เกร็ดความรู้

4 ข้อของชีวิตคู่ ที่สามีและภรรยาที่ดีควรมี นำทางสู่ความสำเร็จในชีวิต

สามีที่ดี 4 อย่าง ที่ควรจะต้องมี

1. จะต้องเป็นผู้ให้เรื่องการเงิน เพื่อครอบครัวตัวเอง ให้ภรรย าค วบคุมด้ านการเงินและเราเอง ก็จะต้องขอเงินไปทำงาน

วันละ 20 บาทไง เนี่ยแหละสามีที่ดี เค้าทำกัน ฮ่าา

2. ให้ในส่วนของการยอมรับ ในสังคมแก่ครอบครัวตัวเอง ก็คือให้แสดงออกไปว่าเวลาจะไปไหน เมื่อไหร่ ต้องมีภรรย าเป็นตุ๊กต าหน้ารถอยู่ร่ำไป ไม่ควรไปคนเดียวไง

3. ให้เวลากับครอบครัว ญาติพี่น้องตัวเอง หากครอบครัวต้องการ ก็รีบ ๆ มา ให้เขาใช้ ไม่ว่า อบ ซั ก รี ดเสื้อผ้า เก็บกวาด

ทำความสะอ าดบ้ านหรือแม้แต่ทำอาห ารก็ตาม และที่สำคัญเลยช่วยเลี้ยงลูกด้วย เพราะเป็นหน้าที่ของทุกคน

4. ให้เรื่องความไว้ใจ เชื่อกันและกัน เพราะการเปิดเผ ยใน การสอบถ ามหาข่ าวหาความของภรรย า ข้อนี้เพื่อให้เค้าไม่มีความระแว ง

ทั้งยอมรับการตามล่ าตามล้ างของภรรย าได้ทุกเมื่อ อย่างเช่นไปต ีกอล์ฟ มางี้ ฮ่าๆ

ภรรย าที่ดี เธอเองก็ควรเก็บได้ 4 อย่ างให้ได้

1. เก็บคำพูดให้ได้ เพราะหากสามีหรือ คนในครอบครัวเขาทำอะไร หรือมีปัญหา เรื่องอะไรชาวบ้ านหรือคนที่รู้จัก เขาก็จะรู้หมดทุกเรื่อง

เขาก็จะเที่ยวโพทนาว่าร้ า ยไปเรื่อย หาพวก ป ร ะ จ า นสามีเธอ หรือบางทีอาจไปถึงครอบครัว

ของสามีไปด้วย ทีนี้เวลาดีกัน เหตุก ารณ์ปกติขึ้นมา ตัวเองไม่ทราบ เอาหน้าไปซุ กไว้ที่ไหนดี เพราะทำ ล ายเ ค รดิ ส สามีตัวเอง ทำให้

โอกาสในการที่จะทำการอาชี พ ไม่ประส พผลสำเร็จ ก็เพราะปากภรรย าเอง ใครจะช่วยได้

2. เก็บตัวเองได้ เพราะถ้าเรามีสามี และยังทำเป็นคนเปิด ไม่ว่าใครชวน ไปไหนก็ไปหมด ใครมาพูดจี บก็ยิ้มให้ เที่ยวโท รคุยชาวบ้ านเขา

ทุกวี่วันทีนี้มันก็เลยทำให้สามีไม่เป็นอัน ทำมาหากินเลย เพราะคอยแต่ระแว ง แบบนี้

3. เก็บเงินให้ได้ เมื่อไหร่ที่สามีให้เงินมานั้น และถ้าเราเก็บไม่เป็น ถ้าเกิดจังหวะชีวิตช่วงใดช่วงหนึ่ง ตกง านขึ้นมา หรือไม่มีอาชี พ

เราก็จะสามารถ ที่จะนำเงินที่เก็บมานั้น มาจัดการบริหารเพื่อให้อยู่ได้

แต่ถ้ามัวแต่เอาเงินไปเล่ นพ นั นจนหมดตัว เงินที่เก็บเอาไว้ มันจะเหลืออะไร ทีนี้จะไปพึ่งใครล่ะ

4. เราเป็นภรรย า ก็ต้องเก็บ สามีให้ได้ เพราะเรามีสามีแล้วเวลามีปัญหากัน ก็ให้ยึดจุดเดิน มาเป็นจุดยืน อย่ามั วแต่หน้ามืดคิดแต่เอาชนะ

ไม่สนใจอนาคตกัน ไม่คิดแต่จะไ ล่ไปให้ไกล เช่น เก็บเสื้อผ้าสามี โย นและไ ล่ให้ไปอยู่ที่อื่น

แบบนี้เขาเรียกไ ล่สามี ไม่ใช่เก็บสามี จำไว้นะคนดี ทีนี้พอสามีไป ก็ถูกคนมองว่าสามีคนเดียวเก็บไว้ไม่ได้ ก็คือสู้ ไม่ได้แม้แต่นักร้ อง

เด็ กเสริฟ ที่มากผั วหลายส ามี คนอื่นมองมันก็เป็นงั้นไปซะแล้ว