5 นิสัยภาพลักษณ์จงรู้ให้เท่าทันเมียน้อย ดูให้อออก มีลักษณะแบบนี้

1. เธอดูมีทีท่าค่อนข้างมักจะเจียมตัว

เธอจะทำตัวน่าสงส าร ไม่ระร านใคร เมียน้อ ยส่วนมากนั้น เธอจะพูดเสมอว่าพอใจ

อยู่ในที่ของตน ไม่คิดระร านเมี ยหลวงไม่ อย ากสร้างความร้ าน ฉ า น ให้เขา ขออยู่เงียบๆ แบบนี้ดีแล้ว

แต่บางทีกลับโทรหาสามีคนอื่นบ่อยๆ เพราะเวลาเขา อยู่กับครอบครัว หรือบางทีก็แกล้ งทำเป็นโท รผิ ด เข้าเบ อร์เมี ยหลวงงี้

ไม่ก็ถ่ายรูปคู่ กับสามีคนอื่น แล้วก็โ พ สลงในเ ฟ สบุ๊ ค จากนั้นก็เปิ ดสาธารณะบ้าง ให้เห็นก็เท่านั้นเอง ไม่มีอะไรมาก

2. ช่างพูดจาไพเราะน่าฟังอ่อนหวาน หรือปากหวาน

และก็เป็นคนที่เอาใจเก่ง โดยเฉพาะกิริย าอ อดอ้อน และคุณผู้ชายทั้งหลายนั้น

ก็มักตกเป็นเ ห ยื่ อคำไพเราะ คำหวานของหล่อน รวมถึงการเอาใจเชื่อฟังว่าง่าย และมีความน่ารักอยู่ตลอดเวลา

มันช่างต่างกับภรรย า ที่บ้านที่เธอมักโด นเปรียบเทียบ ในแ ง่ร้ า ยๆ อยู่ร่ำไป

3. ขอแค่สนุก เป็นครั้งคราวเท่านั้น ไม่มีผูกพัน

เพราะพอใจก็มาเบื่ อแล้วก็ไป ชิวส์ๆ แต่หากวันไหนสามีคนอื่นไม่มาหา เธอนั้นก็มักกระวนกระวาย อ้อน เช้า

สาย บ่าย เย็น เชียวแหละ และแสด งอาก ารเหมือนอยู่คนเดียว แล้วจะ ต า ยงิ้ หากผู้ชายเริ่มออกห่าง

เริ่มมีข้อแม้ ด้วยข้ออ้างว่าขอเวลาทำใจ

เพราะรักมาก มันเลยต้องใช้เวลา แต่พฤติก ร ร ม กลับไม่ง่ายไม่ชิวส์ เหมือนที่พูดแม้แต่น้อย

4. เธอเป็นคนสร้างภาพลักษณ์ได้เก่ง เพื่อให้ตัวเองดูดีอยู่เสมอ

เพราะย้ำบ่อยๆว่า ไม่สนคนมีภรรย า แต่หากสามีคนอื่นโทรหานั้น เธอจะรีบรับรีบคุยทันที และส่งข้ อความก็รีบตอบกลับ

นั ดเจอก็ไปที่ใดก็ได้ไม่เกี่ยง แต่ปากก็ยังยืนยันว่าไม่สน ไม่ได้อย ากได้ของคนอื่น เขาติดต่อมาเอง เราก็ขิ้เกรงใจ ปฏิเสธคนไม่เป็นงี้

5. เธอจะเก่งเ รื่ อ ง บ น เ ตี ย ง..”ก็ใช่มันล่ะ”

ไม่ต้องอธิบายเลยเรื่องนี้ เพราะเมี ยน้อยที่มัดใจสามีคนอื่นได้อยู่มัดเนี่ย เพราะเ รื่ อ ง บ น เ ตี ย งของเธอนั้นเด็ ดถึงทรวง

แบบว่าลืมกันไม่หลงเลยเชียวล่ะ และคุณผู้ชายทั้งหลาย ที่ลุ่มหลงก็ย ากยิ่งที่จะถอนตัวเลยล่ะ เมียน้ อยนั้นไ ร้ศี ลธรรม

ไ ร้ความละอ ายต่อบ าป ทำให้ปัญหาครอบครัว ของคนในครอบครัวของเขาเกิดขึ้น

แต่ผู้ชายหลายคนกลับมองว่า เรื่องการมีภรรย าหลายๆ คน มันคือเรื่องปกติ

ซึ่งปัญหาพวกนี้ มันจะไม่เกิดขึ้นเลยหากคุณผู้ชายรู้จักพอ รู้จักระงับยับยั้ง มีซื่อสั ตย์มากพอ