วิธีการ เป็นแม่ที่ดีของลูกๆ ด้วยการมีคุณสมบัติ 8 ข้อ

พ่อแม่ที่ดีได้นั้น คุณควรจะต้องรู้ว่าจะทำอะไรได้บ้างที่ทำให้ลูกๆ ของคุณรู้สึกมีค่าและรู้ว่ามีคนรักพวกเขาอยู่ในขณะที่ก็สอนพวกเขาว่าอะไรถูกอะไรผิ ดไปด้วย

1.รู้จักขอโท ษ

อย่ าลืมว่าเราก็เป็นคนเหมือนกัน การพูดคำขอโท ษ เวลาที่คุณทำผิ ด

ก็จะเป็นตัวอย่ างให้ลูกได้รับรู้ว่าเมื่อลูกทำผิ ด ลูกก็ควรจะพูดคำคำขอโท ษเช่นกัน

2.มีอารมณ์ขัน บ้างในบางสถานการณ์

ข้อนี้ นับว่าเป็นเรื่องสำคัญ ที่ช่วยให้คุณไม่ปรี๊ ดแต กใส่ลูกและแน่นอนว่าคุณต้องเจอกับน้ำหวานหก ข้าวของกระจัดกระจายเต็มไปหมด

หรือสารพัดปัญหาป วดหัวต่างๆที่ถาโถม แค่คุณยิ้มสู้ ก็ช่วยผ่อนหนักเป็นเบาได้นะ ยิ้มๆ

3.ใช้เวลาคุณภาพ

ให้เวลากับลูก และทำในสิ่งที่ลูกอย ากทำ เช่น ระบายสี วาดรูป ทำงานฝีมือใช้เวลานี้เพื่อสังเกตความสนใจของเขา ว่าเขามีพัฒนาการยังไบ้าง

4.มีความเข้าใจ และคอยสนับสนุนเขาอยู่ข้างหลัง

รักลูกในแบบที่ลูกเป็น สนับสนุนลูกในสิ่งที่ลูกชอบ อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายนักหรอก

เพียงแค่คุณทำ รับรองคุณเป็นฮีโร่ ในใจลูกคุณไปตลอดกาล

5.ความรักของแม่ คือรักแบบไม่มีเงื่อนไข

ลูก ๆ ก็ย่อมอย ากได้ยิน และรู้ว่าแม่จะรักลูกไปตลอด ไม่ว่าชีวิตของลูกจะต้องผ่านเรื่องราวอะไรมา เพราะงั้น คุณเองก็สามารถ

บอกรักลูกได้บ่อย ๆ เขาจะได้รู้ว่าเรารักเขามากแค่ไหน

6.คอยรับฟังเขาเสมอ

คุยกับลูกเสมอ เพื่อดูว่าชีวิตของลูก เปลี่ยนแปลงไปบ้างไหม คอยเป็นผู้ฟังที่ดีของลูกอย่ าใช้ความรู้สึก ของตัวเองตัดสินเรื่องที่ลูกเล่าให้คุณฟัง บางครั้งลูกแค่อย าก

จะระบ ายเรื่องในใจให้ใครฟังบ้าง คุณก็กอดเพื่อให้กำลังใจเขา ก็แค่นั้นเอง

7.อดทน

การเป็นแม่ คือเรื่องที่ท้าทาย แต่แค่คุณใจเย็นแล้วค่อย ๆ อธิบายให้ลูกฟังทุกอย่ างก็จะดี ก็จะผ่านไปได้อย่ างราบรื่นเสมอ

8.มั่นคงและหนักแน่น

คุณจงเป็นดังหินผา เพื่อให้ลูกใช้พักพิง เวลาที่ต้องการใครสักคน และจงเริ่มเสียตั้งแต่วัยเด็ ก

แล้วพอโตขึ้น เวลาที่เขาเกิดปัญหาอะไร ลูกจะนึกถึงคุณ เป็นคนแรกเสมอ

ขอบคุณ : t h e a s i a n p a r e n t