สุขภาพ

5 คติคนไม่มีหนี้ บริหารเงินให้มีใช้จ่ายอย่างพอดี ไม่ลำบๅกไม่ต้องเป็นหนี้ ..ความสุขของชีวิตแล้ว

1. อย่ าเลียนแบบ คนอื่น

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเ ราทุกคนย่อมมีความอย ากได้ อย ากมีอย ากเลียนแบบคนอื่น

โดยเพราะเลียนแบบดาราคนดังเช่น ใช้ของมียี่ห้ อ

ราคาแพง กินอาหารแพง ๆ แต่งตัวหรูหรา ท่องเที่ยวต่างแดนและอื่น ๆ อีกมากมาย แต่ถึงอย่างนั้น สิ่งที่เราไม่ควรลืมคือ “ฐานะทางการ

เงิน” ของตัวเราด้วยว่า สามารถใช้เงินได้ขนาดนั้น

หรือไม่หากไม่ไหว ก็ไม่ควรหยิบยืม เพื่อมาตอบสนอง ความต้องการ ในส่วนนี้ เพราะจะสร้างปัญหา

ให้เราไม่จบสิ้นอย่างแน่นอน ดังนั้น เราจึงควรที่จะนึกถึงความจริงของตัวเราไว้เสมอและหากอย ากร่ำรวย มีกินมีใช้ก็ควรรู้จักประหยัด

อดออมและไม่ใช้จ่ายเงินเกินตัวพอใจในสิ่งที่เรา มีอย่ าให้ความอย ากมาทำ ร้ ายเราได้เลย นะครับ

2. ตั้งเป้าหมายและวางแผน เรื่องการเงินให้ชัดเจน

เป้าหมายคือสิ่งที่จะแสดง ถึงผลลัพธ์ที่เรา ต้องการว่าเป็นอย่างไร เช่นกัน

กับการใช้เงินของเราหากเรามีเป้าหมาย และการวางแผนการเงินที่ดี ก็ทำให้มองออกว่า..

เราควรใช้เงินและออมเงินเท่าไหร่ โดยไม่กระทบกับการใช้ชีวิต และยังสามารถต่อยอดไปในอนาคตของเราได้อีก

ซึ่งเป้าหมาย และแบบแผนการเงินที่ชัดเจนนี้ ทำให้คนประสบความสำเร็จ มานักต่อนักแล้ว

3. ลงทุนเมื่อศึกษาจนรับความเสี่ ย งได้

สมัยนี้ การลงทุนไม่ใช้เรื่องย ากอีกต่อไป เพราะโลกเรานั้น แคบลงด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ทำให้

ข่ าวส ารส่งถึงกันได้ อย่างรวดเร็ว และด้วยความสะดวก รวดเร็วนี่แหล่ะ ที่ทำให้โอกาสในการลงทุนนั้นเปิดกว้างขึ้น ทำให้หลาย ๆ

คนได้มีโอกาสลองลงทุน กับ ธุรกิจหรือกิจการต่าง ๆ

ซึ่งบางคนก็ประสบความสำเร็จ บางคนก็ล้ มเ ห ล ว แต่ถึงอย่างนั้น

การลงทุนก็ไม่ใช่ สิ่งที่น่ากลั ว แต่อย่างใดหาก แต่เพียงเราต้องศึกษา ให้รู้ แต่ไม่ใช่ว่า แค่..มีความรู้แล้วจะพอเพียง เราควรพึง ระลึกไว้เสมอว่า

“การลงทุน มีความเสี่ ย ง” เพราะฉะนั้น นอกจากมีความรู้แล้วเรา ยังควรจะศึกษา ถึงความเสี่ ย ง ของ สิ่งที่เราจะลงทุนนั้น ด้วยว่าเป็น

อย่างไร และเมื่อศึกษา จนรับความเสี่ ย งนั้นได้แล้ว ถึงค่อยลงทุนจะดีกว่า

4. วินัยคือสิ่งสำคัญที่ต้องมีเสมอ

การมีวินัยคือ สิ่งสำคัญที่จะชี้ได้ว่าเราจะเป็นหนี้ หรือมีเงินใช้เลย ทีเดียว เพราะหลักจากมีเป้าหมาย

และมีแบบแผนแล้ว “วินัย” ตัวนี้แหล่ะ..ที่จะเป็นตัวทำให้เราไปถึง เป้าหมายที่หวังไว้

ตัวอย่างเช่น

ตั้งเป้าไว้ว่าจะเก็บเงินเดือนละ 5000 เป็นเวลา 10 เดือน เพื่อนำเงินไปเที่ยวต่างประเทศ

แต่เราข าดวินัยเก็บเงิน ไม่ครบตามที่วางแผน ไว้ข าดบ้างไม่เก็บบ้าง เป็นแบบนี้ทุกเดือน

จนครบ 10 เดือน ก็คงย ากที่เราจะไป ถึงเป้าหมายได้แต่ตรงกันข้าม หากเรามีวินัย และทำได้ตามที่วางแผนไว้ อย่างครบถ้วน

เมื่อถึงกำหนดเรา ก็จะถึงเป้าหมาย อย่างแน่นอน

5. เลิ กเสี ยเงินด้วยอารมณ์แต่จงใช้จ่ายให้คุ้มค่า

ข้อนี้ หลาย ๆ คงเคยเป็น โดยเฉพาะสาว ๆ ที่มักจะชอบใช้การช้อปปิ้งเป็นการระบาย อารมณ์ลดความเครี ยด

ซึ่งนี่แหล่ะ คือสิ่งที่จะทำให้ ไม่มีเงินใช้ ได้ง่ายที่สุด

เพราะการใช้อารมณ์ ตัดสินโดย ไม่ผ่านการคิด ให้ดีอาจจะทำใช้จ่ายไป อย่ างลืมตัวได้ จนบางที

เผลอ รูดบัตรเครดิต จนเป็นหนี้ กองโตขึ้น มาก็ได้แทนที่ จะผ่อนคลายดันกลายเป็นเพิ่มปัญหาให้ตัวเองอีก

ดังนั้น ก่อนการใช้จ่ายในทุก ๆ ครั้งควรจะคิดให้รอบคอบก่อนทุกครั้ง

เพื่อให้การใช้จ่าย ของเราทุกครั้งนั้นคุ้มค่าที่สุด

ขอบคุณ : s a n o o k