สุขภาพ

9 ลักษณะคู่รักที่เกิดมาค่ำจุนกันและกัน มีชีวิตคู่ที่มีความสุข อยู่ด้วยกันได้ยืนยๅว

ความสัมพันธ์ดีๆ นั้น ไม่จำเป็นต้องใช้ความพย าย าม คู่รักที่กลมเกลี ยว และอยู่ด้วยกันมาอย่างย าวนาน

จะสามารถจัดการกับความขั ดแ ย้ ง ได้ดี

สิ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้คนสองคนที่มาจากต่างครอบครัว ต่างการเลี้ยงดูสามารถมีชีวิตคู่ที่มีความสุข

หวานชื่นได้อย่างยืนย าวได้นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งสองฝ่ายที่จะเรียนรู้

และปรับตัวเข้าหากัน หลักสำคัญที่จะช่วยรักษาความสัมพันธ์ของชีวิตคู่ให้เข้มแข็งและมั่นคงย าวนาน คือ

1. ชื่นชมข้อดีของคู่รักของตน แทนที่จะซ้ำเติม คู่รักหลายคู่มักจะชอบบ่นถึงชีวิตการแต่งงาน

และปัญหาส่วนใหญ่ก็เหมือนๆ แต่คู่รักที่ดีจะมองแต่ด้านดีๆ ของคนรัก แล้วชมเชยอีกฝ่ายอยู่เสมอ

2.ชมเชยกันและกันเสมอ ต่อหน้าคนอื่นนั้น

คู่รักที่มีสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้น จะชมเชยอีกฝ่า ย ให้เพื่อนๆ ลูกๆ ญาติๆ

ของตัวเองฟัง ซึ่งจะตรงกันข้าม กับพฤติกร ร ม

ที่บั่ นทอน ความสัมพันธ์ เพียงพูดว่า ‘สามีของฉันเก่งจัง’

หรือ‘เธอทำอาหารอร่อยจัง ’ แค่นี้ คุณก็สามารถรักษาความสัมพันธ์ไว้ได้แล้วล่ะ

3. ทะเล าะอย่างมีเหตุผล

คู่รักจะไม่พูดจา ดู ถู ก หรือใส่ร้ ายกัน ไม่ว่าคุณจะอยู่ด้วยกันหรือไม่ก็ตาม

คู่รัก ที่มีความสัมพันธ์ที่ดี จะปฏิบัติต่อกันด้วยความรัก ด้วยความเข้าใจ และเคารพกันเสมอ

4. ให้อภั ยและก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน

ความขั ดแย้ งนั้น ไม่ได้ทำให้เกิด กำแพ งขวางกั้นชีวิตคู่เลย

ทั้งสองฝ่ายจะยอมรับความผิ ด พล าดของตน พร้อมกับเอ่ยคำขอโท ษ จริงๆ

พวกเขามีความสุขที่ได้อยู่ด้วยกัน แม้ว่าก่อนหน้านั้น จะเพิ่งทะเล าะกันมาก็เถอะ

5. บอกคนรัก ว่าจะกลับบ้านเมื่อไหร่

หนึ่งสิ่ง ที่ทำให้คู่รักทะเล าะกัน บ่อยๆ คือพอฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่ง

รู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสำคัญ ฉะนั้นการโทรหรือส่งข้อความ

เพื่อบอกว่าเมื่อไหร่ คุณจะกลับบ้าน

มันจะให้ความสัมพันธ์เจริญเติบโตได้ และทำให้คนรักของคุณรู้สึกมั่นใจ อุ่นใจด้วย

6. หัวเราะบ่อยๆ ยิ้มบ่อยๆ

ฉันกับสามีชอบหัวเราะมาก เราไม่ค่อยเศร้านานหรอก เพราะฝ่ายใด

ฝ่ายหนึ่ง มักจะหาอะไรทำให้สถานการณ์ตอนนั้นดีขึ้น

และการมีอารมณ์ขัน นับว่าเป็นคุณสมบัติ อันล้ำค่า

หากต้องการมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น

7. เอาใจเขา มาใส่ใจเราบ้าง การกระทำเช่นนี้ ทำให้คู่รักเอาชนะความเข้าใ จผิ ดที่เกิดขึ้นได้

คู่รักจะรู้สึกว่ามีคนรับฟังเข้าใจและให้ความสำคัญ

เมื่ออีกฝ่ายพูดอย่างจริงใจว่า ฉันอาจไม่เห็น ด้วยกับคุณ แต่ฉันเข้าใจคุณ ที่คุณรู้สึกแบบนั้น

8. หาเวลาพูดคุยกันบ่อยๆ ไม่ว่าชีวิตจะวุ่นวายเพียงใด

คู่รักที่มีความสัมพันธ์แข็งแร งนั้น มักจะหาเวลาพูดคุย กับอีกฝ่ายอยู่เสมอ

เช่น การพาสุนัข ไปเดินเล่นด้วยกัน ดูแลลูกๆ หรือสวดมนต์ด้วยกัน

9. ไม่เคยหยุดหยอกเอินกัน

การหยอกเอินกัน คือการแสดงความรักและความสนุกสนานระหว่างคู่รัก

หากพวกเขาหยุดหยอกเอินกัน ความสัมพันธ์ ก็จะจืดชืดไป

ฉะนั้นไม่แปลก ที่คู่รักที่มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้น จะยังคงหยอกล้อกันบ่อยๆ

ขอบคุณ : y i m p a n n