ข้อคิด

ชีวิตของคนเราถ้าผ่าน 4 เรื่อง ไปได้ แสดงว่าคุณเป็นคนที่แกร่งมาก

4 เรื่อง เมื่อผ่านไปได้ แสดงว่าคุณเป็นคนที่แ ก ร่ งมาก

อาการ อ ก หั ก

ถึงจะไม่ได้ส่งผลอะไรต่อร่างกายอย่าง รุ น แ ร ง มากนัก มันก็ปฏิเสธไม่ได้เลย ว่าบ า ด แ ผ ล ในใจนั้นกลับแผ่ขย าย

วงกว้างอย่ างไม่มีทางจะควบคุมความเ จ็ บ ป ว ดเหล่านั้นได้เลย

และในอีกมุมมองหนึ่ง อาการ อ ก หั ก ก็ถือเป็นครูที่สามารถช่วยสอนบทเรียนแห่งความรักได้เป็นอย่ างดี

เพราะสุดท้ายแล้ว มันจะทำให้ตัวเรา เข้าใจได้เองว่า คนที่ซื่อสัตย์ต่อเราและรักตัวเราได้มากที่สุด มันก็คงเป็นตัวเราเองนั่นแหละ

การถูก หั ก ห ลั ง

สิ่งที่ทำให้เจ็ บ ได้มากยิ่งกว่าอาการ อ ก หั ก ก็คือการถูก หั ก ห ลัง

โดยเฉพาะจากคนที่ไว้ใจ ซึ่งไม่คิดว่าจะทำร้ า ยกันได้อย่ างลง คอ จนมันอาจทำให้เราไม่กล้าที่จะไว้วางใจ ใครได้ง่ายๆ

และเผลอๆ อาจทำให้คนใจดีบางคนเปลี่ยนไปจนกลายเป็นคนใจร้ า ยขึ้นมาก็ได้

เพราะความจำเป็นในการที่จะต้องปกป้องตัวเองจากความเ จ็ บ ป ว ด และการถูก แ ท ง ข้างหลังอีกซ้ำสอง

ความผิดหวัง

เราทุกคนต่างก็กำลังสร้างความหวังให้กับตัวเอง และเชื่อเถอะว่าไม่

มีใครสามารถปฏิเสธความคาดหวังที่ตัวเองต้องการได้เลย

ซึ่งมันก็อยู่ที่ว่าความหวังที่ได้ตั้งเอาไว้ มันอยู่ที่ ร ะ ดับไหน มากไป หรือน้อยไป

เพราะหากสร้างความคาดหวังเอาไว้มาก บ า ด แ ผ ล จากความผิดหวังก็ย่อมก รี ดลึ กลงไปในใจมากเช่นกัน

ความ สู ญ เ สี ย

เชื่อว่าทุกคนเกิดมาต้องพบกับความ สู ญ เ สี ย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่

ต่างก็สามารถส่งผลต่อจิตใจได้ด้วยกันทั้งนั้น ข้อดีของการปล่อยให้ชีวิตได้ลองเผชิญหน้ากับความสู ญ เ สี ย ดูบ้าง

อาจช่วยทำให้เราได้เข้าใจถึงความเป็นไปบนโลกใบนี้ ว่าทุกสิ่งไม่มีอะไรจีรัง

แม้แต่ความคิดและความรู้สึกของตัวเราเองก็เช่นกัน

“ชีวิตสอนให้รู้จักความไม่แน่นอนของชีวิต สอนให้รู้ว่ามีความสุขก็ต้องมีความทุ กข์

สอนให้มีสติกับสิ่งที่ทำอยู่กับปัจุบัน สอนให้รู้จักรอเพราะไม่มีอะไรได้ดั่ งใจทุกอย่าง..”

ขอบคุณ : g o o d l i f e