เกร็ดความรู้

9 ของสังฆทาน ถวายแล้วได้บุญมาก มีประโยชน์ พระสงฆ์ได้ใช้

การถวายสังฆทาน เป็นการถวายทาน ที่ไม่ระบุเฉพาะว่าเป็นพระสงฆ์รูปใด

ผู้ที่ประสงค์จะทำทานจะเตรียมสิ่งของ ที่จะถวายทาน แล้วนำไปยังวัด และวันนี้เราได้รวบรวม สังฆทาน 9 อย่าง หากถวายแล้วได้บุญมาก

1. รองเท้า

พระท่านต้องเดินบิณฑบาตร, ไปเรียนหนังสือ, ธุดงค์, ไปกิจนิมนต์ต่างๆ,

บางรูปต้องทำงานในวัด เช่น ก่อสร้าง กวาดลานวัด สิ่งที่จำเป็นก็คือ รองเท้า ฉะนั้น รองเท้าจึงเป็นอีกหนึ่งสิ่ง ที่มีความสำคัญเสมอ

2. เครื่องเขียน ดินสอ สมุด ปากกา

ก็เพราะว่า พระสมัยนี้ต้องเรียนพระปริยัติธร รม และจดกำหนดนัดหมายต่างๆ

บางรูปท่านเป็นเหรั ญญิ ก ดูแลค่าใช้จ่ายแต่ไม่ค่อยมีใคร

ถวายของเหล่านี้ พระท่านจึงต้องไปเดินหาซื้อเองเสมอ ถ้าเราถวายไป จะเป็นประโยชน์มากแน่นอน

3. ย าหลัก ที่จำเป็น

ถวายยๅดี ที่ใช้กันเป็นประจำในชีวิตประจำวัน มีคุณภาพ เป็นยๅสามัญทั่ว ๆ ไป

4. ใบ มี ดโ กน

นั่นเพราะว่า พระต้องโ ก นผมทุกวันโ กน ถ้าท่านใดถวายใบ มี ด ก็ได้ชื่อว่า

ช่วยไม่ให้พระต้องเสี ยทุกวันโ กน เห็นว่าได้บุญดีกว่าให้ย าอีกนะ

5. หนังสือธรรมะ หรือที่ให้ความรู้ด้านอื่นๆ

พระสงฆ์ มีหน้าที่เผ ยแผ่พระพุทธศาสนา จำเป็นที่จะต้องมีความรู้ที่แต กฉาน

ทั้งทางธร รม ข่ าวสารบ้านเมือง เพื่อจะได้สาธิตยกตัวอย่างให้คนที่รับฟังเข้าใจได้

การถวายหนังสือจึงถือเป็นต้นทุนแห่งธรรมทาน

ให้พระท่านได้นำไปกระจ า ยสู่ผู้คนได้อีกเยอะแยะ นับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นอย่างมาก

6.ผ้าไตรจีวร

ในชุดสังฆทานแม้จะมีอยู่ แต่ส่วนใหญ่จะไม่ได้ขนาด หรือไม่ก็ไม่มี คุณภาพ ฉะนั้นผู้ถวายสังฆทาน

ควรเลือกที่เหมๅะสม อย่างเช่น ผ้าไตรจีวรที่ทำจากผ้ามัสลิน เพราะผ้าเหมๅะกับสภาพอากาศร้อน

7. น้ำย าเช็ดพื้น

ก็จำพวก น้ำยๅล้ๅงจาน น้ำยๅล้ๅงห้องน้ำ ไม้กวาด ไม้ถูพื้น ก็เพื่อว่าจะนำไป ทำความสะอาด ในวัดยังไงล่ะ

8. แช มพู

ก็เพราะว่า พ ระสงฆ์ต้องใช้แชมพูในล้ๅงหนั งศีรษะ ก่อนการปลงผม ฉะนั้น แชมพูจึงเป็นสิ่งจำเป็นอีกอย่าง

9 ผ้า ข น ห นู

ไม่จำเป็นต้องมีสีเหลืองแต่อย่างใด ควรเลือกผ้าที่ดี สีสุภาพ ควรเป็นแบบเรียบๆ