออิ จ ฉ าคุณนั่นแหละ )

อย่ าไปเกลี ย ด คนที่อิ จฉ าคุณ แต่.. จงให้เกียรติที่เขาอิ จ ฉ าคุณ เพราะว่าอย่ างน้อยๆ

เขาก็ตระหนักได้ว่า

คุณมี ดีกว่าเขาจนเขาต้องอิ จฉ า ดังนั้น พอเขามีปั ญห า

กับคุณ โปรดเข้าใจได้เลยว่ามันไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณเลย

แต่มันเป็นปั ญห าของเขาเอง ต่างหาก พย าย าม อยู่ให้ห่างๆ

จากคนพวกนี้จะดีกว่า ถ้าเลี่ยงได้ก็ควรเลี่ยง

และให้ลองคิดในมุมมอง ของเขาแทนที่จะรู้สึกเก ลี ย ด คุณอาจจะรู้สึกสงสารเขาแทนก็ได้นะ

2. จงอวยพรให้เขาด้วยใจจริง

หากคุณจะหนีคำวิจ ารณ์หรือหนีคนนินทา หนียังไงก็หนีไม่พ้ น หรอก ดังนั้นคุณอย่ าไปคิดมากเลย

มันเปลืองสมองเปล่าๆ สิ่งที่คุณควรทำคือ เมินเฉยต่อพวกเขาและถ้าเป็นไปได้ ก็อวยพรพวกเขาไป

เพราะคำส าปแช่ งหรือคำพูดที่ร้ ายๆ เหล่านั้น มันจะย้อนกลับไปหาคนที่พูดเอง

3. ให้มองข้ามไปบ้าง

คนมันจะเกลี ย ด ไม่ว่าทำอะไรหรือพูดอะไรออกไป เขาก็เกลี ย ด

เราอยู่วันยังค่ำ ฉะนั้นแล้ว อย่ าได้

ไปใส่ใจอะไรเขาเลย อย่ าไปสนใจคำพูดหรือเก็บมันมาคิดให้ป วดสมอง

ทางของใครของมันดีกว่าใช้ชีวิตของเราให้มีแต่ความสุขก็พอแล้ว

4. แสดงน้ำใจต่อเขา

การพูดนั้นมันพูดง่าย แต่พอเวลาทำแล้วมันย าก

ถึงยังไงก็ตามคุณควรมีน้ำใจให้แม้แต่กับคนที่เขา ไ ร้น้ำใจกับคุณ

และไม่จำเป็นต้องไปสนใจเลยว่า คุณจะได้รับผลตอบแทนกลับมาไหม ได้มากน้อย

เท่าไหร่ และคุณไม่ควรตั ดสินคนอื่นจากคำพูดของเขาเพียงอย่ างเดียว

แต่สิ่งที่พวกเขาปฏิบัติต่อ

คุณต่างหากล่ะ ที่มันจะสะท้อนมุมมองและพฤติก ร ร มเขาเอง

5. อย่ าจงเกลี ย ด จงชั ง

ใครเก ลี ย ดเราก็ไม่ต้องไปเก ลี ย ดเขาตอบ ไม่งั้นคุณอาจจะกลายเป็นคนที่น่ารั งเกี ย จ

ซะเอง จงให้อภั ยเขา อวยพรให้เขาด้วยใจจริง อย่าลืมมีน้ำใจ

และมอบความรักให้แก่พวกเขาด้วยล่ะ

คนที่เกลี ย ดเรามักจะไม่ได้ เกลี ย ดเราจริงๆ หรอก

พวกเขาเกลี ย ดตัวเอง เพราะเราคือสิ่งที่เขาอย ากเป็นที่สุด..เท่านั้นเอง

ขอบคุณ : b i t c o r e t e c h